Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
K_SM_Za3.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
293.38 Кб
Скачать

3.3. Визначення горизонтального переміщення перерізу 2 Одиничний стан

Визначаємо опорні реакції в одиничному стані.

2

2

3

F = 1

0 1 4 5

Ho = 0,11 H5 = 0,89

1,4м 3,5м 2,1м

Ro = 0,8 R5 = 0,8

Основний стан

q = 22кН/м

F = 140 кН

1,4м 3,5м 2,1 м

Лист

Виконав

Чучула А.А.

Дата

30

Перевірив

Шкурупій О.А.

КР3.301БП.97126

Зм.

Кільк.

Аркуш.

№Док.

Підпис

Епюра згинальних моментів в

одиничному стані.

1,65

0,64 3,304

1,12 1,05м 1,05м

0,84

1,12 1,68

1,4м 3,5м 2,1м

Епюра згинальних моментів основного стану

34,6 5,73 55,9

55,9

298,37

87,88

87,88 341,92

341,92

1,05м 1,05м

КР1.301-БП.97126

Арк.

№Дк

Зм.

Кільк.

Підпис

Дата

Визначення горизонтального переміщення в перерізі 2 тришарнірної рами

Стадія

Лист

Листів

Розробив

Чучула А.А.

31

32

ПолтНТУ Кафедра будівельної механіки

Перевірив

Шкурупій О.А.

Література

1. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н.

Строительная механика стержневых систем. - М.: Стройиздат, 1981 - 512 с.

2. Дарков А.В., Шапошников Н.Н. Строительная механика. - М.: Высш. школа, 1986.- 607с.

  1. Бутенко Ю.И., Кан С.Н., Пустовойтов В.П., и др. Строительная механика

стержневых систем и оболочек.- К.: Вища школа, 1980, - 488 с.

  1. Киселев В.А. Строительная механика. Общий курс: Учеб. для вузов. - 4-е изд., перераб.

и доп.- М.: Стройиздат, 1986.- 520 с.

5. Доценко И.С. Строительная механика. - К.: Вища школа, 1976, - 296 с.

6. Руководство к практическим занятиям по курсу строительной механики/ Под ред. Г.К. Клейна. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1980. - 384 с.

  1. Ржаницин А.Р. Строительная механика. - М.: Высшая школа, 1982,

400 с. (тоже 2-е изд., перераб. и доп., 1991. - 439 с.)

  1. Строительная механика. Руководство к практическим занятиям / Под ред.

Ю.И. Бутенко. - К.: Вища шк., 1984. - 328 с.

  1. Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Будівельна механіка”

для студентів денної форми навчання. Частина 1 (статично визначні системи) / Полтава: ПДТУ імені Юрія Кондратюка, 2001.– 43 с.”. Укладачі: О.А.Шкурупій, Б.П.Митрофанов і ін.

10. Будівельна механіка: Методичні вказівки та контрольні завдання для

студентів заочної форми навчання. Частина 1 (статично визначні системи)/

Укладачі: О.А.Шкурупій, М.Л.Яровий. - Полтава: ПолтДТУ, 2000. – 62 с.

Лист

Виконав

Чучула А.А.

32

КР1.301БП.97126

Перевірив

Зм.

Кільк.

Аркуш.

№Док.

Підпис

Дата

Шкурупій О.А.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]