Добавил:
kripchuk@gmail.com Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Театралізований тематичний вечір.docx
Скачиваний:
66
Добавлен:
04.05.2018
Размер:
86.48 Кб
Скачать

Заключення

Простір діяльності у сфері театралізованих видовищ і свят досить широкий зважаючи на процес метаморфоз, що відбуваються у свідомості і смаках людей, змін етичних і естетичних установок соціуму, прояви інших світоглядних позицій і т. п.

Творча робота над створенням театралізованих масових форм у сучасному суспільстві потребує широкий вибір сфер докладання сил і можливостей сценаристів та режисерів. Знання та досвід, отримані в результаті вивчення та освоєння основ драматургії театралізованого дійства та режисури естради і масових свят допоможуть визначити шляхи вирішення виникаючих перед студентами проблем, найбільш повно реалізувати свої художні здібності і утвердити себе як справжню творчу особистість.

Сучасне суспільство зараз знаходиться на хвилі зацікавленості образотворчістю, етнічним засвоєнням дійсності, що виявляється також і в підвищеній увазі до ролі візуальних знаків, які використовують у рекламі, на телебаченні тощо.

Хоча й сьогодні вирішальною силою мистецтва масового видовища, як і театрального мистецтва в цілому, усе ж таки є творець спектаклю, здатний естетично розробити актуальні сюжети, проте головною фігурою цього процесу залишається глядач. Для сучасних форм театралізованих видовищ характерним є діалог із глядацьким залом. Тому пошук нової структури й нових форм спілкування в системі «глядач – сцена» не закінчується, а, навпаки, набуває нових обертів.

Література

 1. Андрейчук И. М. Основы профессионального майстерства сценариста массовых праздников : учеб. пособие / И. М. Андрейчук. – Барнаул : Изд-во АлтГАКИ, 2008. – 127 с.

 2. Базанов В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. – М. : Импульс-свет, 2005. – 391 c.

 3. Бежар М. Мгновение в жизни другого: мемуары / М. Бежар. – М. : Союзтеатр, 1989. – 237 с.

 4. Борисов С. К. Особенности драматургии театрализованного действа / С. К. Борисов. ; Челяб. гос. академия культуры и искусств. – 4-е изд. – Челябинск, 2007. – 207 с.

 5. Генкин Д. М. Массовые празники / Д. М. Генкин. – М. : Просвещение, 1975. – 140 с.

 6. Горбов А. С. Режисура видовищно-театралізованих заходів / А. С. Горбов. – Ф. : Поліфаст, 2004. – 264 с.

 7. Горюнова И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений / И. Э. Горюнова. – СПб. : Композитор Санкт Петербург, 2009. – 208 с.

 8. Житницький А. З. Драматургія масових театралізованих заходів : навч. посібник / А. З. Житницький. – Х. : Тимченко А. М., 2007. – 128 с.

 9. Исмагилов Д. Г. Театральное освещение / Д. Г. Исмагилов. – М. : ЗАО «ДОКА Медиа», 2005. – 360 с.

 10. Крипчук М. В. Проблеми створення масового театралізованого видовища (принципи художнього оформлення) / М. В. Крипчук // Наукові записки Тернопільского нац. унів. ім. В. Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. – №2. – 2011. – С. 163–168.

 11. Крипчук М. В. Засоби художньої виразності під час створення символічного образу масового театралізованого видовища (щодо проблеми режисерської театралізації) / М. В. Крипчук // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2009. – Вип. 10. – С. 152–163.

 12. Литвинова М. В. Театрализованные программы и праздники : учеб. пособие / М. В. Литвинова. – Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРА», 2004. – 262 с.

 13. Лукьянчиков В. И. Сценография в пространстве режиссуры праздников : учеб. пособие / И. Э. Лукьянчиков, Л. Ф. Черкашеников. – Барнаул : Изд-во АлтГАКИ, 2008. – 115 с.

 14. Михайлов Л. Н. Технические средства оформления современного эстрадного зрелища как эстетический феномен / Л. Н. Михайлов. – М. : РАТИ, 2007. – 40 с.

 15. Михайлова А. А. Образ спектакля / А. А. Михайлова. – М. : Искусство, 1978. – 274 с.

 16. Мовчан Л. В. Хореография в театрализованном представлении и работа режиссера с балетмейстером : учеб. пособие / Л. В. Мовчан. – М. : Издат. дом МГУКИ, 2005. – 96 с.

 17. Обертинська А. П. Основи режисури масових вистав і свят : навч. посібник / А. П. Обертинська, Л. Ф. Голубцова. – К. : ДАКККіМ, 2004. – 87 с.

 18. Обертинська А. П. Основи теорії драми та сценарної майстерності : навч. посібник / А. П. Обертинська. – К. : Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2002. – 132 с.

 19. Овсянников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления / С. Овсянников. – СПб. : СПбГУКИ, 2003. – 337 с.

 20. Рубб А. А. Пока занавес закрыт / А. А. Рубб. – М. : Сов. Россия, 1987. – 112 с. – (Б-ка «В помощь клубному работнику» № 5).

 21. Рубб А. А. Размышления о Нетрадиционном театре, или Нетрадиционный театр как он есть / А. А. Рубб. – М. : ВК, 2004. – 604 с.

 22. Саруханов В. А. Агитбригада : Проблемы. Рекомендации. Сценарии / В. А. Саруханов. – М. : Профиздат, 1989. – 288 с.

 23. Френкель М. А. Пластика сценического пространства: некоторые вопросы теории и практики сценографии / М. А. Френкель. – К. : Мистецтво, 1987. – 184 с.

 24. Черняк Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ : учеб. пособие / Ю. М. Черняк. – Минск : ТеатраСистемс, 2004. – 224 с.

 25. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 2009. – 336 с.

 26. Шубина И. Б. Драматургия и режисура зрелища : игра, сопровождающая жизнь : учеб. – метод. пособие / И. Б. Шубина. – Ростов н\Д, 2006. – 288 с. – (Высшее образование).

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

Навчальне видання