Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тендер.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
75.42 Кб
Скачать

Висновок

Отже, конкурсні торги (Tender) — різновид торгів, у тому числі міжнародних, об’єктом яких є підряди на будівництво окремих проектів; виконання комплексу або окремих видів будівельно-монтажних робіт; виконання пусконалагоджувальних робіт; поставка обладнання; концесії на розробку корисних копалин та інше.

До укладення господарських договорів на біржах, оптових ярмарках, публічних торгах застосовуються загальні правила укладення договорів на основі вільного волевиявлення, з урахуванням нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів.

Умовами дійсності торгів є:

а) належний суб'єктний склад торгів;

б) належний об'єкт торгів. На торгах не може пропонуватися майно, виключене з госпо­дарського обігу або яке не може бути предметом купівлі-продажу у випадках, передбачених законодавством, у тому числі й на аукціоні, конкурсі;

в) дотримання встановленого порядку проведення торгів (конкурсу, аукціону), який ви­значається спеціальними законодавчими актами.

Тендерна документація - це набір документів, що містить всі умови торгів та майбутнього державного контракту. Тендерна документація - це "основний закон" кожного тендеру.

Це означає:

 • замовник і постачальники діють у строгій відповідності з тендерною документацією;

 • будь-які норми, критерії, правила, процедури можуть застосовуватися тільки якщо про це зазначено в тендерній документації.

Список літератури

  1. Цивільний кодекс України. - Київ, 2003.

  2. Господарський кодекс України. - Київ, 2003

  3. Стаття 185. «Особливості укладання господарських договорів на біржах,

ярмарках та публічних торгах».

  1. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ” із змінами і доповненнями, № 755 – IV від. 15.05.2003

  2. Закон України “Про господарські товариства ” із змінами і доповненнями, № 1576–XII від 19.09.1991 р.

  3. Закон України „ Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” із змінами і доповненнями, № 1490 – III, від 22.05.2000

  4. Основи комерційної діяльності: (Тексти лекцій. Штерн Г. Ю., Репенко І.І. - Харків: ХНАМГ, – 2004.

ШутенкоЛ.М., Стадник Г.В., Степаненко С.А., Токатюк В.І., Штерн Г.Ю., Прасол В.М. Основи комерційної діяльності: Навч. посібник,-Харків: ХНАМГ,2007.–379с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]