Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конструкции.Архив ZIP - WinRAR / М_н_стерство осв_ти _ науки Україн_.doc
Скачиваний:
147
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
9.5 Mб
Скачать

Міністерство освіти| і науки України

Полтавський національний| технічний| університет| ім. Ю.Кондратюка

Кафедра «Архітектури та міського| будівництва|» Методичні вказівки| «Основні вимоги| до оформлення| архітектурно-будівельних| креслень|»

Матеріали для курсового та дипломного проектування|

Полтава - 2009

Основні вимоги| до оформлення| архітектурно-будівельних| креслень|: метод. вказівки| / [уклад.: к.т.н., доц|. О.В. Гранько, к.т.н., ст. викл|. В.О. Семко, к.т.н., асист|. С.О. Скляренко]. – Полтава: ПОЛТНТУ ім. Ю.Кондратюка, 2009. – __с.

Укладачі: О.В. Гранько, к.т.н., доцент

В.О. Семко, к.т.н., ст. викладач|

С.О. Скляренко, к.т.н., асистент|.

Відповідальній за випуск|: завідувач| кафедри| архітектури| та міського| будівництва| О.В. Семко, доктор технічних| наук, професор|.

Рецензент: завідувач| кафедри| конструкцій| із металу|, дерева та пластмас|

С.Ф. Пічугін, доктор технічних| наук, професор|.

Анотація: Даний методичний посібник містить вибірку основних вимог різних державних стандартів, що стосуються оформлення архітектурно-будівельних робочих креслень.

Затверджено Радою університету|

протокол № від| . . 2009 р.

Науковій редактор

Коректор

Зміст

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ (по ГОСТ 2.109-73)4

2.ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНОЇ І РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (по ДСТУ Б А.2.4-4-99) 4

2.1.Загальні вимоги до складу документації 4

2.2.Загальні дані по робочих кресленнях 5

2.3.Загальні правила виконання документації 6

2.4.Правила виконання специфікацій на кресленнях 22

3.ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ (по ДСТУ Б А.2.4-7-95) 24

3.1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 24

3.2.ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ 24

3.3.ОСНОВНИЙ КОМПЛЕКТ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 33

3.4.ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ (по ГОСТ 21.502-2007 ) 36

4.УМОВНІ ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ 41

4.1.Загальні умовні позначення (по ДСТУ Б А.2.4-7-95) 41

4.2.Умовні зображення і позначення. Отвори, ніші, пази, борозни (по СТ СЕВ 2826-80) 44

4.3.Умовні зображення підйомно-транспортного устаткування (по ГОСТ 21.112-87) 46

4.4.Умовні зображення металевих конструкцій (по ГОСТ 21.502-2007) 50

Стандарт встановлює склад і правила виконання проектної і робочої документації металевих будівельних конструкцій марки КМ. У ньому приведені вживані умовні позначення болтів і зварних швів (таблиця. 4.8, 4.9) . 50

4.5.Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем (по ДСТУ Б А.2.4-8-95) 51

5.ПОЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛІВ І ПРАВИЛА ЇХ НАНЕСЕННЯ НА КРЕСЛЕННЯХ (по ГОСТ 2.306-68) 54

Додаток 1. ФОРМАТИ (по ГОСТ 2.301-68) 59

Додаток 2. МАСШТАБИ (по ГОСТ 2.302-68) 60

Додаток 3. ЛІНІЇ (по ГОСТ 2.303-68) 61

Додаток 4. МАРКИ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ (по ДСТУ Б А.2.4-4-99) 63

Додаток 5. УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ КРІПНІХ ЕЛЕМЕНТІВ (по ГОСТ 2.315-68) 64

Додаток 6. ПРАВИЛА ВІКОНАННЯ НАПІСІВ НА КРЕСЛЕННЯХ (по ГОСТ 2.304-81) 69

Посилання на нормативну літературу 73