Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ZhURNAL_LABORATORNIKh_RABOT_INFORMATIKA

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Номер

Тип шрифту

Накреслення

Розмір

Колір

варіанту

шрифту

 

 

 

 

 

8

Tahoma

Напівжирний

18 пт

Червоний

 

 

 

 

 

9

ISOCPEUR

Курсив

16 пт

Синій

 

 

 

 

 

10

ISOCPEUR

Підкреслений

10 пт

Чорний

 

 

 

 

 

11

Tahoma

Напівжирний

16 пт

Синій

 

 

 

 

 

12

Courier New

Звичайний

16 пт

Красний

 

 

 

 

 

13

Arial

Підкреслений

22 пт

Зелений

 

 

 

 

 

14

Courier New

Курсив

18 пт

Чорний

 

 

 

 

 

15

ISOCPEUR

Напівжирний

14 пт

Красний

 

 

 

 

 

16

Tahoma

Напівжирний

12 пт

Синій

 

 

 

 

 

Г) Створіть автоматичний зміст для журналу лабораторних робіт, розташувавши його на другій сторінці. До змісту необхідно включити номер та тему лабораторних робіт.

Основні вимоги та рекомендації до виконання роботи

При виконанні роботи необхідно у файлі звіту коротко навести послідовність виконання дій. Крім того, необхідно вставити копію екрану із відображенням встановлених налаштувань згідно завдання.

Автоматичний зміст, розроблений в роботі, необхідно розташувати на другій сторінці після титульної сторінки.

Приклад виконання роботи

А) Виконайте відокремлення титульної звіту про лабораторні роботи в окремий розділ.

Для відокремлення титульної сторінки в окремий розділ необхідно наприкінці тексту титульної сторінки встановити курсор і в меню Вставка обрати команду Разрыв. У відповідному діалоговому вікні необхідно в розділі «Новый раздел» встановити перемикач – со следующей страницы (Рис. 8.1).

Б) Створіть у звіті про лабораторні роботи колонтитули з номером сторінки внизу посередині у вигляді: «#15#».

Для створення колонтитулів з номером сторінки згідно завдання необхідно через меню Вид командою Колонтитулы перейти в режим роботи з колонтитулами. Поставивши курсор у нижній колонтитул необхідно ввести з

41

клавіатури 2 символи «#», а потім, встановивши між ними курсор, на панелі інструментів «Колонтитулы» обрати піктограму «Номер страницы». При цьому буде вставлено поле номера сторінки, яке можна форматувати як звичайний текст. Для повернення в режим документу можна обрати піктограму «Закрыть».

Рис. 8.1 – Діалогове вікно «Разрыв»

В) Налаштуйте стиль форматування Заголовок 2 шрифтом Times New Roman, напівжирним, висотою 14 пт, вирівняним по центру.

Для налаштування стилю форматування Заголовок 2 згідно завдання необхідно через меню «Формат» командою «Стили и форматирование» відкрити область задач на сторінці «Стили и форматирование» (Рис. 8.2).

Рис. 8.2 – Сторінка «Стили и форматирование» області задач

Натиснувши на кнопку справа від назви стилю необхідно обрати команду «Изменить». У діалоговому вікні «Изменение стиля» потрібно виконати налаштування шрифту згідно завдання (Рис. 8.3). При натисканні кнопки «Формат» можна через список викликати діалогові вікна «Абзац» та «Шрифт».

42

Рис. 8.3 – Діалогове вікно «Изменение стиля» із налаштуванням стилю

Для застосування налаштованого стилю необхідно виділити потрібний фрагмент тексту і натиснути на назву стилю в області задач.

Г) Створіть автоматичний зміст, розташувавши його на другій сторінці. До змісту необхідно включити номер та тему лабораторних робіт.

Для вставки у документ автоматичного змісту потрібно поставити курсор

умісце вставки змісту та у меню «Вставка» обрати команду «Ссылка» → «Оглавление и указатели». У відповідному діалоговому вікні на вкладці «Оглавление» (Рис. 8.4) необхідно задати потрібну кількість рівнів заголовку (лічильник «Уровни» – 1) та встановити гіперпосилання на розділу і пункти (прапорець «Гиперссылки вместо номеров страниц»), відображення номерів сторінок (прапорець «Показать номера страниц»), вирівнювання номерів сторінок по правому краю (прапорець «Номера страниц по правому краю») та заповнювач (список «Заполнитель»).

Для встановлення параметрів форматування самого автозмісту необхідно

удіалоговому вікні «Оглавление и указатели» натиснути кнопку «Изменить». У діалоговому вікні «Стиль» (Рис. 8.5) необхідно виділити потрібний рівень заголовку і обрати команду «Изменить». У вікні «Изменение стиля» встановити потрібні параметри, аналогічно до налаштування стиля форматування.

Після встановлення всіх необхідних параметрів буде створено автоматичний зміст із номерами сторінок, який наведено на сторінці 2. Створений автозміст дозволяється форматувати як і звичайний текст.

43

Рис. 8.4 – Діалогове вікно «Оглавление и указатели»

Рис. 8.5 – Діалогове вікно «Стиль»

Для оновлення створеного автозмісту використовується клавіша «F9». У викликаному діалоговому вікні «Обновление оглавления» можна обрати один із двох варіантів: обновить только номера страниц та обновить целиком.

При оновленні автоматичного змісту повністю параметри його форматування повернуться до встановлених під час створення.

44

ЛІТЕРАТУРА

1. ДСТУ Б А.2.4-4-99. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до робочої документації. – Введений на заміну ДСТУ Б А.2.4-4-95 наказом Держбуду України № 117 від 11.05.99р.; Чинний від 01.10.99 .– Київ, 1999.– 59 с.

2.Д. Носситер Использование Microsoft Excel 97. – К.: Диалектика, 1997. – 400 с.

3.Семенова О.В. Microsoft Excel 2000. Шаг за шагом. – М.: ЭКОМ, 2001. – 472 с.

4.Глушаков C.B. Microsoft Office 2000. – Харьков: Фолио, 2002. – 432 с.

5. Вальдрат О.Л. Робота з Microsoft Excel 2000 / О.Л. Вальдрат, Р.Б. Чаповська. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 186 с.

6.Э. Виллет Office ХР. Библия пользователя. – М.: Диалектика, 2002. – 843 с.

7.Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка. – К.: Alma Mater, 2002. – 318 с.

8.Рогоза М.Є. ХР: Windows, Word, Excel для самостійного вивчення. –

К.: ЦУЛ, 2003. – 294 с.

9.Глушаков С.В. Microsoft Office 2003 / С.В. Глушаков, А.С. Сурядний. – Харьков: Фолио, 2005. – 511 с.

45

ДОДАТОК А

Зразок оформлення титульної сторінки журналу лабораторних робіт

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Будівельний факультет

Кафедра будівельної механіки

ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

із дисципліни “Інформатика

на тему: «Операційна система MS Windows. Менеджери файлів. Архіватори. Текстовий редактор MS Word»

Інд. план № 11054

Виконав: студент групи 101-Б Іванов І.І.

Керівник: Климов А.Л.

Полтава 2012

46

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]