Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка іст.екон.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
259.58 Кб
Скачать

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

План (2 год.)

 1. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства та їх характеристика.

 2. Особливості господарського розвитку країн Стародавнього Сходу.

 3. Єгипетська цивілізація.

 4. Економічні погляди мислителів Давнього сходу (Єгипет, Межиріччя, Індія, Китай).

Питання для самостійного опрацювання

1.Коли і чому відбувся перехід від привласнюючого до відтворюючого

господарства?

2.Розкрийте зміст терміну «неолітична революція», які зміни в господарстві

відбулися в цей період?

3.Які наслідки залишила людству первісна культура?

4.Назвіть загальні закономірності економічного розвитку країн Стародавнього

Сходу?

Теми рефератів

   1. Матеріальна культура первісного суспільства.

   2. Особливості розселення первісної людини в різних регіонах земної кулі.

   3. Господарство Стародавнього Єгипту.

   4. Кодекс Хаммурапі.

Основна література

 1. Економічна історія України і світу. Підручник / За ред. Б.Д.Лановика. - К.: Рубікон, 1999.

 2. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія. Курс лекцій. - К.: Торсінг, 2001. – 737с.

 3. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К.: Либідь, 1997.

 4. Царенко О.М., Захарчук О.С. Економічна історія України і світу: Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2000. – 310с.

Додаткова література

 1. История Древнего Востока / под ред. В.И.Кузищина. - М., 1999.

 2. Народонаселение мира. - М., 1984.

 3. Васильев Л.С. История Востока. - М.: Высшая школа, 1993. Т. 1-2.

 4. История мировойэкономики. -М.: МГУ, 1995.

Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій

(VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.)

План (2 год.)

 1. Формування та розвиток господарства Західної цивілізації (антична Греція та Рим).

 2. Причини піднесення та кризи рабовласницького господарства .

 3. Економічні погляди древньогрецьких філософів (Ксенофонта, Платона, Арістотеля).

 4. Економічні ідеї стародавнього Риму в трактатах Катона, Варрона, Колумелла.

Питання для самостійного опрацювання

 1. Пояснити, які причини обумовили різке зниження продуктивності праці рабів у перші сторіччя нашої ери.

 2. Що являла собою рабовласницька латифундія і чому її власники змушені були приходити до колонату?

 3. Чому господарство Давнього Риму називається класичним?

 4. Чи можливо вважати Древній Рим останнім оплотом рабовласницької економіки?

Теми рефератів

 1. Особливості розвитку господарства Давньої Греції.

 2. Античні поліси як основна форма соціально-економічної організації.

 3. Розвиток сільського господарства та формування права приватної власності в Давньому Римі.

 4. Рабовласницька економіка Стародавнього Риму.

Основна література

 1. Економічна історія України і світу. Підручник / За ред. Б.Д.Лановика. - К.: Рубікон, 1999.

 2. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія. Курс лекцій. - К.: Торсінг, 2001.

 3. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К.: Либідь, 1997.

 4. Царенко О.М., Захарчук О.С. Економічна історія України і світу: Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2000. – 310с.