Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мет_ОПЗ_РГР.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
962.56 Кб
Скачать

3 Приклад тестового завдання до екзамену

1. Поштовий маршрут – це:

a) це розміщення об’єктів ПЗ в порядку підпорядкування нижніх об’єктів вищим (ієрархічні ступені);

b) шлях, по якому здійснюється перевезення пошти між об’єктами поштового зв’язку.

2. Від яких факторів залежить кількість транспортних засобів для перевезень пошти?

a) вантажопідйомності транспортних засобів;

b) частоти відправок пошти;

c) величин поштових потоків;

d) часу проходження поштових маршрутів;

e) розкладів руху поштового транспорту.

3. Перші дві цифри поштового індексу позначають:

a) вузол доставки; b) вузол сортування;

c) адміністративні одиниці державного підпорядкування.

4. Поштові маршрути бувають:

a) кільцеві; b) вузлові;

c) радіальні.

5. Необхідна вантажопідйомність транспортних засобів на різних ділянках поштових маршрутів визначається:

a) максимальним завантаженням, яке існує на одній з ділянок кожного з зазначених маршрутів;

b) середнім завантаженням, яке існує на одній з ділянок кожного з зазначених маршрутів;

c) мінімальним завантаженням, яке існує на одній з ділянок кожного з зазначених маршрутів.

6. Якими видами транспорту пересилаються поштові відправлення?

a) комбінований; b) наземний;

c) повітряний; d) водний.

7. Мережа поштового зв’язку України це:

a) сукупність виробничих підрозділів різних ієрархічних рівнів управління, які виконують функції приймання, обліку, обробки, транспортування, зберігання радіосигналів;

b) сукупність виробничих підрозділів різних ієрархічних рівнів управління, які виконують функції приймання, обліку, обробки, транспортування, зберігання та видачі поштових відправлень.

8. Що називають шляхом графа?

a) послідовність ребер, яка починається у вершині і та закінчується у вершині j;

b) сукупність ребер, при вилученні яких граф розпадається на незв’язні підграфи.

9. Поштовий обмін це –

a) число поштових відправлень переданих за призначенням за певний інтервал часу;

b) число поштових відправлень, прийнятих, оброблених та переданих за призначенням за певний інтервал часу.

10. Коефіцієнт концентрації навантаження декількох видів поштових відправлень:

a) ;b) .

11. Ступінь нерівномірності навантаження по годинах доби оцінюється:

a) коефіцієнтом концентрації і-тої години доби;

b) коефіцієнтом концентрації і-тої години тижня;

c) коефіцієнтом концентрації і-тої години місяця.

12. Якою є мінімальна гранична вага листа?

a) 20 г; b) 2 г;

c) 10 г

13. Який з представлених графів є змішаним?

a) b)

14. Скорочення назви підприємства при написанні адреси відправника:

a) не дозволяється;

b) дозволяється.

15. Поетапні контрольні строки проходження поштових відправлень характеризують:

a) певний час, протягом якого мають бути виконані певні операції виробничого циклу передавання повідомлення в межах даного підприємства;

b) час проходження повідомлень від відправника до адресата.

16. У внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:

a) одяг;

b) наркотичні речовини; c) вогнепальну зброю;

d) токсичні та радіоактивні речовини; e) національну валюту.

17. Міжнародні поштові відправлення:

a) переміщуються через територію України транзитом;

b) пересилаються за межі України, надходять до України;

c) пересилаються в межах України.

18. Визначити коефіцієнт добової нерівномірності навантаження за середу, якщо добове навантаження по днях тижня для районного відділення поштового зв’язку становило: понеділок – 324 ПВ; вівторок – 567 ПВ; середа – 420 ПВ; четвер – 271 ПВ; п'ятниця – 294 ПВ; субота, неділя - ПВ не виявлено.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]