Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lekts_y_Gavrilenko_1_1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.78 Mб
Скачать

Рекомендована література:

 • Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998.

 • Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1991.

 • Бунятян К., Мурзін В., Симоненко О. На світанку історії. – К., 1998.

 • Винокур О., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. – К., 1996.

 • Давня історія України: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. П.П.Толочко. – К., 1994. – Кн. 1. – С. 5–9; Кн. 2. – С. 5–69, 79–150, 198–205.

 • Древние славяне и Киевская Русь. – К., 1989.

 • Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 • Котляр М.Ф. Русь язичницька: Біля витоків східнослов’янської цивілізації. – К., 1993.

 • Петров В.П. Етногенез слов’ян. – К., 1972.

 • Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993.

Допоміжна література:

 • Брайчевський М.Ю. Коли і як виник Київ. – К., 1963.

 • Головацкий Я. Виклади давньослов’янських легенд або міфологія. – К., 1991.

 • Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991,

 • Етнографія України: Навч. посібник / За ред. С.А.Макарчука. – Львів, 1994.

 • Знойко О.П. Міфи Київської землі та події стародавні. – К., 1989.

 • Історія Русів. – К., 1991. – С. 33–39.

 • Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2002. – С. 5–14.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, М.М.Поліщук, І.І.Дерев’янко та ін. – Полтава, 1993. – Вип. І. – С. 3–6.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, Г.М.Аванесян, В.Я.Береза та ін. – Полтава, 1994. – Вип. ІІ. – С. 3–11.

 • Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

 • Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів всіх спеціальностей / Автори: В.І.Горбань, М.М.Полі­щук І.І.Дерев’янко та ін. Полтава, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 3–9.

 • Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1990.

 • Соловьев С.М. История России с древнейших времен. – М., 1959. – Кн. 1. – С. 81–115, 127–133, 373–374; Кн. 2. – С. 647–650; Кн. 5. – С. 108.

 • Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К., 1992.

Тема 2 Русь в українській та світовій історії

Короткий зміст теми:

Руські та іноземні історичні джерела про походження Русі, її етнічність. Етноніми «Русь» і «Україна». Роль державності в утворенні, розвитку й розпаду Русі. Суперечки навколо норманської теорії.

Історична роль князів Володимира Святославовича і Ярослава Мудрого.

Причини феодальної роздробленості і формування політичних центрів розколу Русі: Галича, Суздаля, Новгорода, Чернігова, Полоцька. Роль зовнішнього чинника – татаро-монгольської навали – в загибелі Русі.

Християнство в етнополітичній еволюції Русі. Проблема руської народності.

Галицько-Волинське князівство – державна організація «Малої Русі». Поділ православної церкви на дві митрополії: «всієї Русі» і «Малої Русі». Розпад князівства та обставини утвердження Польщі на Галичині, Угорщини – на Закарпатті й Молдавії – в Північній Буковині. Литовське і руські князівства у створенні та зміцненні нового політичного центру збирання руських земель – Литовсько-Руського князівства. Битва на Синіх Водах 1362 р. – початок ліквідації монголо-татарського іга. Руський етнопо­літичний вплив у князівстві. Династичні союзи великих литовських і московських князів.

Русь в етнополітичній історії України та інших східнослов’янських народів.

Лекція 3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]