Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rozdil_3_kursovoyi.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
23.64 Кб
Скачать

Розрахунок нормативу оборотних коштів для формування виробничих запасів

Спочатку проводимо розрахунок нормативу оборотних коштів для формування виробничих запасів.

Nвз = Hд * Qo,

де Hд – норма запасу в днях для виробничих запасів;

Qo – вартість одноденного споживання сировини і матеріалів у виробничому процесі, тис. грн.

Норма запасу в днях для виробничих запасів визначається наступним чином.

Hд = Tt + Tпд +Tпт+Tст,

де Tt – транспортний запас, час знаходження сировини і матеріалів в процесі його доставки від постачальників до станції прикріплення підприємства (якщо доставка проводиться засобами залізничного транспорту);

Тпд – підготовчий запас, час необхідний для приймання, розвантаження, сортування і складання сировини і матеріалів на складі підприємства;

Тпт – поточний запас, час знаходження сировини і матеріалу на складі підприємства до запуску його у виробничий процес;

Тст – страховий запас приймається в розмірі 30 – 50% від величини поточного запасу.

Для умов прикладу, що розглядається, норма виробничих запасів в днях буде складати:

Hд = 12 + 2 + 26 + 0,5 * 13 = 46,5діб.

Вартість сировини і матеріалів в річний сумі собівартості продукції складає 28169,4 тис. грн. За таких умов вартість одноденного споживання сировини і матеріалів у виробничому процесі буде складати.

Qо = Вс / 365 = 28169,4 тис. грн. / 365 діб = 77,18 тис. грн. / добу,

де Вс – вартість сировини і матеріалів в собівартості продукції.

Далі визначимо норматив оборотних коштів для формування виробничих запасів.

Nвз = Hд * Qo = 47 діб * 77,18 тис. грн. / добу = 3588,7 тис. грн.

Таким чином, для забезпечення безперервного процесу виготовлення і реалізації продукції на підприємстві необхідно сформувати запаси сировини і матеріалів на суму 3588,7 тис. грн.

Розрахунок нормативу оборотних коштів для формування запасів незавершеного виробництва

Незавершене виробництво – це запаси напівфабрикатів власного виробництва, які знаходяться на різних стадіях обробки повного виробничого циклу виготовлення продукції.

Норма запасу в днях для незавершеного виробництва розраховується наступним чином.

Ннв = Твц * Кнв,

де Твц – тривалість виробничого циклу виготовлення продукції, діб;

Кнв – коефіцієнт нарощення витрат в процесі виготовлення.

Коефіцієнт нарощення витрат характеризує інтенсивність нарощення витрат протягом виробничого циклу виготовлення продукції. Розраховується наступним чином:

К нв =,

де ПВ – витрати, необхідні для започаткування виробничого процесу виготовлення продукції. Це вартість сировини, матеріалів, енергоресурсів в структурі собівартості продукції;

НВ – наступні витрати виробничого процесу виготовлення продукції. Це заробітна плата, амортизація, накладні витрати, які наростають при переміщенні напівфабрикатів власного виробника по стадіям виробничого циклу.

Для умов прикладу, що розглядається, коефіцієнт нарощення витрат складає:

К нв = (21386,24 тис. грн. + 19381,28 тис. грн. + 0,5* (15371,36 тис. грн. + 8019,84 тис. грн. + 2673,28 тис. грн.)) / 66832 тис. грн. = 53800 тис. грн. / 66832 тис. грн. =0,81.

За даними таблиці тривалості виробничого циклу для підприємства, що розглядається в прикладі, буде складати:

Твц = 6д + 4д + 3д + 2д + 0д + 0д + 0д = 15 доби.

Норма запасу в днях для незавершеного виробництва визначається наступним чином.

Ннв = Твц * Кнв = 15д * 0,81= 12,12 доби.

Вартість одноденного споживання напівфабрикатів власного виробництва буде складати.

Qo = С / 365 = 66832 тис. грн. / 365 = 181,1 тис. грн. / добу;

де С – річна сума собівартості виготовлення продукції.

За таких умов норматив оборотних коштів для формування запасів незавершеного виробництва буде складати.

Nнв = Hд * Qo = 12,12 доби *181,1 тис. грн. / добу = 8103,3 тис. грн.

Таким чином, для забезпечення безперервності процесу виготовлення продукції вартість запасів незавершеного виробництва має бути на рівні 8103,3 тис. грн.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]