Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СРС предпр.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
291.84 Кб
Скачать

Зміст навчальної дисципліни змістовий модуль і

Тема 1. Основи теорії підприємництва

Підприємство – ключова сила економічного розвитку. Фактори, що визначають масштаби допуску та сферу прикладання підприємницької діяльності.

Коротка історія розвитку теорії підприємництва. Р.Кантіяьон, А. Тюрго, Ф. Кєне, А. Смит про підприємництво. Внесок Й. Шумпетера та Ф. Хайєка в розвиток теорії підприємництва. Суть підприємництва по Й. Щумпетеру та Ф. Хайєку.

Підприємництво як економічне явище. Ознаки підприємництва, та його функції. Поняття "інтропренерство" (по Г. Пінто) та підприємницьке управління (по Г. Стівєнеону).

Класифікація підприємництва та соціально-економічні передумови розвитку підприємництва.

Тема 2. Види підприємництва

Підприємництво у виробництві. Виробництво: матеріальне та духовне. Важливість виробничого виробничого підприємництва. Умови ведення виробничого підприємництва. Фактори виробництва. Виробниче підприємництво у широкому та вузькому тлумаченні.

Підприємництво у посередництві. Суб'єкти економічних відносин.' Інститут посередництва. Посередники. Ефективність посередництва. Найбільш розповсюджені форми посередництва: агентування, брокерство, ділерство, рієлтерство.

Основні економічні поняття властиві наведеним формам посередництва: агенти виробників, агенти по закупівлям, повноважні агенти по збуту, брокер, комісіонер, комітент, делькредере, консигнація, оптова фірма, оптовий дистриб'ютор, дистриб'ютер, торговий дім, ділерство, торговий маклер, джоббери, посилторгівці, торговий представник, комівояжер, аукціонна торгівля, биржеве підприємництво, біржа, хеджування, хедж, хеджер, ф'ючерс, рієлтерський бізнес, рієлтер.

Підприємництво у сфері фінансів. Фінансове підприємництво - складова та невід'ємна частина підприємницької активності.

Суб'єкти фінансового підприємництва: банкіри, фінансисти. Інвестиційні компанії та фонди.

Банківська система: державний та комерційні банки. Різновиди інвестиційних компаній та фондів. Особливості фінансово-кредитного підприємництва.

Аудит - специфічна сфера підприємницької діяльності. Суть аудиту. Мета проведення аудиторської перевірки. Умови за яких необхідна аудиторська перевірки.

Тема 3. Організаційні форми підприємництва

Три форми організації підприємницької діяльності. Основні форми організації підприємницької діяльності: одноосібна власність, товариство, корпорація. Характерні риси загальних форм організації підприємництва. Основні недоліки та переваги наведених форм організації.

Правова форма підприємства. Підприємницьке право.

Індивідуальне підпримництво. Створення приватних підприємств. Недоліки та переваги приватного підприємства.

Колективне підприємництво. Види колективного підприємництва. Господарчі товариства: повні товариства та командитні товариства. Характеристика повного товаристза. Характеристика командитного товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю: головні ознаки, переваги та права засновників.

Акціонерне товариство.

Визначення поняття акціонерне товариство. Основні типи акціонерних товариств. Акція. Контрольний пакет акцій.

Корпорація - акціонерне товариство, що об'єднує, діяльність декількох фірм, Загальні форми корпоративної організації підприємницької діяльності. Види корпорацій.

Об'єднання підприємців. Поняття об'єднання підприємців. Різноманітність об'єднань. Концерн. Консорціум. Картель. Трест. Господарча асоціація. Соціальна асоціація. Змішана асоціація.

Суть холдингової компанії. Особливості заснування та діяльності холдингу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]