Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка іст.екон.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
259.58 Кб
Скачать

Тема 6. Формування передумов ринкової економіки в країнах європейської цивілізації (хvі - перша половина хvii ст.)

План (2год.)

 1. Первісне нагромадження капітала і умови виникнення капіталістичного способу виробництва (Англія).

 2. Великі географічні відкриття та їх вплив на економічний розвиток Європи.

 3. Розвиток мануфактурного виробництва.

 4. Особливості генезису капіталізму Західної Європи (Голландія).

Питання для самостійного опрацювання

 1. Дайте порівняльну характеристику зародженню тарозвитку капіталістичної системи господарства у провідних країнах світу (Голландії, Англії, Франції, Німеччини), відповівши на такі питання:

а) Як відбувається формування національних ринків?

б) Яку роль в економічному розвитку країни відіграли Великі географічні

відкриття?

в) Проаналізуйте процес еволюції грошової системи.

г) Як відбувається процес первісного нагромадження та які його особливості

для окремих країн?

д) Дайте визначення мануфактури та її типів.

 1. Якими були особливості мануфактурного періоду розвитку промисловості країн Західної Європи?

Теми рефератів

 1. Передумови Великих географічних відкриттів.

 2. Сутність і значення “революції цін” в господарському розвитку Західної Європи XVI-XVII ст.

 3. Соціально-економічні особливості і наслідки Нідерландської революції другої половини ХVІ – початку ХVIIст.

 4. Англія - класична країна первісного накопичення капіталу.

Основна література

 1. Економічна історія України і світу. Підручник / За ред. Б.Д.Лановика. - К.: Рубікон, 1999.

 2. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія. Курс лекцій. - К.: Торсінг, 2001.

 3. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К.: Либідь, 1997.

 4. Царенко О.М., Захарчук О.С. Економічна історія України і світу: Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2000. – 310с.

Додаткова література

 1. История мировой экономики. - М.: МГУ, 1995.

 2. Экономическая история зарубежных стран / Под ред. В.И.Голубовича. Минск, 1987.

 3. Черкашина Н.К. Економічна історія: Навчальний посібник / Н.К.Черкашина. – К.: КЦЛ, 2003. – 193с.

 4. Новая история. 1640-1870 / Под ред. А.Л.Нарочницкого. – М., 1989.

 5. Бачинин В.А. Жан Кальвин и его социальная антропология // Вопросы истории. – 2010. - № 6.

Тема 7. Особливості розвитку та сутність меркантилізму

План (2 год.)

 1. Меркантилізм як перша спроба національної економічної політики.

 2. Особливості раннього меркантилізму.

 3. Система активного торгівельного балансу.

 4. Проблеми пізнього меркантилізму в працях Т.Мена. Економічна програма Ж.Кольбера. Питання державного господарства в ”Трактаті політичної економії” А.Монкретьєна.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Охарактеризуйте національні особливості розвитку меркантилізму.

 2. Розвиток теорії грошей меркантилістами.

 3. Які основні передумови виникнення меркантилізму?

 4. Теорія грошового та торгового балансу.

 5. Що таке протекціонізм?

Теми рефератів

 1. Основні положення теорії А.Монкретьєна.

 2. Економічні вчення А.Тюрго.

 3. Значення меркантилізму для подальшого розвитку економічної думки.

 4. Основні критики меркантилізму.

 5. Актуальність меркантилізму на сучасному етапі.