Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет практ ЭМС 1 часть.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
20.11.2018
Размер:
479.23 Кб
Скачать

Завдання

Завдання 1. За даними балансу нематеріальні активи підприємства становлять 3 100 грн, у т. ч. вартість: навчальної програми - 1 500 грн; програмного забезпечення - 600 грн; придбаної ліцензії - 1 000 грн.

Визначити ринкову вартість нематеріальних активів підприємства, виходячи з такої інформації.

1. Навчальна програма, розроблена фахівцями підприємства, використовується для підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників інших підприємств галузі на комерційних (платних) засадах. Вартість навчання одного слухача дорівнює 384 грн. Слухачі навчаються у групах по 15 чоловік. Тривалість одного навчального циклу дорівнює 4 місяці. Прибутковість навчального процесу - 10 %. Життєвий цикл програми - 2 роки.

  1. Витрати на створення програмного забезпечення, включаючи заробітну плату з нарахуваннями - 500 грн; матеріальні витра­ти - 80 грн; амортизація обладнання та інші витрати - 50 грн. Ринкова ціна програмного забезпечення на 27 % перевищує витрати на його створення. .

  2. Ліцензія, за умовою угоди між ліцензіаром і ліцензіатом, передбачає сплату підприємством роялті (періодичних відрахувань від вартості виготовленої за ліцензією продукції) розміром 700 грн на рік протягом чотирьох років.

Тема 5.2 Оборотний капітал

Основні терміни і поняття

Оборотний капітал - виражені у грошовій формі кошти підприємства, необхідні для створення виробничих запасів на складах та на виробництві, для розрахунків з постачальниками, бюджетом, виплати заробітної плати тощо. Вони призначені для формування і забезпечення кругообігу оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди - предмети праці, які використовуються у виробництві (сировина, матеріали, паливо, тара, напівфабрикати, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів); цілком споживаються у кожному виробничому циклі, змінюють або втрачають натуральну форму й переносять свою вартість на заново виготовлений продукт внаслідок одноактного використання.

Фонди обігу - кошти, які обслуговують процес обігу продукції. До них належать: готова продукція на складах підприємства, відвантажена продукція, грошові кошти на розрахунковому рахунку у банку, дебіторська заборгованість.

План практичного заняття№ 2 ( 5.2)

Оборотний капітал ( кошти): планування, оцінка ефективності використання

Ключові слова: оборотний капітал(оборотні фонди, кошти), стадії руху оборотного капіталу,оборотність, нормування, норма, нормативи оборотних коштів у готовій продукції, у незавершеному виробництві, тривалість обороту,ефективність використання.

  1. Оборотний капітал та його класифікація.

  2. Нормування оборотного капіталу.

  3. Ефективність використання оборотного капіталу.

Література: 10, с. 149-155; 15, с. 140-150.

Завдання

Мета практичних завдань: навчити студентів розраховувати і аналізувати основні показники, які характеризують формування та використання оборотного капіталу підприємства.

Завдання 1. Визначити загальну суму та структуру оборотного капіталу підприємства, якщо відомо, що виробничі запаси складають 154 млн грн; незавершене виробництво — 89 млн грн; напівфабрикати власного виробництва - 63 млн грн; витрати майбутніх періодів становлять 12 млн грн.

Завдання 2. У таблиці відображений склад виробничих запасів промислового підприємства у попередньому та звітному році. Визначити загальну суму та зміни у структурі виробничих запасів у звітному році у порівнянні з попереднім.

Таблиця Показники виробничих запасів підприємства за попередній та звітний роки

(мли грн)

Склад виробничих засобів

Попередній рік

Звітний рік

1. Сировина

161,3

159,7

2. Основні матеріали

122,4

125,0

3, Допоміжні матеріали

37,6

22,9

4. Покупні напівфабрикати

4,3

5. Паливо

42,8

39,6

6. Тара

10,7

7,8

7. Ремонтні деталі і вузли

8,6

7,9

8. Малоцінний інструмент

13,4

12,8

9. Господарський інвентар

2,7

2,5

Разом:

Завдання 3. У таблиці наводяться дані про переробку окремих видів сировини та одержання готової продукції – соку, нектарів, морсу за звітний рік. Назвати показник ступеня ефективності використання оборотних фондів та розрахувати його у цілому по підприємству.

Таблиця Показники для вирішення завдання

(тис. тонн)

Види сировини , що перероблюється на комбінаті

Перероблено за рік

Одержано

Чорниця

6,8

6,6

Ківі

9,6

7,3

Ананас

10,0

8,1

Гранат

5,4

3,9 .

Айва

4,1

2,0

Разом:

Завдання 4. Чиста вага виробу, що випускається підприємством - 40 кг. Річний випуск цього виробу - 2 000 одиниць: Діючий коефіцієнт використання матеріалу 0,8. Підприємство планує його підвищити до 0,82. Ціна 1 кг матеріалу. — 15 грн. Визначити діючу і планову норму витрат матеріалу, річну економію від підвищення коефіцієнта використання матеріалу у, натуральному і вартісному вимірі.

Завдання 5. Очікується, що у поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства має становити 1 400 тис. грн, а середній залишок оборотних коштів - 280 тис. грн.

На підставі наведених даних визначити показники ефективності використання оборотних коштів підприємства (кількість оборотів, тривалість одного обороту, коефіцієнт завантаження).

Завдання 6. Протягом звітного року акціонерне товариство виробило й реалізувало продукції на суму 1 260 тис. грн за наявності середньорічної суми оборотних коштів 210 тис. грн.

Розроблений план організаційно-технічних заходів з підвищення ефективності виробництва на наступний рік дозволить збільшити обсяг реалізації продукції на 15 % та скоротити тривалість одного обороту оборотних коштів приблизно на 8 днів.

Розрахувати потребу акціонерного товариства в оборотних коштах на наступний рік та можливу суму їх вивільнення (економії) за рахунок планового прискорення оборотності.

Література: З, с. 173-180; 4, с. 256-262; 10, с. 149-195; 13, с. 1-184; 28, с. 48-63.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.