Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лира. методичка по лабам.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
4.27 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 7.092101

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних і самостійних робіт

на тему «СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОЗРАХУНКІВ І ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЛІРА 9.2»

з дисципліни «Інформатика. Спецкурс»

Затверджено на засіданні кафедри

комп’ютерного моделювання та

інформаційних технологій.

Протокол № 3 від 28.10.2008 р.

Харків 2010

Методичні вказівки до виконання лабораторних і самостійних робіт на тему «Система автоматизованих розрахунків і проектування конструкцій ЛІРА 9.2» з дисципліни «Інформатика. Спецкурс» для студентів спеціальності 7.092101 – «Промислове і цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання /Укладачі: Н.Д.Сізова, Н.В.Гречко – Харків: ХДТУБА, 2010. – 84 с.

Рецензент С.В.Олешкевич

Кафедра комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій

Загальні відомості

Для автоматизації процесу проектування й розрахунку стержневих конструкцій в будівництві використовують такі програмні комплекси (ПК), як наприклад:

 • ЛІРА;

 • інтегроване середовище аналізу конструкцій SCAD;

 • програмний комплекс МОNОМАХ;

 • програмний комплекс ROBOT та інші.

У даних методичних вказівках роглядається ПК ЛІРА 9.2, що використовується для розрахунку будівельних конструкцій.

Програмний комплекс ЛІРА – це багатофункціональний програмний комплекс для розрахунку, дослідження й проектування конструкцій різного призначення [1-17], який складається з декількох взаємопов’язаних інформаційних систем.

За функціональним призначенням в ПК "ЛІРА-Windows" виділяють наступні основні частини:

ЛИР-ВИЗОР − графічне середовище користувача;

ВХОДНОЙ ЯЗЫК − задання вхідних даних у текстовому режимі;

ЛИР-ЛИН − лінійний процесор;

ЛИРА-СТЕП − нелінійний процесор;

ЛИР-АРМ − постпроцесор конструктора залізобетонних конструкцій;

ЛИР-СТК − постпроцесор конструктора сталевих конструкцій;

ЛИТЕРА − визначення еквівалентних напружень за різними теоріями міцності;

УСТОЙЧИВОСТЬ − визначення коефіцієнтів стійкості споруд;

ФУНДАМЕНТ − збір навантажень на обрізи фундаментів;

СЕЧЕНИЕ − визначення геометричних характеристик для перерізів різного профілю.

Процесори мають вбудовану бібліотеку кінцевих елементів, розвинену систему діагностики і довідкової інформації.

Разом з ЛИР-ВИЗОР процесори утворюють розрахунковий комплекс, що виконує розрахунки на статичні й динамічні впливи, які визначають розрахункові поєднання зусиль і розрахункові поєднання навантажень.

Система ЛИР‑ ВИЗОР – це єдине графічне середовище, що має у своєму розпорядженні великий набір можливостей і функцій:

 • для формування адекватних кінцево-елементних і супер-елементних моделей об'єктів, що розраховуються;

 • для детального візуального аналізу і коригування створених моделей;

 • для задання фізико-механічних властивостей матеріалів, зв'язків, різноманітних навантажень, характеристик різних динамічних впливів, а також взаємозв'язків між завантаженнями під час визначення їх найбільш небезпечних поєднань.

Можливості, надані за результатами розрахунку під час відображення напружено-деформованого стану об'єкта, дозволяють зробити детальний аналіз отриманих даних:

 • за ізополями переміщень і напруг;

 • за епюрами зусиль і прогинів;

 • за мозаїками руйнування елементів;

 • за головними й еквівалентними напруженнями та за багатьма іншими параметрами.

У ЛИР-ВИЗОР включена система документування, на основі якої користувач може на екрані формувати обрані ним форми таблиць, створювати будь-який вид текстової і графічної інформації, формувати креслення з усіма необхідними атрибутами (штампи, надписи, примітки) і одержувати тверді копії на будь-яких типах пристроїв виведення.

Розвинена система підказувань (help) дозволяє користувачеві працювати з програмним комплексом без частих звернень до інструкції.

Автори наводять основні прийоми роботи в ПК-ЛІРА і не ставлять перед собою задачу аналізувати отримані розв’язки задач будівельної механіки. У методичних вказівках розглядаються основні моменти використання ПК-ЛІРА тільки для розрахунків стержневих конструкцій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.