Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК Цивільний процес.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
122.88 Кб
Скачать

Література:

 1. Цивільний процесуальний кодекс України 18.03.2004. – К.: Атіка, 2006.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар /За ред. В.В. Комарова. – Х.: Одіссей, 2001. – 816 с.

 3. Закон України "Про державну виконавчу службу" від 23.03.98.

 4. Закон України "Про виконавче провадження" від 21.04.99

 5. Закон України "Про судоустрій" від 07.02.02

 6. Практика судів України в цивільних справах // Бюллетень законодавства і судової практики. – 1995. – №2 (частина перша), №3 (частина друга).

 7. Цивільний кодекс. Цивільний процесуальний кодекс України. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. / Відп. Ред. П.І.Шевчук. – К.: Юрінком. Інтер, 1999. – 496 с.

 8. Цивільне процесуальне право України: Підручник для юрид. вузів і фак. / В.В. Комаров, В.І., В.І. Тертишніков, Є.Г. Пушкар та ін. / За ред. Комарова. – Х.: Право, 1999, – 592 с.

 9. Ломоносова Е.Н. пересмотр гражданских дел в связи с вновь открывшимися обстоятельством. – Львов, 1972.

 10. Бичкова С.С. Цивільне процесуальне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006.

 11. Цивільний процес. Навчальний посібник. За ред.Білоусова Ю.В. – К.: Прецедент, 2005.

 12. Чупрун В.Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: Юридичний довідник. – К.; Софія, 1994.

 13. Шевчук П.І., Кривенко В.В. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень (коментар цивільного процесуального законодавства). – К.: Юридична книга, 2003.

Семінарське заняття № 3. „Перегляд справи за нововиявленими обставинами”

 1. Провадження за нововиявленими обставинами. Право на порушення провадження в справі та підстави для перегляду справ.

 2. Об’єкти перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 3. Провадження за винятковими обставинами. Право на порушення провадження в справі та підстави для перегляду справи.

Самостійна робота (викласти письмово):

1. Народний суд розглянув справу за позовом громадянина Скрипки до Управління залізниці про стягнення плати за оренду складських приміщень і в позові відмовив по тій причині, що позивач не звертався з претензією до Управління залізниці.

Чи є підстави для касаційного оскарження цього рішення суду?

2.При розгляді позову ЖЕУ про виселення свідків Роя, Діброви, Позняка, суд у судовому засіданні не допитував, а показання зроблені ними в попередніх судових засіданнях перед іншим складом суду, не оголошував. Окрім того, інші свідки Роговий і Мазур в судовому засіданні не допитувалися, про кримінальну відповідальність не попереджались, але сторони ставили їм питання.

По справі була проведена графічна експертиза, але висновок експерта не оголошувався в судовому засіданні.

Які на Ваш погляд порушення допущені при розгляді справи?

Яку ухвалу належить постановити судовій колегії в цивільних справах апеляційного суду при виявленні подібних порушень?

Для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі:

1. Сільський споживчий кооператив заявив позов в суд до Войтенка про стягнення заподіяної шкоди в результаті нестачі та псування продовольчих товарів на складі кооперативу, де відповідач працював завідуючим складом. Позов був задоволений част­ково – на 80% заявленої суми і стягнено вартість експертизи, в той час, коли при розгляді справи відповідач подав до суду акти та інші виправдувальні документи в підтвердження того, що нестачі і псування товарів у нього немає. Суд у своєму рішенні не дав цим документам оцінки. Крім того, суд не врахував також висновок судово-бухгалтерської експертизи, яка вважала, що позов кооперативу до Войтенка заявлений безпідставно.

Ухвалою судової колегії в цивільних справах апеляційного суду було залишено в силі.

Чи є підстави для оскарження в касаційній інстанції цих постанов суду? Які норми ЦПК були порушені? Напишіть скаргу (подання) від імені повноважної службової особи суду чи прокуратури. Що мусить зробити прокурор, якщо він не згодний з рішенням і ухвалою апеляційного суду?

Складіть відповідний процесуальний документ.

2. Панченко звернувся в суд з позовом про розірвання шлюбу у зв’язку з тим, що відповідачка дуже погано ставиться до його дітей від першого шлюбу: недружелюбність, гірший режим харчування в порівнянні з дитиною відповідачки тощо. Всі ці факти були підтверджені при розгляді справи в суді. Відповідачка вважала, що сім’я розпалася і поновити її неможливо, примирення не вимагала і ставила питання лише про матеріальне забезпечення її сина позивачем.

Суд постановив розірвати шлюб, надавши право відповідачці при оформленні розлучення в відділі РАЦС присвоїти їй дошлюбне прізвище – Кобець. Судова колегія в цивільних справах обласного суду скасувала це рішення і прийнявши справу до свого провадження, відмовила позивачу в розірванні шлюбу і постановила стягнути з нього аліменти на утримання усиновленого ним хлопця Олександра.

Панченко вважав, що судова колегія в цивільних справах не обгрун-товано відмовила в позові про розірвання шлюбу та стягнула аліменти.

Якщо це так, то як він може добитися скасування цієї постанови?

Методичні вказівки

При підготовці до даної теми необхідно звернути вагу на вивчення таких питань: провадження за нововиявленими обставинами, право на порушення провадження в справі та підстави для перегляду справ, об’єкти перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами, провадження за винятковими обставинами, право на порушення провадження в справі та підстави для перегляду справи.

Індивідуальне заняття №1. Внесіть терміни до термінологічного словничка та вивчіть їх на пам’ять:

 • Законність і обґрунтованість рішення суду; апеляційне оскарження, апеляційна інстанція; касаційна інстанція; касаційна скарга; повноваження суду касаційної інстанції; підстави для касаційного скасування рішення суду; необґрунтоване рішення суду; норми матеріального права; норми процесуального права; скасування рішення повністю або частково; закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду; зміна рішення або постановлення нового рішення; ухвала суду касаційної інстанції; нововиявлені обставини; нові обставини; об’єкт перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами; суб’єкти перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами; преюдиціальні факт, порядок розгляду за винятковими обставинами, повноваження Верховного Суду України по розгляду справ за винятковими обставинами.