Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Журнал_лаб_роб сопромат_09.2011_ЕЛЕКТРОМЕХ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.52 Mб
Скачать

Обробка результатів

Середній приріст показників поздовжніх датчиків

Середній приріст показників поперечних датчиків

Відносна поздовжня деформація при F = кН   серn10-5 =

Відносна поперечна деформація при F = кН   n10-5 =

Напруження при F = кН –––––––––– = МПа

Модуль пружності:

  1. за результатами випробування –––––––– = МПа

  2. за нормами.................. Е = 2,1105 МПа

Коефіцієнт Пуассона:

  1. за результатам випробування –––––––– =

  2. за нормами  = 0,25...0,33

Висновки: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Студент ___________ (підпис)

Викладач __________ (підпис)

“_____” ______________ 20 р.

Лабораторна робота № 2 випробування стаЛевого зразка на розтяг до розриву

Мета роботи: визначити механічні характеристики сталі, що характеризують міцність і пластичність матеріалу; вивчити діаграми розтягу зразка з її характерними точками та визначити марку сталі.

Дослідження проведено на випробувальній машині ________________________

Ескіз зразка з розмірами (М=1/3):

(див. лабораторну роботу №1)

Розміри зразка до випробування

Діаметр = см =м

Розрахункова довжина = см =м

Площа поперечного перерізу см2 = м2

Результати випробування:

  1. Розміри зразка після руйнування

Найменший діаметр у зоні руйнування d1 = см = м

Розрахункова довжина 1 = см = м

Найменша площа поперечного перерізу см2 = м2

  1. Навантаження,

що відповідає границі пропорційності(0,9Fт) FПЦ = кгс = кH

що відповідає границі текучості FТ = кгс = кH

що відповідає границі міцності FВ = кгс = кH

у момент розриву FРОЗР = кгс = кH

III. Напруження (характеристики міцності)

Границя пропорційності _____________________МПа (МH/м ²)

Границя текучості ______________________МПа (МH/м ²)

Границя міцності ______________________МПа (МH/м ²)

Напруження в момент розриву: умовне ________МПа (МH/м ²)

дійсне ________МПа (МH/м ²)

IV. Деформації (характеристики пластичності)

Залишкове абсолютне видовження Δl = l1 l0 =___________ см = м

Залишкова деформація = %

Абсолютне зменшення площі ΔА = А – А1 = см² = м²

Відносне зменшення площі = %

V. Марка сталі

Параметр

, МПа

, МПа

, %

Примітка

а) Механічні характеристики з досліду

б) Механічні властивості сталі марки Ст

Допустиме напруження для Ст_____ за нормами = МПа

Коефіцієнт запасу міцності _____

Висновки:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент ___________ (підпис)

Викладач __________ (підпис)

“_____” ______________ 20 р.