Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Форми суспільного продукту в процесі відтворенн....doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
30.10.2018
Размер:
77.31 Кб
Скачать

4) Національне багатство, його суть, структура та проблеми раціонального використання

Про результати розширеного відтворення, економічний потенціал певної країни найповніше уявлення дає національне багатство. Воно безпосередньо пов'язане з виробництвом національного продукту і його відтворенням.

Національне багатство ~ це сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього суспільства матеріальних благ, розвіданих природних ресурсів, досягнутого рівня освіти людей, їхнього досвіду, майстерності, творчих здібностей, які призначені для розширеного відтворення з метою підвищення добробуту нації.

Найважливішими складовими національного багатства є

 • створений і накопичений країною виробничий капітал (основний і оборотний): основний - це засоби праці (будівлі, споруди, машини, обладнання І т. ін.); оборотний - предмети праці (матеріали, паливо, сировина та ін.);

 • невиробничий капітал (житлові будинки, культурно-освітні та спортивні заклади тощо);

 • різноманітні запаси - готова продукція, страхові й резервні запаси;

 • майно населення - будинки, автомобілі тощо;

 • природні ресурси - залучені в процес виробництва земля, ліси, розвідані корисні копалини;

 • нематеріальні складові - накопичений досвід людей , їхні здібності, культурні цінності тощо.

Від ефективного використання національного багатства залежить економічний і соціальний прогрес суспільства.

Масштаби, структура та якісний рівень національного багатства не залишаються незмінними. У процесі відтворення воно не тільки постійно зростає, а й безперервно оновлюється. Тому для його нарощування великого значення набуває раціональне використання виробничого потенціалу, від якого залежать темпи зростання ВВП і відповідно добробут нації, фізичний і духовний стан людини.

Роль у зростати національного багатства відіграють природні ресурси. Винищення природних багатств України призводить до втрати їх значної частини, якою вже ніколи не скористаються прийдешні покоління.

Національне багатство виступає як важливий показник економічної могутності країни та джерело ЇЇ соціально-економічного прогресу.

Контрольні запитання для повторення

1) Що собою представляє економічне відтворення?

2} Які види економічного відтворення? Охарактеризуйте їх.

 1. Що таке суспільний продукт і яка його будова?

 1. Що собою являє кінцевий і проміжний продукт? Для чого вони використовуються?

 1. Як можна розрахувати величину ВВП?

 2. Що таке національний дохід?

 1. Назвіть причини зростання масштабів «тіньової економіки» в Україні.

 2. Охарактеризуйте суть національного багатства і його складові частини.

 3. В чому заключається проблема раціонального використання національного багатства?