Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 лаб.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
130.05 Кб
Скачать

1.3 Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів.

Населений пункт – це визначений суспільною необхідністю компактний ареал концентрації населення з усіма умовами для його існування (умови праці,побуту,відпочинку). Важливе значення для проведення грошової оцінки земель має класифікація населених пунктів.

Існує кілька типів класифікації:

  • За категорією;

  • За чисельністю населення;

  • За адміністративним статусом;

  • За місцем у системі розселення та господарськими функціями.

Грошова оцінка земель населених пунктів здійснюється на основі витрат на облаштуванні території. Враховуючи такі фактори: природно – кліматичні цінності, інженерно – геологічні цінності, екологічні цінності, історико - культурні цінності, функціональне призначення.

До головних сфер здійснення грошової оцінки земель відносять:

  • Оподаткування земель ;

  • Визначення орендних виплат ;

  • Передача земель у власність, спадщину, дарування ;

  • Облік сукупної вартості основних засобів виробництва.

Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою:

В х Нп

Цн = ----------------------- х Кф х Км, (6)

Нк

де Цн - нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп - норма прибутку (6%);

Нк - норма капіталізації (3%);

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);

Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки.

Витрати на освоєння та облаштування території включають відновну вартість - як первісну вартість, що змінюється після проведення переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (у тому числі зовнішнього освітлення) слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту станом на початок року проведення оцінки.

Коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:

Км = Км1 х Км2 х Км3, (7)

де Км1 - коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори місцеположення земельної ділянки, зокрема:

а) чисельність населення та адміністративний статус населеного пункту, його місце в системі розселення;

б) розміщення в межах населених пунктів, розташованих у приміських зонах великих міст;

в) розміщення в межах населених пунктів, що мають статус курортів.

Км2 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки в межах населених пунктів, зокрема:

а) відстань до загальноміського центру населеного пункту, концентрованих місць праці, масового відпочинку населення;

б) розташування в центру великих і найбільших міст та інших населених пунктів, що мають особливо важливе історичне значення, в приморській смузі населених пунктів.

Км3 - коефіцієнт, який характеризує локальні фактори місцеположення земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерногеологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними умовами та рівнем облаштування території.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]