Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lektsiy_2.doc
Скачиваний:
48
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
668.16 Кб
Скачать

Нормативні акти:

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40-44. – Ст.356.

 3. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.

 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст.1122.

 5. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

 6. Закон України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49 (03.12.91), ст. 682.

 7. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст.650.

 8. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 1. – Ст.1.

 9. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

 10. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення від 28 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 19. – Ст.111.

 11. Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 21. – Ст.218 у редакції Закону України від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 278.

 12. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 23 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 33. – Ст.345.

 13. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 32. у редакції Закону України від 1 червня 2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 8. – Ст.37.

 14. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 7. – Ст. 34.

 15. Закон України «Про насіння» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 5.

 16. Закон України «Про племінне тваринництво» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 6. – Ст. 37.

 17. Закон України «Про племінну справу у тваринництві» № 3691-XII від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 2(11.01.94),ст. 7.

 18. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – Ст. 43.

 19. Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин» від 2 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 22. – Ст. 168.

 20. Закон України «Про ратифікацію Договору про закони щодо товарних знаків» від 13 жовтня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 37. – Ст. 281.

 21. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 36. – Ст. 164.

 22. Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

 23. Закон України «Про видавничу справу» від 5 червня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206.

 24. Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 8. – Ст. 28.

 25. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 52. – Ст. 312.

 26. Закон України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст. 114.

 27. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.

 28. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 27-28. – Ст.181.

 29. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» від 23 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 5-6. – Ст. 46.

 30. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності» від 21 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 8. – Ст.37.

 31. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності» від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 23. – Ст.117.

 32. Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 43. – Ст. 214.

 33. Закон України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування» від 17 січня 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002. – № 7. – Ст. 276.

 34. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 35. – Ст.271.

 35. Указ Президента України «Про затвердження Тимчасового положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні» від 18 вересня 1992 р. С. 212-215 // Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. – Наук.-практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – Т.3: Промислова власність. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 656 с.

 36. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27 квітня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 5 травня 2001. – № 79.

 37. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення у складі Міністерства освіти і науки Державного департаменту інтелектуальної власності» від 4 квітня 2000 р. № 601. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 14. – Ст. 568.

 38. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності» від 20 червня 2000 р. № 997 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 25. – Ст. 1060.

 39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)» від 27 серпня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 35. – Cт. 95.

 40. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 14.01.2004 № 8 «Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми» // Урядовий кур’єр вiд 27.01.2004 – № 15

 41. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядок їх виплати» від 18 січня 2003 p., № 71 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129.

 42. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» 18 січня 2003 p., № 72 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 129.

 43. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 23 вересня 1998 р. // «Бухгалтерія». – 6 вересня 2001 р. – № 36 /2.

 44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва» від 18 листопада 1994 р. № 784 // Збірник постанов Уряду України. – 1995. – № 2. – Ст. 33.

 45. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2369.

 46. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» № 611 від 9.08.1993 р. // Зібрання постанов Уряду України, 1993, № 12, ст. 269

 47. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороню прав на об’єкти інтелектуальної власності» від 22 травня 2001 р. // Інтелектуальна власність – 2001. – № 7.

 48. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності» від 17 травня 2002 р. № 674 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 21. – Ст. 68.

 49. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 «Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні» // Урядовий кур’єр, 2003, 05, 28.05.2003 № 96.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1182 «Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин» // Офіційний вісник України, 2002, № 34 (06.09.2002), ст. 1591.

 51. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 121 «Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин» // Урядовий кур’єр, 2003, 02, 05.02.2003 № 22.

 52. Наказ Міністерства освіти і науки України № 583 «Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів» від 12 грудня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2001 – № 4 – Ст. 343.

 53. Наказ Міністерства освіти і науки України № 574 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка» від 03.08.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001 – № 34. – С. 353. – Ст. 1613.

 54. Наказ Міністерства освіти і науки України № 575 «Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання» від 03.08.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – С. 369. – Ст. 1614.

 55. Наказ Міністерства освіти і науки України № 576 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг» від 03.08.2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 34. – С. 376. – Ст. 1615.

 56. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 03.08.2001 № 577 «Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми» // Офіційний вісник України вiд 07.09.2001 – 2001 р., № 34, С. 392, Ст. 1616

 57. Наказ Міністерства освіти і науки України № 677 «Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» від 07.10.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – Стор. 216. – Ст. 2247.

 58. Наказ Міністерства освіти і науки України № 175 «Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» від 4 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 11. – С. 176. – Ст. 693.

 59. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 22.04.2005 № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об’єкт права інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України вiд 27.05.2005 – 2005 р., № 19, С. 202, Ст. 1008.

 60. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.04.2002 № 260 «Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми» // Офіційний вісник України вiд 24.05.2002 – 2002 р., № 19, С. 25, Ст. 966

 61. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 04.05.2005 року № 273 «Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності». // Офіційний вісник України. – 2005. – № 22. – Ст. 151.

 62. Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 12.04.2001 № 292 «Про затвердження Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем» // Офіційний вісник України вiд 18.05.2001 – 2001 р., № 18, том 2, С. 1041, Ст. 805.

 63. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 № 228 «Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності» // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19 – Ст. 1007

 64. Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 грудня 2002 року № 390 «Про затвердження Положення про Державний реєстр прав власників сортів рослин та про видачу патентів України на сорти рослин» // Офіційний вісник України, 2003, № 6 (21.02.2003), ст. 250;

 65. Наказ Міністерства аграрної політики України від 3 вересня 2002 року № 249 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт» // Офіційний вісник України, 2002, № 44 (15.11.2002), ст. 2054;

 66. Наказ Міністерства аграрної політики України від 30 серпня 2002 року № 247 «Про затвердження Критеріїв заборони поширення сортів в Україні» // Офіційний вісник України, 2002, № 44 (15.11.2002), ст. 2053;

 67. Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2003 року № 42 «Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин» // Офіційний вісник України, 2003, № 13 (11.04.2003), ст. 589;

 68. Наказ Міністерства аграрної політики України від 28 травня 2003 року № 151 «Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин» // Офіційний вісник України, 2003, № 24 (27.06.2003), ст. 1162;

 69. Наказ Міністерства аграрної політики України від 21 липня 2003 року № 244 «Про затвердження Інструкції про реєстрацію договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту» // Офіційний вісник України, 2003, № 33 (29.08.2003), ст. 1807;

 70. Наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 20 травня 2002 року № 134 /40 «Про затвердження Положення про Державний племінний реєстр» // Офіційний вісник України, 2002, № 24 (27.06.2002)(частина 2), ст. 1187;

 71. Наказ Міністерства аграрної політики України від 13 червня 2005 року № 262 «Про здійснення кваліфікаційної експертизи родів і видів рослин, сорти яких не підлягають державному випробуванню». // www.rada.gov.ua.

 72. Наказ Міністерства аграрної політики України від 29 грудня 2002 року № 416 «Про затвердження Положення про племінне свідоцтво (сертифікат) та зразків форм племінних свідоцтв (сертифікатів)» // Офіційний вісник України, 2003, № 5 (14.02.2003), ст. 201;

 73. Наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 17 липня 2001 року № 215 /66 «Про затвердження Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахо репродуктора» // Офіційний вісник України, 2001, № 35 (14.09.2001), ст. 1646;

 74. Наказ Міністерства аграрної політики України, Української академії аграрних наук від 29 липня 2002 року № 211 /61 «Про затвердження Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції» // Офіційний вісник України, 2002, № 33 (30.08.2002), ст. 1548;

 75. Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 29 травня 2003 року № 142 «Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на сорт та відомостями, що занесені до Державного реєстру прав власників сортів рослин» // Офіційний вісник України, 2003, № 25 (04.07.2003), ст. 1233;

 76. Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 12 березня 2003 року № 3-2 /139-43 «Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника» // Офіційний вісник України, 2003, № 14 (18.04.2003), ст. 639;

 77. Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 16 січня 2003 року № 17-1 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин» // Офіційний вісник України, 2003, № 6 (21.02.2003), ст. 267.

 78. Наказ Державного комітету статистики України вiд 10.08.2004 № 469 «Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об’єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення» // Офіційний вісник України вiд 17.09.2004 – 2004 р., № 35, С. 225, Ст. 2362.

 79. Наказ Державного патентного відомства України вiд 22.08.1995 № 129 «Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі» // www.rada.gov.ua.

 80. Наказ Міністерства оборони України вiд 05.03.2001 № 78 «Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України» // Офіційний вісник України вiд 06.04.2001 – 2001 р., № 12, С. 421, Ст. 527.

 81. «Правила домену .UA» // http: //www.a.iname.com.ua /ua_rules.phtml.

 82. Постанова пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди». // www.rada.gov.ua.

 83. Рекомендації президії Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з захистом прав інтелектуальної власності». // Юридическая практика. – 2004. – № 26.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]