Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конструкции.Архив ZIP - WinRAR / М_н_стерство осв_ти _ науки Україн_.doc
Скачиваний:
149
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
9.5 Mб
Скачать
      1. Креслення вузлів металевих конструкцій

На кресленнях вузлів металевих конструкцій наводять принципові вирішення вузлів, що забезпечують роботу розрахункової схеми будівлі або споруди.

На кресленнях вузлів необхідно зображувати елементи, що сходяться у вузлі, з вказівкою при­в’язок| до координаційних осей, осей елементів, поверхонь деталей, відміток верху або низу еле­ментів| конструкції.

Приклад виконання креслення вузла наведений на малюнку 3.20.

На кресленнях вузлів наводять примикаючі елементи конструкцій, що не розробляються в наведених робочих кресленнях КМ, з вказівкою їх розмірів, прив'язок і інших вимог, необхідних для| розробки деталіровочних| креслень марки КМД.

Прості вузли конструкцій, що не вимагають пояснення, в кресленнях не наводять.

На кресленнях вузлів (на стадіях «робочий проект» і «робоча документація») вказують:

- зусилля, що діють в елементах (якщо вони не обумовлені у відомості| елементів);

- прив'язки до координаційних осей;

- товщина деталей;

- розміри зварних швів;

- типи, класи міцності, число, діаметри і кроки болтів або заклепок;

- вимоги до оброблюваних поверхонь;

- перетини, найменування і марки металу деталей, не обумовлені у відомості| елементів;

- технічні вимоги.

Розміри зварних швів, число і кроки болтів або заклепок не вказують, якщо вони визначаються при розробці деталіровочних| креслень марки КМД.

Рис. 3.20. Приклад креслення| вузла|

      1. Специфікації металопрокату

Специфікацію металопрокату і виробів (СМ) складають за схемами розташування еле­ментів| на листах будь-якого формату і виконують за формою 1. Розмір формату СМ залежить від числа рядків в графі «Маса металу по елементах конструкцій».

СМ складають на кожен вид елементів конструкцій без врахування відходів на обробку і маси наплавленого металу.

Для об'єктів будівництва з поетапним випуском комплектів робочих креслень КМ складають СМ на кожну чергу будівництва.

На основі СМ складають за формою 13 звідну специфікацію металопрокату і виробів (СМС).

СМ і СМС допускається об'єднувати в окрему збірку (ССМ) з титульним аркушем по ГОСТ 21.110 і окремим змістом.

Кожній СМ, СМС і ССМ привласнюють позначення, до складу якого включають: базове позначення|, що встановлюється по системі, що діє в організації, і (через крапку) — шифр СМ, СМС або ССМ і порядковий номер специфікації.

Приклади позначень СМ, СМС і ССМ: 3 — 1824 — 403 — КМ.СМ16, де 3 — номер відділу-розробника; 1824 — номер майданчика будівництва; 403 — номер будівлі по експлікації| на генплані; КМ — марка основного комплекту креслень КМ.

Специфікації (СМ, СМС і ССМ) записують у відомість| документів, що додається.

Форма 13. Специфікація металопрокату|

  1. Умовні графічні зображення будівельних конструкцій і їх елементів

    1. Загальні умовні позначення (по дсту б а.2.4-7-95)

Таблиця 4.1

Загальні умовні| позначення| архітектурно-конструктивних| елементів|

Найменування

Зображення

У плані

У розрізі

1. Перегородка із склоблоків|

Примітка. На кресленнях в масштабі 1:200 і дрібніше допускається позначення всіх видів перегородок однією суцільною товстою основною лінією

2. Отвори

2.1. Отвір (проектний без заповнення)

2.2. Отвір, що підлягає пробивці в існуючій стіні, перегородці, покритті, перекритті

2.3. Отвір в існуючій стіні, перегородці, покритті, перекритті, що підлягає закладенню

Примітка. У пояснюючому написі замість багатокрапки вказують матеріал закладки

2.4. Отвори:

а) без чверті

б) з чвертю

в) у масштабі 1:200 і дрібніше, а також для креслень елементів конструкції заводського виготовлення

3. Пандус

Примітка. Ухил пандуса вказують в плані у відсотках (наприклад 10,5 %) або у вигляді відношення ви­соти і довжини (наприклад 1:7). Стрілкою на плані вказаний напрям спуску.

4. Сходи

4.1. Сходи металеві:

а) вертикальні

б) похилі

4.2. Сходи:

У масштабі 1:50 і більше

а) нижній марш

б) проміжні марші

У масштабі 1:100 і дрібніше, а також для схем розташування елементів збірних конструкцій

в) верхній марш

Примітка. Стрілкою вказаний напрям підйому маршу

5. Елемент існує, підлягає розбиранню

6. Вимощення

7. Колона:

а) залізобетонна:

суцільного перерізу

двохгілкова

б) металева:

суцільного перерізу

двохгілкова

Примітка. Зображення А — для колон без консолі, Б і В — для колон з консоллю

8. Ферма

Примітка. Зображення А — для ферми залізобетонною,

Б — для ферми металевої

9. Плита, панель

10. Зв'язок металевий:

а) одноплощинна:

вертикальна

горизонтальна

б) двохплощинна

в) тяжі

Таблиця 4.2

Умовні позначення| елементів| заповнення| дверних| та віконних| пройомів|

Найменування

Зображення

11. Двері, ворота

11.1. Двері однопільні

11.2. Двері двопільні

11.3. Двері, подвійні однопільні

11.4. Ті ж, двопільні

11.5. Двері однопільні з полотном, що коливається (права або ліва)

11.6. Двері двопільні з полотнами, що коливаються

11.7. Двері (ворота) відкочуючіся однопільні

11.8. Двері {ворота) розсувні двопільні

11.9. Двері (ворота) підіймальні

11.10. Двері складчасті

11.11. Двері, що обертаються

11.12. Ворота підіймально-поворотні

12. Імпости віконні

12.1. Імпости з бічним підвісом, що відкривається всередину

12.2. Те ж, що відкривається назовні

12.3. Імпост з нижнім підвісом, що відкривається всередину

12.4. Те ж, що відкривається назовні

12.5. Імпост з верхній підвісом, такий, що відкривається всередину

12.6. Те ж, що відкривається назовні

12.7. Імпост з середнім підвісом горизонтальним

12.8. Те ж, вертикальним

12.9. Розсувний імпост

12.10. Імпост з підйомом

12.11. Глухий імпост

12.12. Імпост з бічним підвісом або з нижнім підвісом, що відкривається| всередину

Примітка. Вершину знаку (зображеного штрихами) направ­лять до обв'язування, на яке не навішують імпост

Таблиця 4.3

Умовні позначення| вентиляційних| мереж в стінових| конструкціях|

Найменування

Зображення в масштабах

1:50 і 1:100 (у масштабі 1:200 не зображують)

15. Канали димові і вентиляційні

15.1. Вентиляційні шахти і канали (зліва)

15.2. Димарі (тверде паливо) (справа)

15.3. Димарі (рідке паливо) (зліва)

15.4. Газовідвідні труби (справа)