Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка 2011 doc.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
432.64 Кб
Скачать

V. Тематика рефератів

 1. Київська Русь у ІХ-Х ст.. Внутрішня та зовнішня політика Олега, Ігоря, Ольги, Святослава.

 2. Монголо-татарська навала та її наслідки.

 3. П.Сагайдачний – хоробрий воїн, видатний політик.

 4. Б.Хмельницький – великий гетьман і державотворець козацької України.

 5. Українсько-московські відносини в ХУII-ХУIII ст.ст. і Переяславська угода 1654р.

 6. Боротьба козацтва проти турецько-татарської навали.

 7. Києво-Могилянська Академія: утворення і значення у розвитку освіти на Україні в ХУII-XVIII ст.

 8. Зовнішня політика гетьмана Мазепи.

 9. Масони в Україні: історія і сучасність.

 10. Імперські реформи 70 – 80-х рр. ХIХ ст., їх значення .

 11. Національні меншості та меншини, їх роль в соціально-економічному розвитку України в XIX- поч. ХХ ст.

 12. Україна в роки Першої світової війни.

 13. М.Грушевський – видатний історик і політик.

 14. В.Винниченко: історичний портрет борця за визволення української нації.

 15. Н.Махно: політичний портрет українського анархіста.

 16. С.Петлюра і сьогодення.

 17. М.Міхновський і формування ідеології українського націоналізму.

 18. Д.Донцов і теорія “інтегрального націоналізму”.

 19. Союзний договір від 30 грудня 1922 р., його сучасна політична оцінка.

 20. Політичні погляди М.Скрипника та О. Шумського.

 21. Полтавщина в роки масових політичних репресій.

 22. Тоталітаризм як явище світового порядку. Його суть і особливості в Радянському Союзі.

 23. Голодомор 1932-1933рр. на Полтавщині.

 24. Антифашистське підпілля на Полтавщині в роки Великої Вітчизняної війни.

 25. Українська повстанська армія.

 26. П.Шелест і В.Щербицький в історії Радянської України.

 27. Реформаторські сили в КПРС на початку 80-х років. Історична роль Ю.Андропова.

 28. Українська західна та східна діаспори.

 29. Становлення та характерні риси партійно-політичної системи в незалежній Україні.

 30. Незалежна Україна в міжнародних відносинах.

Vі. Плани семінарських занять

1(2 год.)

 1. 1.Організаційно-методичні питання вивчення історії України.

 2. 2.Iсторичнi джерела про найдавніше населення на території сучасної України: археологія; антропологія; лiнгвiстика; мiфологiя; писемність.

Ключові терміни та поняття

Антропологія, археологія, археологічна культура, бронзовий вік, доісторичне минуле, залізний вік, енеоліт, етнографія, історизм, кам’яний вік, лінгвістика, літопис, матріархат, мезоліт, метод, методика, міфологія, неоліт, неолітична революція, об’єктивність, палеоліт, патріархат, первісна доба, первісна людина, первісне суспільство, писемність, плем’я, рід, община, трипільська культура, хронологія.

Література

Основна:

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С.6-12.

Давня iсторiя України: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. П.П. Толочко.- К., 1994. – Кн.1. – С.5-9; Кн.2. – С. 5-69, 79-150, 198-205.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 3-5.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.1.– Полтава,1993. – С.3-6.

Історія України: запитання і відповіді. Вип.2.– Полтава,1994. – С.3-5.

Iсторiя України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 5-12.

Iсторiя України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С.5-34.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 7-11.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 17-28.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков I.Т. Археологія та стародавня iсторiя України: Курс лекцій. – К., 1992. – С. 8-23, 359-367.

Додаткова:

Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд або міфологія. - К., 1991. – 246 с.

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К.,1991. – 250 с.

Етнографiя України: Навч. посiбник / За ред. С.А.Макарчука. – Львiв, 1994. – С. 3-33.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К.,1990. – 375 с.

Знойко О.П. Мiфи Київської землi та подiї стародавнi. - К.,1989. – 247 с.

Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. - К.: Либідь, 1994. – 367 с.

Петров В.П. Етногенез слов’ян. - К., 1972. – 189 с.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. - К., 1993. – 124 с.

Ксерокопії на кафедрі:

Вовк Т.А., Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр.iстор.журн. - 1997. – №2.

Грушевський М.С. Звичайна схема “Русскої” історії й справа раціонального укладу історії східнього слов’янства // Кафедральний збірник роздаткового матеріалу з історії України. – Полтава, 2000.

Железный А. Новая концепция отечественной истории // Товарищ. –1997. – № 29.

Прiцак О. Що таке iсторiя України //Вiсник Мiжнародної асоцiацiї українiстiв. – 1991. – №1.

Толочко П. У настоящих держав не бывает фальшивой истории // Киевские новости. – 1995. – № 18. – 12 мая.

2 (2 год.)

 1. 1.Проблема походження, суспільного устрою і розпаду Київської Русі.

 2. 2.Роль християнства в етнополітичній еволюції Русі.

 3. 3.Галицько-Волинське князівства – державна організація „Малої Русі”.