Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Laboratorni_roboti_Informatika.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
1.02 Mб
Скачать

Перелік лабораторних робіт включених у збірник

Лабораторна робота №1

Тема: Системи числення

Мета: Закріпити знання про позиційні системи числення, навчитися виконувати арифметичні операції над числами записаними в різних системах числення.

Лабораторна робота №2

Тема: Побудова блок-схеми алгоритму.

Мета: Закріпити вміння розв’язувати задачі та зображати їх розв’язок у вигляді блок-схем алгоритмів (лінійних, з розгалужених, циклічних).

Лабораторна робота №3

Тема: Структура та функціонування робочого столу.

Мета:. Навчитись вмикати комп’ютер різними способами у Windows 7, користуватися папкою „Мій комп’ютер”, панеллю задач, виконувати дії з вікнами, налаштовувати піктограми, вікно папки, робочий стіл.

Лабораторна робота №4

Тема: Робота з файлами, папками та ярликами у Windows 7

Мета: Ознайомитися з існуючими видами файлових систем. Навчитись створювати, вилучати, копіювати, переміщати, перейменовувати папки і файли, а також створювати і використовувати ярлики.

Лабораторна робота №5

Тема: Програми – архіватори та антивірусні програми.

Мета:. Навчитися користуватися програмами архіваторами та антивірусними програмами, тобто створювати архіви різних видів, розархівовувати файли. шукати фіруси на дисках за допомогою будь-якої антивірусної програми.

Лабораторна робота №6

Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів у MS Word 10.

Мета: Навчитися налаштовувати програму-редактор до роботи і створювати нескладний текстовий документ, навчитися форматувати текст за зразком.

Лабораторна робота №7

Тема: Створення, редагування та форматування текстових документів у MS Word 10.

Мета: Навчитись створювати у текстовому документі таблиці, форматувати їх, перетворювати текст у таблицю, створювати колонки, сортувати табличні дані, виконувати обчислення в таблицях за формулами.

Лабораторна робота №8

Тема: Редактор формул MS Word 10. Побудова графіків та діаграм за табличними даними.

Мета: Навчитись створювати у текстовому документі графіки та діаграми, вставляти та редагувати формули..

Лабораторна робота №9

Тема: Графічні можливості MS Word 10. Дії з об’єктами. WordArt.

Мета: Навчитись створювати у текстовому документі художньо оформлені фрази, вставляти у документ різні об’єкти: кадри, картинки, гіперпосилання.

Лабораторна робота №10

Тема:. Макроси в MS Word 10. Стандартні поля. Поля злиття. Поля форми.

Мета:. Навчитись готувати ділові листи однакового змісту для розсилання декільком адресатам, підписувати конверти, створювати шаблони бланків, використовувати макроси.

Лабораторна робота №11

Тема:. MS Excel 10. Структура таблиці. Типи даних. Консолідація даних. Задача «Товарний чек». Задача «Рахунок у банку»

Мета:. Навчитись налаштовувати параметри робочого аркуша, вводити текстові, числові дані і формули в таблицю, редагувати дані, форматувати дані і таблиці, копіювати формули і таблиці.

Лабораторна робота №12

Тема: Обчислення в Ms Excel 10

Мета: Навчитись працювати з формулами, копіювати формули, виконувати обчислення в Ms Excel. Використовувати авто заповнення комірок для роботи з великими обсягами інформації.

Лабораторна робота №13

Тема: Робота зі списками в Ms Excel 10

Мета: Навчитись впорядковувати дані, підводити підсумки, групувати стовпці документа, розбивати текст на стовпці. Створювати списки.

Лабораторна робота №14

Тема: Графічні можливості Ms Excel 10

Мета: Ознайомитися з видами діаграм і навчитися їх будувати за числовими даними таблиць. Навчитися будувати графіки однозначних та багатозначних функцій.

Лабораторна робота №15

Тема: Створення та застосуван-ня макросів в Ms Excel 10

Мета: Ознайомитися з видами макросів в Ms Excel 10 і навчитися їх створювати при необхідності.

Лабораторна робота №16

Тема: Задачі апроксимації та прогнозування даних в Ms Excel 10. Метод найменших квадратів

Мета: Навчитись використовувати математичні функції для роботи з масивами даних і статистичні функції для дослідження тенденцій (тренду) в даних.

Лабораторна робота №17

Тема: Організація розгалужень та ітерацій в Ms Excel 10. Метод добирання параметра. Задача «Нарахування зарплатні». Задача «Розв’язування нелінійного рівняння».

Мета: Навчитись використовувати логічну функцію ЯКЩО (ЕСЛИ, IF) та абсолютні адреси клітинок для розв’язування типових економічних і математичних задач

Лабораторна робота №18

Тема: Фінансові функції в Ms Excel 10.

Мета: Навчитись використовувати фінансові функції для аналізу вигідності інвестицій в бізнес

Лабораторна робота №19

Тема:Створення презентацій в Ms PowerPoint 10.

Мета: Навчитись створювати прості презентації за допомогою програми MS PowerPoint 10.

Лабораторна робота №20

Тема: Створення нової бази даних за допомогою MS Access 10.

Мета: Навчитись створювати просту базу даних за допомогою програми MS Access 10. Навчитися керувати створеною базою даних

Лабораторна робота №21

Тема: Створення та робота з формами за допомогою MS Access 10

Мета: Навчитись створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані, створювати підпорядковані форми.

Лабораторна робота №22

Тема: Знайомство з мережею Internet. Електронна пошта і пошук інформації.

Мета: Навчитися переглядати веб-сторінки, користуватися гіпер посиланнями, створювати закладки, вести журнал, шукати необхідну інформатику в Internet.

Лабораторна робота №23

Тема: Електронний секретар – організатор MS Outlook.

Мета: Навчитися створювати контакти, завдання, щоденник, нотатки, та електронні повідомлення (листи).

Лабораторна робота №24

Тема: Основні поняття мови HTML. Створення простішої Web – сторінки.

Мета: Навчитися створювати просту Web – сторінку засобами мови HTML. Навчитися створювати гіперпосилання за допомогою тегів мови HTML.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]