Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка теплор. житлов.doc
Скачиваний:
55
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.52 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра проектування автомобільних доріг і сільських будівель

Методичні вказівки до виконання теплотехнічного розрахунку зовнішніх огороджувальних конструкцій цивільних будівель

для студентів напряму підготовки 0601 „Будівництво та архітектура”, спеціальності 6.060101 „Будівництво”

денної та заочної форм навчання

δ

Полтава 2011

Методичні вказівки до виконання теплотехнічного розрахунку зовнішніх огороджувальних конструкцій цивільних будівель для студентів напряму підготовки 0601 „Будівництво та архітектура”, спеціальності 6.06010 „Будівництво” денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 23 с.

Укладачі: О.Б. Кошлатий, доцент;

С.В. Нестеренко, к.т.н., доцент.

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри проектування автомобільних доріг і сільських будівель В.Й. Хазін, к.т.н., професор.

Рецензент: В.В. Ільченко, к.т.н., доцент.

Затверджено науково-методичною радою університету

Протокол № від 2011 р.

Коректор І.Л. Петренко

Вступ

У сучасних умовах нового будівництва, реконструкції і модернізації будівель уже на першому етапі виникає необхідність перевірки енергозберігаючих властивостей зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель різного призначення.

Основна задача будівельної теплофізики – це обґрунтування найбільш доцільних при експлуатації рішень будівель та їх огороджувальних конструкцій, які задовольняють вимогам забезпечення в приміщеннях сприятливого мікроклімату для діяльності або відпочинку людини.

Основним фактором, який визначає втрати тепла в приміщеннях будівель, а відповідно до цього збільшує споживання енергії на їх опалення, є опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій – стін, покриттів, перекриттів, вікон, балконних і вхідних дверей.

Опір теплопередачі огороджувальної конструкції – це величина, що визначає здатність конструкції чинити опір тепловому потоку, що через неї проходить, прямо пропорційно залежить від товщини будівельних матеріалів та обернено пропорційно залежить від теплопровідності будівельних матеріалів.

Теплопровідністю називають теплообмін між частинками або елементами структури матеріального середовища, що дотикаються один до одного. Передача тепла в огороджувальних конструкціях, які виконані з твердих матеріалів, від більш теплої поверхні конструкції до більш холодної відбувається, головним чином, шляхом теплопровідності.

У найпростішому випадку огороджувальна конструкція будівлі за своєю розрахунковою схемою є плоскою конструкцією, обмеженою паралельними поверхнями, яка розділяє повітряні середовища з різними температурами.

Багатошарова огороджувальна конструкція – це конструкція, що складається за своїм перерізом із шарів матеріалу, теплофізичні характеристики яких відрізняються один від одного не менше ніж на 20 %.

Термічно однорідна огороджувальна конструкція – це одношарова чи багатошарова огороджувальна конструкція, що не має у своєму об’ємі теплопровідних включень.

В курсових роботах студенти виконують теплотехнічний розрахунок, як правило, багатошарових термічно однорідних огороджувальних конструкцій.

Метою теплотехнічного розрахунку зовнішніх огороджувальних конструкцій цивільних будівель є підбір товщини огороджувальної конструкції (для нового будівництва) або шару додаткового утеплення (в умовах реконструкції будівлі) за заданим пунктом будівництва (реконструкції), характеристикою матеріалів шарів і призначенням огороджень.

Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.060101 „Будівництво”, які вивчають основи проектування та фізико-технічні питання формування частин цивільних будівель і споруд, розробляють курсову роботу з дисципліни „Архітектура будівель та споруд” і виконують індивідуальну роботу з наступним виходом на дипломні розробки магістрів та спеціалістів, що закріплені за кафедрою проектування автомобільних доріг і сільських будівель.

Методичні вказівки пов’язані з лекційним курсом, практичними та індивідуальними заняттями, науково-дослідними й самостійними роботами студентів, допомагають засвоєнню вмінь та навиків у вирішенні практичних задач в галузі формування конструкцій та форм огороджень будівель та споруд цивільного призначення у рамках прив’язки їх до вимог внутрішнього і зовнішнього середовищ, що обумовлені впливом кліматичних факторів на об’ємно-планувальні і конструктивні вирішення з урахуванням нормативних параметрів мікроклімату.