Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ІУК.doc
Скачиваний:
119
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
567.81 Кб
Скачать

Методичні рекомендації для вивчення дисципліни

Історія української культури”

для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання

Тєвікова Ольга Валентинівна

Комп’ютерна верстка О.В. Тєвікова

Редактор Дорошенко С.М.

Друк RISO

Поліграфцентр

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

36601, Полтава, пр. Першотравневий, 24

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ДК, 3130 від 06 .03. 2008 р.

Віддруковано з авторського оригінал-макету

38