Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1323675295.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.75 Mб
Скачать

Рекомендована література:

 • Бовуа Д. Битва за землю в Україні. 1863–1914. – К., 1998.

 • Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ століття. – К., 1996.

 • Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття. Нариси політичної історії. – К., 1993.

 • Касьянов Г. Українська інтеліґенція на рубежі XIX–XX століть: Соціально-політичний портрет. – К., 1993.

 • Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999.

 • Новітня історія України: 1900–2000. – К., 2000.

 • Шип Н. Интеллигенция на Украине (XIX ст.): Историко-социологический очерк. – К., 1991.

Допоміжна література:

 • Аврех А.Я. П.А.Столыпин и судьбы реформ в России. – М., 1991.

 • Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи перших українських партій. – К., 1992.

 • Болдрин О. Перша спроба організації української політичної партії // Український історичний журнал. – 1995. – № 6.

 • Вернадський В.І. Українське питання і російська громадськість // Вітчизна. – 1988. – № 6. – С. 172–177.

 • Доморослий В. Українська громада в ІІ Державній Думі // Віче. – 1998. – № 4.

 • Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2002. – С. 203–243.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, М.М.Поліщук, І.І.Дерев’янко та ін. – Полтава, 1993. – Вип. І. – С. 21–23

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, Г.М.Аванесян, В.Я.Береза та ін. – Полтава, 1994. – Вип. ІІ. – С. 20–25.

 • Курас І., Турченко Ф., Геращенко Т. М.І.Міхновський: постать на тлі епохи // Український історичний журнал. – 1992. – №№ 9–11.

 • Міхновський М. Самостійна Україна. – К. – Львів, 1991.

 • Присяжнюк Ю.П., Горенко Л.М. Ринкова еволюція аграрних відносин в Україні (друга половина ХІХ ст. – 1905 р.) // Український історичний журнал. – 2000. – № 5.

 • Старинець О. Виникнення організацій конституційно-демократичної партії (партії народної свободи) в Україні (жовтень 1905 – лютий 1906) // Український історичний журнал. – 1995. – № 6.

 • Сторінки політичної історії України. – К., 1990. – С. 44–63, 66–105, 357–364, 462–470, 488–495, 559–568.

 • Сторінки історії Компартії України: запитання і відповіді. – К., 1990. – С. 40–46, 51–54, 57–60, 103–117, 120–123.

 • Хлинь І.С. Петлюра і петлюрівщина // Український історичний журнал. – 1990. – № 3.

 • Шморгун П.М. З історії соціал-демократичних організацій України напередодні і в період першої російської революції (1903–1907 рр.): новий підхід // Український історичний журнал. – 1990. – № 2.

 • Янишин Б.І. Народовці на рубежі 70-80-х рр. ХІХ ст. у контексті політичної культури галицьких українців // Український історичний журнал. – 2001. – № 6.

Навчальний модуль III

Тема 6 Україна в революційних процесах 1917–1921 рр.

Короткий зміст теми:

Лютнева загальноросійська революція 1917 р. і політичні альтернативи її розвитку. Багатовладдя.

Українська Центральна Рада в боротьбі за автономію України і політика загальноросійських політичних партій, Тимчасового уряду та Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів в Україні.

Розвиток шовіністичних і анархістських тенденцій в українському суспільстві в умовах загальноросійської кризи літа–осені 1917 р. Жовтнева революція і Україна. Проголошення Центральною Радою Української Народної Республіки і проблеми взаємовідносин з Радами робітничих, солдатських і селянських депутатів та скликання І Всеукраїнського з’їзду Рад. Ультиматум Радянського уряду Росії Центральній Раді і початок війни між РСФСР та УНР.

Створення Української Соціалістичної Радянської Республіки і початок громадянської війни в Україні.

Історичні обставини проголошення Центральною Радою незалежності УНР (ІV Універсал) і німецько-австрійської окупації України. Крах Центральної Ради.

Гетьманство П.Скоропадського. Проблема демократії – диктатури – анархії – монархії в політичній боротьбі.

Утворення Західноукраїнської Народної Республіки, відновлення УНР і УСРР. Політика Директорії і втрачені можливості громадянського миру та національного возз’єд­нання України на рубежі 1918–1919 рр. Акт Злуки УНР і ЗУНР. Отаманщина і єврейські погроми. Махновський рух.

Історична роль М.Гру­­шев­­ського, В.Винниченка, С.Петлюри, Н.Махна.

Більшовицька політика і формування націонал-комунізму в Україні в 1919–1920 рр. Роль В.Леніна в остаточному утвердженні Радянської влади.

Лекція 10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]