Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Прикладная механика RGR.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
16.39 Mб
Скачать

Приклад розв’язання ргр – 1

Умова завдання. Задано принципову схему плоского шестиланкового важільного механізму (рис.1.1).

Потрібно:

1) Виконати структурний аналіз механізму, якщо ведучою ланкою є кривошип 1.

2) Виконати структурний аналіз механізму, якщо ведучою ланкою є інша ланка, рухомо поєднана зі стійкою 6 (розглянути усі можливі варіанти).

Рис.1.1

Розв'язок

1. Виконаємо структурний аналіз механізму за умовою, що ведучою ланкою є ланка 1 (рис.1.2,а).

а) Визначимо ступінь рухомості механізму за структурною формулою Чебишева.:

W = 3n – 2p5 – p4, (1.1)

де W – ступінь рухомості механізму;

n – кількість рухомих ланок;

p5 – кількість кінематичних пар п’ятого класу;

p4 – кількість кінематичних пар четвертого класу.

У нашому випадку n = 5 (1, 2, 3, 4, 5), p5 = 7 (А, Б, С, Д, Е, F, O),

p4 = 0.

Тобто W = 3  5 – 2  7 = 1 (1.2)

Отже, при одній ведучій ланці механізм має визначеність руху.

б) Відокремимо групи Ассура, що входять до складу механізму.

Якщо ведучою ланкою механізму є кривошип 1, то від механізму послідовно від’єднуються (рис.1.2,б) дві структурні групи другого класу: група першої модифікації (ланки 4 та 5) і група третьої модифікації (ланки 2 та 3).

в) Таким чином формула будови механізму має вигляд:

І (6, 1)  ІІ (2, 3)  ІІ (4, 5) (1.3)

г) Найбільш високий клас структурної групи, що входить до складу механізму – другий. Тому механізм, що розглядається, має теж другий клас.

2. Виконаємо структурний аналіз механізму за умовою, що ведучою ланкою є ланка 3 (рис.1.2,а).

а) Ступінь рухомості механізму при зміні ведучої ланки не змінюється. Тому, користуючись (1.2), отримаємо:

W = 1

б) Відокремимо групи Ассура, що входять до складу механізму.

Якщо ведучою ланкою механізму є кулісний камінь 3 (рис.1.2,в), то від механізму від’єднуються дві структурні групи другого класу: група першої модифікації (ланки 4 та 5) і група другої модифікації (ланки 1 та 2).

в) Отримаємо формулу будови механізму:

І (6, 3)  ІІ (1, 2)  ІІ (4, 5)

г) Найбільш високий клас структурної групи, що входить до складу механізму – другий. Тому, і цей механізм має другий клас.

3. Виконаємо структурний аналіз механізму за умовою, що ведучою ланкою є ланка 5 (рис.1.2,а).

а) Ступінь рухомості механізму: W = 1

б) Якщо ведучою ланкою механізму є ланка 5 (рис.1.2,г), то від механізму можна від’єднати лише одну структурну групу третього класу, третього порядку (так звана триповодкова група) – ІІІ (1, 2, 3, 4).

в) Тоді формула будови механізму матиме вид:

І (6, 5)  ІІІ (1, 2, 3, 4)

г) Найбільш високий клас структурної групи – третій. Тому, цей механізм має третій клас.

Рис.1.2, а, б

Рис. 1.2, в, г

РГР - 2 Кінематичний аналіз плоского важільного механізму

Умова завдання. Задана кінематична схема плоского важільного механізму (таблиця 2).

Потрібно:

1) Побудувати кінематичну схему механізму в заданому положенні.

2) Побудувати план швидкостей. Визначити швидкості точок А, В, S2 механізму і кутові швидкості ланок 2 і 3.

3) Побудувати план прискорень. Визначити прискорення точок А, В і S2 механізму і кутові прискорення ланок 2 і 3.

Додаткові умови: ведуча ланка - ланка ОА; кутова швидкість ведучої ланки 1=const; розміри ланок дорівнюють ; точка S2 знаходиться посередині ланки 2.

Таблиця 2

1

2

3

4

5

6

Таблиця 2 (продовження)

7

8

9

10

11

12

13

14

Таблиця 2 (продовження)

15

16

17

18

19

20

21

22

Таблиця 2 (продовження)

23

24

25

26

27

28

29

30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.