Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ, Історія України.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
150.3 Кб
Скачать

Тема 6 ліквідація української державності наприкінці

ХУІІ - ХУІІІ СТ.

1.Особливості територіально-політичного устрою Гетьманщини.

2.Наступ російської влади на політичну автономію України. Правління гетьмана І.Мазепи.

3. Причини та наслідки поразки І.Мазепи.

4.Пилип Орлик і Конституція України.

5.Повна ліквідація царизмом автономії України.

  1. Продовження процесу інкорпорації України в державну структуру Російської і Австрійської імперій.

Теми рефератів

  1. Ліквідація Запорізької Січі.

  2. Політика русифікації на українських землях у ХУІІІ ст.

  3. Загострення політичної ситуації на Правобережжі. Відновлення польсько-шляхетської влади.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Гетьман Іван Мазепа: постаті, оточення, епоха: Зб. Наук.пр./ Відп.ред. В.А Смолій.-.К.,2008

Грозовський І.М. Право Нової Січі (1734-1775): Навч .посібник.– Харків,2000.

Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. - К., 1996.

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах. – К., 2007.

Ковалевська О. Іван Мазепа: у запитаннях та відповідях. – К., 2008.

Когут З.Є. Російський централізм і українська автономія : Ліквідація Гетьманщини, 1760 – 1830.- К., 1996.

Мельник Л.Г. Українсько-турецькі взаємовідносини і політичні проекти П.Орлика // Укр.іст.журн.- 1997- №6.

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. 2-ге доп. вид. – К.,2001.

Павленко С. Міф про Мазепу. - Чернігів, 1998.

Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея.- К., 1997.

Станіславський В.В. Політичні відносини Запорізької Січі й Кримського ханства напередодні Полтавської битви // Укр.іст.журн.- 1998.- №1.

Чухліб Т. В. Мазепинська Україна між Російською та Шведськими коронами: дилема вибору протекції//Укр. іст. Жкрн.-2009.-№2

Шевчук В. Просвічений володар: Іван Мазепа як будівничий козацької держави і як літературний герой. – К., 2006.

Тема 7.

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ХІХ ст.

1.Політичні і економічні наслідки остаточної втрати української автономії.

2.Початок українського національного відродження в Слобідській Україні (перша половина ХІХ ст.).

3.Політизація національного руху в Україні в першій половині ХІХ ст.

4.Зародження перших політичних організацій.

5.Особливості відродження західноукраїнських земель в першій половині ХІХ ст. “Руська трійця”.

6.Вплив європейської революції 1848-1849рр.на політичне життя в українських землях.

7.Національно-визвольний рух у другій половині ХІХ ст. Скасування кріпацтва та реформи в Україні.

8.Вплив на українське відродження громадівського руху.

9.Народницький рух у 60-80-ті роки.

10.Посилення національного руху в західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. Перші національні політичні партії.

11.Започаткування руху за політичну незалежність України.

Теми рефератів

1.Кирило-Мефодіївське товариство – перша підпільна політична організація в Україні.

2. Становлення українознавства в першій половині ХІХ ст.

3.”Історія Русів” – перша політична історія України.

4. Громадівський рух в Україні та його ідеологи.

5.Українська політична думка др. пол. ХІХ ст. М.Драгоманов.