Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mv_Pereddiplomna_Praktika-Bakalavr.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
291.84 Кб
Скачать

Таблиця 2 – Фінансово-економічні показники діяльності підприємства за три останніх роки

Показники

Од. виміру

Джерела інформації, розрахунок

Роки

Відхилення

Перший

Другий

Третій

Третій до першого

Третій до другого

Абсо-лютне

Темп приросту, %

Абсо-лютне

Темп приросту, %

1

2

3

4

5

6

7=6-4

8=6/4*100-100

9=6-5

10=6/5*100-100

1. Середня вартість сукупного капіталу

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

2. Середня вартість власного капіталу

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

3. Ресурси підприємства

3.1. Основні засоби:

3.1.1. За первісною вартістю на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

3.1.2. За залишковою вартістю на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

3.1.3. Знос на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

3.1.4. Середньорічна вартість

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

3.2. Нематеріальні активи:

3.2.1. За первісною вартістю на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

Продовження таблиці 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.3. Оборотні активи:

3.3.1. Усього на кінець року

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

3.3.2. Середні залишки оборотних засобів

Тис. грн.

Форма 1 «Баланс»

3.4.Середньооблікова чисельність:

3.4.1. працівників

Осіб

Форма №1-підприємництво,

3.4.2. робітників

Осіб

Оперативна звітність

3.4.3. персоналу в еквіваленті повної зайнятості

Осіб

ф№1-ПВ

(місячна-річна)

4. Економічні показники

4.1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Тис. грн.

Форма 2

«Звіт про фінансові результати»

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]