Добавил:
kripchuk@gmail.com Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Театралізований тематичний вечір.docx
Скачиваний:
66
Добавлен:
04.05.2018
Размер:
86.48 Кб
Скачать

Документальний матеріал і його драматургічний аналіз

Перш ніж вести мову про драматургічний аналіз документального об’єкта уваги, розглянемо такі різновиди документального матеріалу, що використовуються у сценарній практиці:

1. Друкований документальний матеріал. До цього матеріалу відносяться всі публіцистичні жанри, які можна зустріти на сторінках газет, журналів, альманахів, книг і т. д. Це нотатки, репортажі, нариси, статті та ін.

2. Радіо та інший аудіоматеріал. Подібний документальний матеріал сприймається на слух і розповідає про той чи інший факт.

3. Фото-, кіно-і відеоматеріал. В цьому випадку документальну інформацію можна як почути, так і побачити.

4. Речовий документальний матеріал. До цього документального матеріалу можна віднести предмети, що містять у собі інформацію про той чи інший факт: особисті речі, музейні експонати, докази і т. п.

5. Одухотворений документальний матеріал. Це, перш за все, людина як документальний герой, як особистість із власною біографією, діяннями, думками і почуттями, достоїнствами і недоліками. Можна використовувати також створення образного ряду з використанням рослинного та тваринного світу, яким надається значення певного символічного образу.

6. Усний документальний матеріал. Це свідчення учасників або очевидців будь-яких подій чи явищ.

Для перевірки художньої образності, тобто можливості перетворення документального матеріалу у видовищну форму, проводиться його драматургічний аналіз. Суть такого аналізу полягає в наступному:

1. Визначається і формулюється ситуація, укладена в документальному матеріалі. Ситуацією ми називаємо розстановку сторін, наявних і тих, що можуть взаємодіяти одна з одною, їх кількість і якість.

2. Визначається і формулюється конфлікт, укладений в документальному матеріалі. Конфлікт – це взаємодія, зіткнення сторін, думок, сил в результаті протиріччя між ними. Формулюючи конфлікт, необхідно пам’ятати, що це зіткнення не тільки між кимось і кимось, а також між чимось і чимось.

3. Визначається і формулюється подія, укладена в документальному матеріалі. Подія є завершенням взаємодії сторін, що створили ситуацію, в результаті якої відбувається вирішення конфлікту, його зникнення. Подія може мати місце в даному факті, або ні. Дана умова не є необхідною, бо в процесі перетворення документального матеріалу в художню форму ми завжди можемо цю подія домислити, не забуваючи про логіку розвитку взаємодії сторін.

Звернімося до практичного прикладу. Пропонується провести драматургічний аналіз друкованого документального матеріалу, зокрема, наступної комерційної реклами.

«Всіх українців запрошуємо на відпочинок:

ГРЕЦІЯ – відпочинок на березі блакитного моря біля підніжжя Олімпу 389 $,

ТАЇЛАНД .................................. 750 $,

КІПР .......................................... 460 $,

ІСПАНІЯ ................................... 520 $,

Реальність Канарські острови ...875 $,

Вашої мрії ІТАЛІЯ ....................470 $

Ліцензія № 007621 Звертатися за телефоном: 61-38-33»

1. Визначення та формулювання ситуації.

Даний документальний матеріал містить в собі два параметри, що обумовлюють ситуацію. Перший – пропозиція туристичної фірми придбати путівки. Другий – можливість придбання цих путівок українськими громадянами. Можна сформулювати інакше, залишаючи незмінною суть ситуації. З одного боку – мрія населення, з іншого – кишеня того ж населення.

2. Визначення та формулювання конфлікту.

Конфлікт можна сформулювати наступним чином. Це зіткнення двох речей: з одного боку – реальна можливість зробити мрію реальністю, що і декларує реклама, з іншого боку – неможливість здійснення спокусливої пропозиції. Інакше кажучи, здійснення мрії для більшості наших співгромадян явно не по кишені.

3. Визначення та формулювання події.

Подія в даному документальному матеріалі відсутня, вирішення конфлікту не відбувається. Але цю подію цілком можна домислити. Оскільки дана проблема дуже характерна для більшості громадян, то ця більшість проігнорує цей факт способом, дуже далеким від бажання і надій рекламодавця.

В цьому процесі велика роль відводиться драматургії факту, яким, в свою чергу, є документальний об’єкт уваги сценариста, – це творчий процес перетворення останнього в художній драматургічний матеріал.

Тематично, ідейно і жанрово реальний факт адекватний своєму драматургічному аналогу.Наочно процес створенння драматургії можна представити у вигляді такої схеми (див. табл.1).

Таблиця 1

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

ДРАМАТУРГІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Ситуація

Ситуація

Конфлікт

Конфлікт

Подія

Подія

Отримані в процесі створення драматургії три художні частини є не що інше, як художні образи відповідних документальних складових.

Основним інструментом для подібного перетворення інформаційно-логічного матеріалу в емоційно-образний драматургічний матеріал є метафора.

Розвиток і вирішення конфлікту може йти двома шляхами: перший – перестає існувати одна з конфліктуючих сторін, другий – з однією з конфліктуючих сторін відбувається якась метаморфоза, в результаті якої вона стає по суті адекватною інший, яка спочатку була конфліктуючої з нею стороною.

Коли метафоричний образ (особливо побутовий) береться в прямому сенсі, залишаючись умовним по відношенню до реальності та надалі набуває обрисів реального, позаобразної речі, виникає нове осмислення метафори, що має гумористичний і навіть гротескний відтінок. Таке стилістичне явище називається реалізацією метафори. Наприклад: побутовий образ коробки з-під торта стає метафорою людської тілесної оболонки, всередині якої знаходиться або повинен знаходитися якийсь внутрішній світ. Складові цього внутрішнього світу теж набувають обрисів реальних предметів. Дитячу безпосередність являє дитячий горщик, романтичну піднесеність – повітряна кулька, філософське «я» – університетська шапочка, містичну схильність – гральна карта («дама пік») і т. п. Таким чином, щоб зрозуміти підходи до драматургічного аналізу документального матеріалу необхідно акцентувати увагу саме на створенні його метафоричної образності.