Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методічка з Істориї України.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
371.71 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Адміністративно-командна система, геноцид, ГОЕЛРО, голодомор, індустріалізація, колективізація, комунізм, кооперація, культ особи, п’ятирічка, продрозкладка, розкуркулення, соціалізм, тоталітаризм, централізація, Друга світова війна, Велика Вітчизняна війна, евакуація, економічний саботаж, колабораціонізм, нацизм, окупаційний режим, ОУН, ОУН(Б), ОУН(М), партизанський рух, підпілля, Поліська Січ, „рейкова війна”, рух опору, УПА, фашизм.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 384-398.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 165-172.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.142-159.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 183-197.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С. 292-318.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.262-296.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С.197-281.

Субтельний О. Україна: iсторiя.- К., 1992. – С.232-368.

Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – С. 460-486.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 178-196.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С.168-184.

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К.: „Академія”, 2002. – С.319-365.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. – К., 1991. – Кн.2. – С.328-354.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С.307-325.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.1. – Полтава,1993. – С.37-41.

Каденюк О.С., Сажко В.В. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. – Камянець-Подільський, 2007. – С. 209-229.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С.24-30.

Субтельний О.Україна: iсторiя. – К.,1991. – С. 392-418.

Додаткова:

Комуністична партiя України в резолюцiях i рiшеннях з'їздів, конференцiй i пленумiв ЦК. – К.,1977. – Т.1. – С.395-399, 411-420, 462-464, 468-470, 480-499, 542-548, 668-686, 707-711, 743-752.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. – М., 1975. – Т.5 – С.29-31,42-47,60-66,72-74,337-338; Т.6 – С.182-186,272-273.

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. – М., 1970. – Т.44. – С.197-200, 205-206,221-229; Т.45. – С.78-86,98,211-214,220-223,278-280,343-348,356-362,364-365,369-381,390-391,395-396,401-406,410,437-438.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей. – Вип.3. – Полтава, 1998. – С.21-24.

Сторiнки полiтичної iсторiї України. – К., 1990. – С.155-229, 399-412,422-428,433-437,478-495,511-520.

Сторiнки iсторiї Компартiї України: запитання i вiдповiдi. – К.,1990. – С.128-140, 144-185.

Фатєєв П.С. Раковський Х.Г. – К.,1989. – 112 с.

Шаповал Ю.I. Сталiнiзм i Україна. – К.,1992. –144 с.