Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пз тв демочко.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
962.05 Кб
Скачать

7. Аеродинамічний розрахунок вентиляційних каналів

7.1 Визначення повітрообмінів у приміщеннях

Повітрообмін у квартирі житлового будинку визначається за нормативами для кухонь, ванних та туалетів, але в сумі повинен бути не менше, ніж потрібно для житловихкімнат. При цьому передбачається, що повітря інфільтрується через вікна або спеціальні отвори і видаляється через канали в кухнях, ванних та туалетах.

Визначення витрат повітря за нормативами доцільно вести у формі таблиці. Перед конструюванням систем вентиляції необхідно попередньо визначити розміри перерізів вертикальних каналів та вентиляційних грат.

Таблиця 6

Повітрообмін за нормативними показниками

Необхідне значення площі живого перерізу вентиляційної решітки і каналу визначаємо за формулою, м2

, (7.1)

де L  витрати повітря, м3/год; V  рекомендована швидкість повітря, м/сек, (для решіток, вертикальних і горизонтальних каналів у межах 0.5...1 м/c, приймемо 1), додаток С [11].

Для кухні маємо необхідну площу перерізу решітки 0,0325 м2,

Для санвузла необхідна площа перерізу решітки 0,0142 м2.

За визначеною площею F призначємо розміри каналів і решіток та уточнюємо швидкість повітря

, (7.2)

де FСплоща перерізу стандартної решітки чи каналу, м2. Таким чином, визначаємо швидкість і площу всіх каналів розрахункової гілки.

Розміри стандартних вентиляційних решіток і каналів у цегляних стінах візьмемо з додатків Р і Т[11].

7.2 Конструювання вентиляційної системи будинку

В даному житловому будинкузапроектуємо гравітаційну вентиляцію. Для цього в якості повітропроводів використаємо вертикальні канали у внутрішніх стінах. Витяжка буде здійснюватись із кухонь та санвузлів.

Розміри каналів у внутрішніх цегляних стінах, мм: 140140 та 140270.

Витяжні отвори приміщень розміщуємо під стелею на відстані 0,25 м від стелі, на них встановлюємо вентиляційні решітки.

Решітки вибираємо по площі живого перерізу (F) з урахуванням того, що габаритні розміри решітки повинні відповідати розмірам відповідного каналу.

Аксонометричну схему системи вентиляції виносимо в графічну частину роботи. На кожній ділянці проставляємо її довжину. Виділяємо головний розрахунковий напрям – через канал верхнього поверху.

7.3 Аеродинамічний розрахунок вентиляційних каналів

Мета аеродинамічного розрахунку – визначити розміри вентиляційних решіток і каналів. У результаті необхідно забезпечити відповідність втрат тисків з існуючим тиском при русі розрахункової кількості повітря по каналам вентиляції.

Аеродинамічний розрахунок виконаємо у такій послідовності.

Знаходимо розрахунковий гравітаційний перепад тиску, який є рушійною силою для переміщення повітря в елементах гравітаційної вентиляції, Па

, (7.3)

де, g – прискорення вільного падіння, рівне 9,81 м/;

- позначка відповідного гирла шахти і середини витяжної решітки, м; - густина зовнішнього повітря при температурі +5 ОС, яка визначається за формулою, кг/м3

; (7.4)

де  густина витяжного повітря при температурі в приміщенні, .

, .

Па.

Втрати тиску на розрахунковій гілці визначаємо додаванням втрат тиску на усіх ділянках гілки, Па

, (7.5)

де R – питомі втрати тиску по довжині каналу, Па/м, які для турбулентного режиму можна визначити за формулою

; (7.6)

де  абсолютна шорсткість каналу, приймається для цегляних каналів =4; V – швидкість руху повітря у каналі, м/с

; (7.7)

еквівалентний діаметр каналу, м

; (7.8)

довжина каналу, м; m – коефіцієнт форми каналу,

; (7.9)

z – втрати тиску у місцевих опорах каналу, Па

, (7.10)

де сума коефіцієнтів місцевих опорів по шляху руху повітря, додаток У[11]; густина повітря при температурі повітря у каналі, кг/м3.

Розрахунок ведемо в табличній формі.

Таблиця 7

Загальні втрати тиску в розрахунковій гілці повинні бути на 10 – 15 % менші, ніж розрахунковий перепад тиску:

, (7.11)

.

де 0.850.9 – коефіцієнт, який враховує 1015 % запасу циркуляційного тиску на подолання неврахованих опорів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]