Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Журнал_лаб_роб сопромат_09.2011_ЕЛЕКТРОМЕХ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів Журнал

лабораторних робіт

з опору матеріалів

студента ________ курсу _________ групи _________підгрупи ________

____________________________________________________ факультету

______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Полтава 2011

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Експериментальна сторона опору матеріалів, як науки про міцність, жорсткість і стійкість елементів конструкцій та машин, має не менш важливе значення, ніж теоретична. Досліди, що виконуються в курсі опору матеріалів, можна розділити на дві основні групи: 1) досліди з вивчення механічних властивостей матеріалів; 2) досліди з перевірки гіпотез й остаточних формул теорії. На дослідах першого типу студенти вивчають методику механічних випробувань матеріалів, ознайомлюються із стандартами цих випробувань, вимірювальними приладами, випробувальними машинами. У результаті дослідів другого типу студенти повинні переконатися, що теоретичні розрахунки за формулами опору матеріалів достатньо добре узгоджуються з дослідними даними, незважаючи на деяку неминучу розбіжність.

Кожен студент має знати мету роботи, розмірність визначуваних величин, приблизне значення їх (порядок) для деяких найбільш застосовуваних матеріалів, формули, за якими ті або інші величини визначаються аналітично, назву і принцип дії використовуваних приладів.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

  1. Перед початком лабораторних занять кожний студент повинен ознайомитися зі змістом майбутньої лабораторної роботи і брати активну участь у проведенні дослідів.

  2. Результати дослідів кожен студент опрацьовує самостійно та старанно оформляє в журналі.

  3. По завершенні кожного досліду, після занесення в журнал даних спостережень і виконання всіх стосовних до роботи розрахунків, журнал повинен бути пред’явлений до закінчення лабораторних занять керівникові для підпису, який засвідчує, що робота прийнята.

ПРАВИЛА техніки безпеки

  1. При проведенні випробувань на машинах студенти зобов'язані виконувати всі вказівки викладачів і майстра виробничого навчання, які керують лабораторним практикумом.

  2. Студентам не дозволяється самостійно користуватись усіма електричними струмонесучими приладами та пристроями.

  3. При випробуванні зразків категорично забороняється доторкатися до них руками під час навантаження.

  4. Щоб уникнути травм, забороняється знаходитись у площині руху маятника силовимірювача.

  5. Забороняється витягувати зруйнований зразок із захватів до повного вимкнення силозбуджувача.

  6. Студенти, які не пройшли інструктаж із техніки безпеки, до виконання лабораторних робіт не допускаються.

  7. Студенти не мають права включати механізми і користуватися вимірювальною апаратурою без відповідного інструктажу й дозволу керівника занять.

З вимогами правил ознайомився _____________________________________

"_______" ___________________ 20______ р.

Лабораторна робота № 1

ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ Е ТА КОЕФІЦІЄНТА ПУАССОНА 

Мета роботи:перевірити закон Гука, визначити значення модуля поздовжньої пружностіі коефіцієнта поперечної деформації(коефіцієнта Пуассона).

Дослідження проведено на випробувальній машині УИМ-35 при деформації розтягу. Марка приладу для вимірювання деформацій_____________

Т1–Т4 – тензодатчики з базою ______ мм.

Схема розміщення тен- Схеми тензодатчика і вимірювального приладу

зодатчиків на зразку

310

20

25

l0 = d0 = 200

l=220

Ескіз зразка

Поперечні розміри зразка ___________________d0 = см = 10-2 м

Площа поперечного перерізу –––––––– = см2 =  10-4 м2

Границя пропорційності матеріалу зразка пц = МПа (МН/м2).

Навантаження, яке відповідає границі пропорційності кН.

Найбільше навантаження при випробуванні (F<Fпр) F= кН.

Кількість ступенів навантаження n=3.

Величина одного ступеня навантаження F = кН.

Результати випробування

Наван-

таження

Показники датчиків

кгс

кН

відлік Т1

приріст

Т1

відлік Т2

приріст

Т2

відлік Т3

приріст

Т3

відлік Т4

приріст

Т4

Сума приростів

Т1=

Т2=

Т3=

Т4=

Діаграма розтягу