Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая 250300.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.11.2018
Размер:
119.81 Кб
Скачать

17

Керівництво

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ТЕМУ:

,, Розрахунок потреби військової частини в технічних засобах продовольчої служби "

Для студентів, що навчаються за програмою військової підготовки за військово-обліковою спеціальністю: “Організація продовольчого забезпечення”

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри

«___»__________ 2 00_ року

Одеса - 2009

Керівництво призначене для надання допомоги студентам, що навчаються за фахом “Організація продовольчого забезпечення” при виконанні курсової роботи з навчального модуля “Технічні засоби служби тилу”. Керівництво включає загальні положення про порядок виконання курсової роботи, методичні вказівки щодо змісту пояснювальної записки курсової роботи, список літератури, що рекомендується, додатки.

Керівництво підготував викладач кафедри військово-спеціальної підготовки Нороха Є.І.

Відповідальний редактор – завідувач кафедри військово-спеціальної підготовки Мальков Г.В.

ЗМІСТ

с.

  1. Загальні положення про порядок виконання

курсової роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  1. Методичні вказівки по змісту пояснювальної

записки курсової роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … 9

  1. Список рекомендованої літератури. . . . . . . . . . . . . . . . 13

  1. Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1. Загальні положення про порядок виконання курсової роботи

1.1 Завдання курсової роботи

Курсова робота на тему: « Розрахунок потреби військової частини в технічних засобах продовольчої служби» виконується на кафедрі військово-спеціальної підготовки після закінчення вивчення тем навчального модуля «Технічні засоби служби тилу». Обсяг та зміст курсової роботи визначається завданням, яке видається кафедрою.

Якісне, своєчасне, повноцінне згідно діючих норм продовольче забезпечення займає важливе місце в повсякденної та бойовій| діяльності військових частин Збройних Сил України. Тому від начальника продовольчої служби вимагаються тверді знання побудови, принципу дії технічних засобів, що використовуються в продовольчій службі, теоретичних положень щодо харчування військовослужбовців у стаціонарних і польових умовах, керівних документів і придбання практичних навичок в процесі навчання на факультеті.

Виконання цих вимог в значній мірі буде сприяти в подальшій практичній діяльності правильному керівництву продовольчою службою військової частини.

У процесі виконання курсової роботи повинно досягатися більш детальне вивчення порядку розрахунку потреби військової частини в технічних засобах продовольчої служби, організації харчування військовослужбовців у польових умовах, особливості організації харчування в різних умовах бойової обстановки.

1.2 Загальні вимоги до виконання курсової роботи

Відповідно з вимогами до курсової роботи при її розробці студенти повинні показати:

а) знання побудови, принципу дії технічних засобів, що використовуються в продовольчій службі;

б) знання організації харчування військовослужбовців у стаціонарних і польових умовах;

в) вміння розробити обґрунтування, самостійно та творчо вирішувати завдання, виконувати необхідний розрахунок потреби військової частини в технічних засобах продовольчої служби;

г) вміння організувати приготування і видачу гарячої їжі особовому складу в різних умовах бойової обстановки , складати розрахунково-пояснювальну записку із детальним викладенням обґрунтування прийнятих рішень;

Робота над курсовою роботою розпочинається студентами з моменту отримання завдання.

В завданні (додаток 1) вказується: найменування теми курсової роботи; вихідні дані; основна література; термін здачі курсової роботи на кафедру.

Отримавши завдання, студент ознайомлюється зі змістом й обсягом майбутньої роботи, підбирає необхідну літературу, складає у тижневий термін календарний план (додаток 2) виконання курсової роботи і представляє його на затвердження керівнику.

Повністю виконана і оформлена робота, підписана студентом, здається у передбачені навчальним планом терміни на кафедру. Якщо робота задовольняє вимогам, які пред’являються до неї, то студент допускається до захисту, про що керівник робить відмітку на титульному аркуші роботи.

Курсова робота повинна складатися із пояснювальної записки обсягом 25-30 сторінок і відповідних розрахунків.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.