Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Трэніровачныя тэсты да 1.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
43.61 Кб
Скачать

41.Суаднясіце элементы двух мностваў:

1.пагост А.усходнеславянская абшчына

2.муж Б.месца збору даніны

3.халоп В.чалавек, набліжаны да князя

4.закуп Г.раб

Д.збяднелы абшчыннік

42.Бліжэйшае паселішча, якое будавалася вакол дзядзінца і было ўмацавана ровам і валам. Называлася ...?

43. Сельская абшчына ў славян называлася ...?

44.Натуральная павіннасць, якая выконвалася на карысць князя падуладным яму насельніцтвам, называлася ...?

45.Грамадская група людзей, якая мае пэўныя правы і абавязкі, атрыманыя па спадчыне, называецца ...?

46.У “Рускай Праўдзе” рабы ўзгадваюцца пад назвамі:

1.вервічанін 2.чэлядзін 3.халоп 4.рабыніч

47.У 9-11 ст. у грамадстве ўсходніх славян нараджаўся эканамічны ўклад. Які называецца ...?

48.Гарады ва ўсходніх славян узнікалі з:

1.умацаваных паселішчаў 2.замкаў князёў 3.парубежных крэпасцей 4.вырасталі з мястэчак

49. Ці правільна, што беларускія гарады ў 11 ст. былі амаль поўнасцю драўляныя(так, не).

50.Агульнымі рысамі беларускіх і заходнееўрапейскіх гарадоў былі:

1.пераважна драўляная забудова 2.месцы размяшчэння 3.функцыі 4.цэхавае рамяство

51.Ці правільна, што гарады Беларусі ў 12 ст. садзейнічалі поўнаму знікненню натуральнага характару гаспадаркі(так, не).

52.Ці праўда, што гараджане ў 11 ст. на Беларусі займаліся агародніцтвам і жывёлагадоўлей(так, не).

Культура беларускіх зямель у 9 – 13 стст.

1.Суаднясіце элементы двух мностваў:

1.Полацк А.Барысаглебская царква

2.Гродна Б.Спаская царква

3.Камянец В.абарончая вежа

4.Орша Г.Рагвалодаў камень

Д.грэбень з літарамі славянскага алфавіта

2.Царква 12 ст. сцены якой былі ўпрыгожаны адшліфаванымі камянямі і

каляровымі пліткамі па ўсім фасадзе, называлася ...?

3.Першы Сафійскі сабор на ўсходнеславянскіх землях быў узведзены ў ...?

4.Горад, дзе ў адным з храмаў быў знойдзены старажытны надпіс 11 ст з імёнамі людзей – “Давід, Тоума, Мікоула”:

1.Віцебск 2.Ноўгарад 3.Кіеў 4.Полацк

5.Назавіце горад, дзе была ўзведзена Спаская царква ...?

6.Назавіце беларускі горад, дзе да сёняшняга часу захаваўся храм з

фрэскамі 12 ст. ...?

7.Горад, дзе у 12 ст. было створана “Сказанне аб мніху Марціне”:

1.Орша 2.Полацк 3. Тураў 4. Менск

8.Імя “Сафія” са старажытнагрэчаскай мовы перакладаецц як ...?

9.Невялікі рэлігійны твор, які мае павучальны характар:

1.жыціе 2.слова 3.прытча 4.хроніка

10.Назавіце горад, дзе знаходзіцца самая старажытная мураваная пабудова

на тэрыторыі Беларусі ...?

11.Укажыце беларускі горад, дзе ў 11 ст была заснавана бібліятэка ...?

12.Летапіс атрымаў назву ад славянскага слова ...?

13.Помнікам полацкай архітэктурнай школы з’яўляецца:

1.Спаская царква 2.Сафійскі сабор 3.Дзесяцінная царква 4.Троіцкая

царква

14.Фрагмент берасцяной граматы, дзе гаворыцца аб куплі пшаніцы

знойдзены ў ...?

15.Суаднясіце элементы двух мностваў:

1.”Руская Праўда” А.звесткі па гісторыі рускай царквы,

2.”Сказанне аб мніху Марціне” гісторыі хрышчэння Русі

3.”Аповесць аб мінулых часах” Б.заклік рускіх князёў да яднання

“Слова пра паход Ігаравы” В.праваадносіны ў феадальным

грамадстве

Г.цяжкае жыццё манаха-пустэльніка ў

келлі Барысаглебскага манастыра

16.Сафійскі сабор у Полацку быў пабудаваны ў гады княжання там...?

17.Назавіце горад, дзе была пабудавана Каложская(Барысаглебская) царква

...?

18.Тэхніка манументальнага жывапісу, размалёўка па сырой тынкоўцы

называецца ...?

19.Назавіце горад, дзе знаходзіцца помнік архітэктуры 12 ст., у якім

упершыню ва Усходняй Еўропе з’явілася важная для гісторыі

архітэктуры дэталь – какошнікі ...?

20.З помнікаў гродзенскай архітэктурнай школы да нашага часу

захавалася:

1.Спаская царква 2.Каложская царква 3.Дзесяцінная царква 4.Царква

Святой Багародзіцы

21.Берасцяная грамата к. 13 ст, у якой Сцяпан просіць Няжылу купіць яму жыта, была знойдзена ў ...?

22.Майстар Іаан пабудаваў на Беларусі ...? царкву.

23.Вусная народная творчасць, якая адлюстроўвае рэчаіснасць у вобразах, створаных паэтычным словам, называецца ...?

24.Кафедральны Сафійскі сабор у Полацку быў пабудаваны ў ...? ст.

25.Дапаможная гістарычная дысцыпліна, якая выувучая старадаўнія надпісы на камянях, крыжах і іншых прадметах, - гэта ...?