Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Контр.роб

..doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
06.02.2017
Размер:
107.52 Кб
Скачать

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 1

1. Атеїзм спирається на концепцію релігії:

А). ідеалістичну;

Б). матеріалістичну;

В). теологічну.

2. Догмат про “кінець світу” є провідним у віровченнях християнських сект:

А). баптистів;

Б). адвентистів;

В). п’ятидесятників;

Г). cвідків Єгови.

3. Екуменічний рух у християнському світі передбачає:

А). уніфікацію церковного життя та обрядовості;

Б). об`єднання християнських конфесій для спільного вирішення глобальних проблем сучасності;

В). синкретизм.

4. Окресліть складові виникнення початкових форм релігійних вірувань в архаїчну епоху. Чи збереглися форми первісних релігій до наших днів?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 2

1. До національних релігій відносяться:

А). буддизм;

Б). іудаїзм;

В). православ`я;

Г). зороастризм;

Д). синтоїзм;

Е). конфуціанство.

2. Християнство запозичило у релігійних віруваннях давніх єгиптян ідею вмираючого та воскресаючого Бога:

А). Ра;

Б). Амон;

В). Атон;

Г). Осіріс;

Д). Ібіс.

3. Орієнталістська спрямованість та міжрелігійний синтез характерний для:

А). сектантських рухів у християнстві;

Б). неорелігій;

В). основних течій ісламу.

4. Провідні функції релігії: чи змінилися пріоритети з часу формування початкових форм релігійного світогляду і до сучасності?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 3

1. Просвітники Кирило та Мефодій при створенні слов`янської абетки ставили за мету перш за все:

А). підвищення культурного рівня слов`ян;

Б). підвищення ролі грамотності населення для удосконалення господарської діяльності;

В). поширення слова Божого серед слов`ян;

Г). визначення мовної самобутності слов`ян.

2. Практика медитації є найбільш характерною для:

А). християнства;

Б). буддизму;

В). ісламу;

Г).іудаїзму;

3. Виберіть найбільш вірне визначення конституційного принципу свободи совісті:

А). сповідати будь-яку релігію;

Б). розповсюджувати науково-матеріалістичний світогляд;

В). бути вільним у своїх вчинках, виходячи з того, що совість занадто обмежує свободу людини;

Г). мати, приймати та змінювати релігію або переконання за власним вибором і свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідати ніякої;

Д). не сповідати ніякої релігії;

4. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна, завдання курсу у вузі.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 4

1. Розташуйте у певній послідовності складові формування релігійного досвіду.

а. культ;

б. слово;

в. міф;

г. догмат.

2. Інструментальна музика є складовою частиною відправлення служби у:

А). православному храмі;

Б). католицькому соборі;

В). мусульманській мечеті;

Г). іудейській синагозі.

3. Для католицизму і православ`я спільним є:

А). догмат;

Б). символ віри;

В). культ.

4. Які причини походження релігії роблять її можливою, а які – потрібною?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 5

1. До найпоширеніших форм релігійного аскетизму відносяться:

А). молитва;

Б). піст;

В). жертвопринесення;

Г). чернецтво;

Д). пустельництво.

2. Оберіть найбільш точне визначення Біблії:

А). Святе Письмо;

Б). догмат;

В). система богослужіння;

Г). церковний переказ.

3. Звернення до національної мови богослужіння було характерним для історичного розвитку церков в Україні:

А). католицької;

Б). православної;

В). греко-католицької;

Г). протестантської;

Д). автокефальної.

4. Іслам як світова релігія.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 6

1. Неканонічне тлумачення віри та поява нового релігійного досвіду, що заперечує церковний авторитет, приводить до появи:

А). політеїзму;

Б). єресі;

В). догматизму.

2. Процес впровадження християнства на Русі знайшов відображення на грошах сучасної України:

А). 1 гривня;

Б). 2 гривні;

В). 5 гривень;

Г). 10 гривень;

Д). 50 гривень.

3. Основна розбіжність між суннітами та шиїтами в ісламі виникає з приводу трактування положення про:

А). єдинобожжя;

Б). потойбічний світ;

В). визнання пророцької місії пророків, які передували Мухам меду;

Г). визнання верховної влади (імамат – халіфат).

4. Окресліть спільні риси та функціональні розбіжності між первісними культами.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 7

1. Вольтеру належать дві начебто суперечливі тези: “Зруйнуйте стару будівлю омани! Роздавіть гадину! (церкву)” та: “Якщо б Бога не було, то його треба було вигадати”. Така двоїстість найбільш відповідає особливостям :

А). католицизму;

Б). протестантизму;

В). православ’я;

Г). атеїзму.

2. Скільки разів на добу повинен здійснювати салат (намаз) віруючий?

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6

3. Віра у надприродну спорідненість людських колективів з певними видами тварин є проявом:

А). фетишизму;

Б). тотемізму;

В). магії;

Г). анімізму.

4. Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 8

1. Ототожнює Бога з природою чи розчиняє Бога у природі релігійна концепція:

А). монотеїзму;

Б). пантеїзму;

В). атеїзму.

2. Культ Богородиці відіграє надзвичайно велику роль у:

А). православ’ї;

Б). католицизмі;

В). протестантизмі;

Г). неорелігіях.

3. Для сучасної України є характерним поліконфесійність:

А). так;

Б). ні.

4. Християнство як світова релігія: загальна характеристика.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 9

1. Віра сучасної людини в талісмани та амулети є пережитком первісного культу:

А). анімізму;

Б). тотемізму;

В). фетишизму;

Г). магії.

2. Папська курія у діяльності католицької церкви виконує обов`язки:

А). державного органу;

Б). керівника релігійними справами;

В). трибуналу.

3. Релігійний піст передбачає:

А). повне утримання від їжі протягом місяця;

Б). обмеження у вживанні напоїв (у т.ч. алкогольних);

В). заміну занять у навчальному закладі на особисті молитовні вправи;

Д). збільшення обсягу читання книжок релігійного змісту та проголошення молитов.

4. Характерні риси національних релігій. Іудаїзм.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 10

1. Для світогляду давніх греків був характерним релігійний:

А). монотеїзм;

Б). політеїзм.

2. Продаж Божественної благодаті мав місце в історії:

А). православ`я;

Б). католицизму;

В). протестантизму.

3. В Україні може бути відмовлено в реєстрації тим релігійним організаціям, які:

А). створюють при релігійних організаціях навчальні заклади;

Б). спонукають громадян до невиконання свого конституційного обов`язку;

В). посягають на права інших громадян;

Г). зашкоджують здоров`ю людей;

Д). усуваються від вирішення політичних проблем у напрямку демократизації українського суспільства;

Е). категорично не сприймають атеїстичний світогляд.

4. Характерні риси світових релігій. Буддизм.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 11

1. Інструментальна музика є складовою частиною відправлення служби у:

А). православному храмі;

Б). католицькому соборі;

В). мусульманській мечеті.

2. Автокефальна православна церква має право:

А). змінювати догмат;

Б). мати адміністративну незалежність у господарських справах;

В). обирати голову церкви на Помісному Соборі.

3. Сучасною клерикальною державою можна вважати:

А). Україну;

Б). Росію;

В). Ватикан;

Г). Іран.

28. Сучасний стан релігійних конфесій і церкви в Україні.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 12

1. Атеїзм спирається на концепцію релігії:

А). ідеалістичну;

Б). матеріалістичну;

В). теологічну.

2. Догмат про “кінець світу” є провідним у віровченнях християнських сект:

А). баптистів;

Б). адвентистів;

В). п’ятидесятників;

Г). cвідків Єгови.

3. Екуменічний рух у християнському світі передбачає:

А). уніфікацію церковного життя та обрядовості;

Б). об`єднання християнських конфесій для спільного вирішення глобальних проблем сучасності;

В). синкретизм.

4. Окресліть складові виникнення початкових форм релігійних вірувань в архаїчну епоху. Чи збереглися форми первісних релігій до наших днів?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 13

1. До національних релігій відносяться:

А). буддизм;

Б). іудаїзм;

В). православ`я;

Г). зороастризм;

Д). синтоїзм;

Е). конфуціанство.

2. Християнство запозичило у релігійних віруваннях давніх єгиптян ідею вмираючого та воскресаючого Бога:

А). Ра;

Б). Амон;

В). Атон;

Г). Осіріс;

3. Орієнталістська спрямованість та міжрелігійний синтез характерний для:

А). сектантських рухів у християнстві;

Б). неорелігій;

В). основних течій ісламу.

4. Провідні функції релігії: чи змінилися пріоритети з часу формування початкових форм релігійного світогляду і до сучасності?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 14

1. Просвітники Кирило та Мефодій при створенні слов`янської абетки ставили за мету перш за все:

А). підвищення культурного рівня слов`ян;

Б). підвищення ролі грамотності населення для удосконалення господарської діяльності;

В). поширення слова Божого серед слов`ян;

Г). визначення мовної самобутності слов`ян.

2. Практика медитації є найбільш характерною для:

А). християнства;

Б). буддизму;

В). ісламу;

Г).іудаїзму;

3. Виберіть найбільш вірне визначення конституційного принципу свободи совісті:

А). сповідати будь-яку релігію;

Б). бути вільним у своїх вчинках, виходячи з того, що совість занадто обмежує свободу людини;

В). мати, приймати та змінювати релігію або переконання за власним вибором і свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідати ніякої;

Д). не сповідувати ніякої релігії;

4. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна, завдання курсу у вузі.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 15

1. Розташуйте у певній послідовності складові формування релігійного досвіду.

а. культ;

б. слово;

в. міф;

г. догмат.

2. Інструментальна музика є складовою частиною відправлення служби у:

А). православному храмі;

Б). католицькому соборі;

В). мусульманській мечеті;

Г). іудейській синагозі.

3. Для католицизму і православ`я спільним є:

А). догмат;

Б). символ віри;

В). культ.

4. Які причини походження релігії роблять її можливою, а які – потрібною?

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 16

1. До найпоширеніших форм релігійного аскетизму відносяться:

А). молитва;

Б). піст;

В). жертвопринесення;

Г). чернецтво;

Д). пустельництво.

2. Оберіть найбільш точне визначення Біблії:

А). Святе Письмо;

Б). догмат;

В). система богослужіння;

Г). церковний переказ.

3. Звернення до національної мови богослужіння було характерним для історичного розвитку церков в Україні:

А). католицької;

Б). православної;

В). греко-католицької;

Г). протестантської;

Д). автокефальної.

4. Іслам як світова релігія.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 17

1. Неканонічне тлумачення віри та поява нового релігійного досвіду, що заперечує церковний авторитет, приводить до появи:

А). політеїзму;

Б). єресі;

В). догматизму.

2. Процес впровадження християнства на Русі знайшов відображення на грошах сучасної України:

А). 1 гривня;

Б). 2 гривні;

В). 5 гривень;

Г). 10 гривень;

Д). 50 гривень.

3. Основна розбіжність між суннітами та шиїтами в ісламі виникає з приводу трактування положення про:

А). єдинобожжя;

Б). потойбічний світ;

В). визнання пророцької місії пророків, які передували Мухам меду;

Г). визнання верховної влади (імамат – халіфат).

4. Окресліть спільні риси та функціональні розбіжності між первісними культами.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 18

1. Вольтеру належать дві начебто суперечливі тези: “Зруйнуйте стару будівлю омани! Роздавіть гадину! (церкву)” та: “Якщо б Бога не було, то його треба було вигадати”. Така двоїстість найбільш відповідає особливостям :

А). католицизму;

Б). протестантизму;

В). православ’я;

Г). атеїзму.

2. Скільки разів на добу повинен здійснювати салат (намаз) віруючий?

1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6

3. Віра у надприродну спорідненість людських колективів з певними видами тварин є проявом:

А). фетишизму;

Б). тотемізму;

В). магії;

Г). анімізму.

4. Конституційно-правові основи забезпечення свободи совісті в Україні.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 19

1. Ототожнює Бога з природою чи розчиняє Бога у природі релігійна концепція:

А). монотеїзму;

Б). пантеїзму;

В). атеїзму.

2. Культ Богородиці відіграє надзвичайно велику роль у:

А). православ’ї;

Б). католицизмі;

В). протестантизмі;

Г). неорелігіях.

3. Для сучасної України є характерним поліконфесійність:

А). так;

Б). ні.

4. Християнство як світова релігія: загальна характеристика.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 20

1. Віра сучасної людини в талісмани та амулети є пережитком первісного культу:

А). анімізму;

Б). тотемізму;

В). фетишизму;

Г). магії.

2. Папська курія у діяльності католицької церкви виконує обов`язки:

А). державного органу;

Б). керівника релігійними справами;

В). трибуналу.

3. Релігійний піст передбачає:

А). повне утримання від їжі протягом місяця;

Б). обмеження у вживанні напоїв (у т.ч. алкогольних);

В). заміну занять у навчальному закладі на особисті молитовні вправи;

Д). збільшення обсягу читання книжок релігійного змісту та проголошення молитов.

4. Характерні риси національних релігій. Іудаїзм.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 21

1. Для світогляду давніх греків був характерним релігійний:

А). монотеїзм;

Б). політеїзм.

2. Продаж Божественної благодаті мав місце в історії:

А). православ`я;

Б). католицизму;

В). протестантизму.

3. В Україні може бути відмовлено в реєстрації тим релігійним організаціям, які:

А). створюють при релігійних організаціях навчальні заклади;

Б). спонукають громадян до невиконання свого конституційного обов`язку;

В). посягають на права інших громадян;

Г). зашкоджують здоров`ю людей;

Д). усуваються від вирішення політичних проблем у напрямку демократизації українського суспільства;

Е). категорично не сприймають атеїстичний світогляд.

4. Характерні риси світових релігій. Буддизм.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Варіант 22

1. Інструментальна музика є складовою частиною відправлення служби у:

А). православному храмі;

Б). католицькому соборі;

В). мусульманській мечеті.

2. Автокефальна православна церква має право:

А). змінювати догмат;

Б). мати адміністративну незалежність у господарських справах;

В). обирати голову церкви на Помісному Соборі.

3. Сучасною клерикальною державою можна вважати:

А). Україну;

Б). Росію;

В). Ватикан;

Г). Іран.

28. Сучасний стан релігійних конфесій і церкви в Україні.

11

Соседние файлы в предмете Религиоведение