Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Питання до екзамену. Релігієзнавство. 2015

.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
06.02.2017
Размер:
26.62 Кб
Скачать

Релігієзнавство

Питання до комплексного екзамену - 2015

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни “Релігієзнавство”. Релігійна ситуація в сучасній Україні.

Питання.

 1. Предмет, об’єкт, методи вивчення релігієзнавства.

 2. Поняття релігії. Її структура та функції.

 3. Класифікація релігій.

 4. Походження релігії.

 5. Релігійна ситуація в сучасній Україні.

 6. Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні (СРС).

Тема 2. Етнонаціональні релігії.

Питання.

 1. Характерні риси ранніх етнічних релігій (давньогрецька релігія, давньоримська, брахманізм – давьоіндійська релігія).

 2. Пізні етнічні релігії (індуїзм, конфуціанство, даосизм, іудаїзм).

 3. Елементи зооморфізму та антропоморфізму у ранніх етнічних релігіях (давньоєгипетська релігія, давньогрецька, давньоримська, давньоіндійська (брахманізм) (СРС).

Тема 3. Світові релігійні системи.

Питання.

 1. Християнство: православ’я, католицизм, протестантизм.

 2. Буддизм.

 3. Іслам.

 4. Порівняння православної та протестантської трудової етики (СРС).

Тема 4. Неорелігії. Вільнодумство.

Питання.

 1. Неорелігії, їх ознаки, класифікація та зміст віровчень.

 2. Поняття вільнодумства, його особливості та прояви.

 3. Атеїзм як радикальна форма вільнодумства. Аргументи атеїзму та їх критика (СРС).