Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 5.docx
Скачиваний:
413
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
377.81 Кб
Скачать

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І.Пирогова

Курс медицини катастроф та безпеки життєдіяльності

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач курсу МК та БЖД

____________ доц. М.В.Матвійчук

Протокол засідання курсу МК та БЖД

№____ від _________2015р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

для студентів 2 курсу медичного факультету

з дисципліни Медицина надзвичайних ситуацій. Перша медична допомога в екстремальних умовах

ТЕМА 5. Перша медична допомога при найпоширеніших невідкладних станах

Вінниця - 2015

Автори-укладачі: доц. Н.Д.Корольова, доц. М.В.Матвійчук, В.В. Фіщук

Рецензенти:

 • Професор курсу МК та БЖД проф. В.С.Тарасюк,

 • Старший викладач курсу МК та БЖД В.М.Подолян

Методичну розробку складено на основі робочої навчальної програми дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій. Перша медична допомога в екстремальних умовах», затвердженої 2015 р.

Перезатверджено на засіданні курсу

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.курсу МК та БЖД ______________ доц. М.В.Матвійчук

Перезатверджено на засіданні курсу

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.курсу МК та БЖД ______________ доц. М.В.Матвійчук

Перезатверджено на засіданні курсу

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.курсу МК та БЖД ______________ доц. М.В.Матвійчук

Перезатверджено на засіданні курсу

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.курсу МК та БЖД ______________ доц. М.В.Матвійчук

Перезатверджено на засіданні курсу

протокол №____ від _________20___ р.

Зав.курсу МК та БЖД ______________ доц. М.В.Матвійчук

Загальні відомості

1. Тема 5: Перша медична допомога при найпоширеніших невідкладних станах.

2. Кількість академічних годин – 2.

3. Вид проведення заняття – практичне заняття.

4. Місце проведення заняття – клас кафедри.

5. Мета заняття:

5.1. Навчальна мета:

5.1.1. Загальна: поглиблення і закріплення студентами теоретичних знань та практичних умінь, необхідних при ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

5.1.2. Конкретна:. - оволодіти навичками надання першої медичної допомоги при найпоширеніших невідкладних станах на місці події при надзвичайних ситуаціях природного і техногенного характеру та бойових умовах.

5.2. Виховна мета – формування у студентів морально-психологічних якостей, необхідних майбутньому лікарю служби медицини катастроф.

6. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення:

6.1. Література:

6.1.1. Основна література:

 1. Домедична допомога (алгоритми, маніпуляції): Методичний посібник / В.О.Крилюк, В.Д.Юрченко, А.А.Гудима та ін. - К.: НВП "Інтерсервіс", 2014. - 84 с.

 2. Екстрена медична допомога : підручник / [М. І. Швед, А. А. Гудима, С. М. Геряк та ін.] ; за ред. М. І. Шведа. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 420 с.

 3. Екстрена медична допомога (гострі серцеві стани) / Г.Г. Рощін, О.М. Пархоменко, В.О. Крилюк та ін.: за ред. Г.Г. Рощіна. – К.: ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2011.  159 с.

 4. Екстрена медична допомога: догоспітальний етап  алгоритми маніпуляції (базовий рівень).  Г.Г. Рощін, А.А. Гудима, В.Ю. Кузьмін та ін.  К., 2012  84 с.

 5. Медицина невідкладних станів: швидка і невідкладна медична допомога / І.С. Зозуля, А.В. Вершигора, В.І. Боброва та ін.; за ред. І. С. Зозулі.  К.: ВСВ “Медицина”, 2012.  728 с.

 6. Стандарт підготовки Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї). - К. : «МП Леся», 2015. – 366 с.

 7. Тарасюк В.С., Матвійчук М.В., Паламар І.В., Корольова Н.Д., Кучанська Г.Б., Новицький Н.О. Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: Підручник. - К.: «Медицина», 2011. – 526 с.

7. Тарасюк В.С., Матвійчук М.В. Паламар М.В., Поляруш В.В., Корольова Н.Д., Подолян В.М. Малик С.Л., Кривецька Н.В. Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на до госпітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій. – К.: Медицина, 2015.

6.1.2. Додаткова література:

- 30 невідкладних станів у терапії: Довідник // За ред. Проф. Ю.М. Мостового. – ­ Вінниця, 2013.

- Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії : довідник-посібник / за ред. Ю. М. Мостового ; Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова. – 16-те вид., доповнене і перероблене. – К. : Центр державного земельного кадастру, 2014. – 679 с.

6.2. Матеріально-технічне забезпечення заняття:

 • Схеми, таблиці.

 • Навчальні відеофільми.

 • Манекен для симуляції порушень серцевого ритму.

 • Засоби для забезпечення прохідності дихальних шляхів і давання кисню.

7. Основні питання, що підлягають вивченню на даному занятті:

1. Причини, діагностика і перша медична допомога при непритомності.

2. Коми невизначеної етіології: причини, діагностика і перша медична допомога.

3. Судоми: причини, ознаки, надання першої медичної допомоги.

4. Біль. Контроль болю. Надання першої медичної допомоги при болю.

5. Причини, діагностика і перша медична допомога при гострому болю в животі.

6. Порядок надання першої медичної допомоги при болю у серці (серцевому нападі).

7. Порядок надання першої медичної допомоги при підозрі на інсульт.

8. Отруєння невідомою речовиною, газом. Перша медична допомога.

9. Укуси комах, кліщів, павуків, змій. Перша медична допомога.

10. Утоплення: види, особливості надання першої медичної допомоги.

11. Ураження електричним струмом, блискавкою. Перша медична допомога.

В результаті вивчення матеріалу з теми заняття студенти повинні:

Знати: причини, діагностику і алгоритм надання першої медичної допомоги при зомлінні, комі невідомої етіології, судомах, болю у серці (стенокардія, інфаркт), інсульті, гострому болю в животі, отруєнні невідомою речовиною, невідомим газом, укусах комах, собак, отруйних змій; алгоритм надання першої медичної допомоги при утопленні, при ураженні електричним струмом. блискавкою.

Оволодіти навичками:

 • Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом, блискавкою, при утопленні.

 • Надання першої медичної допомоги при зомлінні, комі невідомої етіології, судомах, болю в серці, болю в животі, отруєнні невідомою речовиною, невідомим газом, укусах комах, собак, отруйних змій.