Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_po_diplomam_i_kursovym.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
103.94 Кб
Скачать

Перелік основних поточних бібліографічних видань

1. Видання книжкової палати України

 1. Літопис книг (виходить раз на місяць з 1924 р.).

 2. Літопис журнальних статей (виходить раз на місяць з 1936 р.).

 3. Літопис газетних статей (виходить з 1937 р.).

 4. Літопис рецензій (виходить щомісячно з 1936 р.).

2. Видання Російської книжкової палати

 1. Книжная летопись (виходить щотижнево з 1907 р.).

 2. Летопись журнальных статей (виходить щотижнево з 1926 р.).

 3. Летопись газетных статей (виходить два рази на місяць з 1936 р.).

 4. Летопись рецензий (виходить щоквартально з 1935 р.).

 5. Летопись авторефератов диссертаций (виходить щомісячно).

Поточні бібліографічні покажчики нової вітчизняної

та іноземної літератури

 1. Новая советская литература по общественным наукам. История. Археология. Этнография [Текст]: Библиогр. указ. / ИНИОН АН СССР. – М., 1947-1992 гг.

 2. Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. История. Археология. Этнография [Текст]: Библиогр. указ. / ИНИОН РАН. – М., 1993 –.

Додаток 2

Зразок титульного листа курсової,

бакалаврської та магістерської роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. Каразіна

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Скиданова Антоніна Вікторівна

РОЗВИТОК ЗАКЛАДІВ СТАЦІОНАРНОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКОВА

(друга пол. XVIII – перша пол. ХІХ ст.)

Кваліфікаційна робота

освітньо-кваліфікаційного рівня

«магістр»

студентки 5 курсу

денної (заочної) форми навчання

Науковий керівник

к.і.н., доцент

БЕРДУТА М.З.

Харків – 2005

Додаток 3

Критерії оцінювання

дипломної роботи за шкалою ECTS

Затверджено Вченою радою історичного факультету, протокол № 10

від 15 жовтня 2010 р.

Критерій

Максимальна кількість балів

1.

Виконання затвердженого кафедрою календарного плану роботи над дипломним дослідженням

5

2.

Обґрунтування актуальності дослідження

5

3.

Аналіз джерел та літератури

10

4.

Знання і використання сучасної літератури з теми, в тому числі зарубіжної

5

5.

Науковість роботи

10

6.

Апробація результатів дослідження

5

7.

Логіка у викладенні матеріалу

5

8.

Стилістика, орфографія, пунктуація

5

9.

Ступінь висвітлення теми

10

10.

Аргументованість і повнота висновків

10

11.

Оформлення роботи, в тому числі науково-довідкового апарату

10

12.

Презентація (захист) роботи:

 • дотримання регламенту

 • використання наочності

 • логічність

 • культура мови

 • висновки

2

2

2

2

2

в сумі – 10

13

Відповідь на запитання:

 • конкретність

 • аргументованість

 • знання сучасної літератури

 • культура мови

3

3

3

1

в сумі – 10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]