Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Oskh_Ekzamen (1)

.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.21 Mб
Скачать

Екзамен ОСХ

1.

Що називають амплітудною характеристикою підсилювача?

1) Залежність значення вихідної напруги від значення вхідної напруги при дії на його вхід гармонічного коливання постійної частоти.

2

Що називають ККД підсилювача?

1) Відношення корисної потужності в навантаженні до сумарної потужності, що споживається підсилювачем від джерела живлення.

3

Що називають амплітудно-частотною характеристикою підсилювача?

1) Частотну залежність коефіцієнта передачі при постійній амплітуді вхідної напруги.

4.

Що називають амплітудно-частотною характеристикою підсилювача?

1) Залежність модуля коефіцієнта передачі від частоти.

5

Позначте всі елементи з яких складається резистивний підсилювач.

1) підсилюючий елемент (ПЕ).

2) джерело живлення (ДЖ).

3) коло зв’язку елемента підсилення з навантаженням.

6

Позначте всі елементи з яких складається автогенератор.

1) підсилюючий елемент (ПЕ).

2) джерело живлення (ДЖ).

3) коло зв’язку елемента підсилення з навантаженням.

4) коло додатного зворотнього зв'язку.

7

На який діапазон частот розрахований підсилювач низьких частот?

1) 20 Гц - 20 кГц.

8

В якому діапазоні частот працює підсилювач постійного струму?

1) 0 Гц - fгр.

9

Що називають режимом постійного струму резистивного підсилювача?

1) Стан при відсутності на його вході підсилювального сигналу.

10

Який тип зворотнього зв'язку використовується у автогенераторах?

1) Додатній зворотній зв’язок.

11

Коли зворотній зв’язок називають додатнім (ДЗЗ)?

1) Якщо коливання, що надходять з виходу підсилювача по колу зворотнього зв’язку знаходяться у фазі з коливаннями вхідного сигналу.

12

Коли зворотній зв’язок називають від’ємним (ВЗЗ)?

1) Якщо коливання, що надходять з виходу підсилювача по колу зворотнього зв’язку знаходяться в протифазі з коливаннями вхідного сигналу.

13

До чого призводить додатній зворотній зв’язок (ДЗЗ)?

1) До збільшення коефіцієнта підсилення і використовується в автогенераторах.

14

До чого призводить від’ємний зворотній зв’язок (ВЗЗ)?

1) До зменшення коефіцієнта підсилення і використовується для розширення динамічного діапазону і зменшення нелінійних спотворень.

15

У схемі резистивного підсилювача з загальним емітером ...

1) KU > 1, KI > 1.

16

У схемі резистивного підсилювача з загальним колектором ...

1) KU < 1, KI > 1.

17

У схемі резистивного підсилювача з загальною базою ...

1) KU > 1, KI < 1.

18

Яка схема включення транзистора інвертує вхідний сигнал?

1) Схема з загальним емітером (ЗЕ).

19

Яка схема включення транзистора не інвертує вхідний сигнал?

2) Схема з загальною базою (ЗБ).

3) Схема з загальним колектором (ЗК).

20

Яку схему включення транзистора в резистивному підсилювачі інакше називають «емітерним повторювачем»?

1) Схема з загальним колектором (ЗК).

21

При якій схемі включення транзистора в резистивному підсилювачі забеспечується підсилення по струму і напрузі?

1) Загальним емітером (ЗЕ).

22

Яке співвідношення для струмів бази, емітера, колектора БТ вірне?

1)Іе= Іб + Ік.

23

Чи можуть підсилювачі підсилювати імпульсні сигнали?

1) Так.

24

Як працює зображена схема температурної компенсації колекторного струму?

1) З зростанням температури опір терморезистора Rт зменшується, зменшується напруга зміщення Uбєп, що викликає зменшення струму Iкп.

25

Вкажіть вірну схему включення транзистора з загальним емітером p-n-p провідності (позначити курсором на рисунку).

26

Вкажіть вірну схему включення транзистора з загальним емітером n-p-n провідності (позначити курсором на рисунку).

27

Вкажіть вірну схему включення транзистора з загальним колектором n-p-n провідності (позначити курсором на рисунку).

28

Вкажіть вірну схему включення транзистора з загальним колектором p-n-p провідності (позначити курсором на рисунку).

29

Вкажіть вірну схему включення транзистора з загальною базою p-n-p провідності (позначити курсором на рисунку).

30

Вкажіть вірну схему включення транзистора з загальною базою n-p-n провідності (позначити курсором на рисунку).

31

Який елемент у даному резистивному підсилювачі є навантаженням БТ за постійним струмом і визначає його підсилювальні властивості? (позначити курсором на рисунку).

32

Позначити коло зміщення, яким задається положення робочої точки на вхідній ВАХ транзистора (позначити курсором на рисунку).

33

Позначити коло зміщення, яким задається положення робочої точки на вхідній ВАХ транзистора (позначити курсором на рисунку).

34

Позначити коло температурної стабілізації колекторного струму (позначити курсором на рисунку).

35

Через що коефіцієнт передачі резистивного підсилювача зменшується з підвищенням частоти?

1) В основному через вплив ємності навантаження Сн.

36

Через що коефіцієнт передачі резистивного підсилювача зменшується з зменшенням частоти?

1) В основному через вплив розділяючої ємності Ср1 і Ср2.

37

Чим визначається величина коефіцієнта підсилення резистивного підсилювача на середніх частотах?

1) Властивостями транзистора та опорами Rк, Rн.

38

Для чого призначений конденсатори Cp2 у резистивному підсилювачі?

1) Перешкоджає протіканню постійного струму кола колектора у навантаження.

39

Для чого призначений конденсатори Cp1 у резистивному підсилювачі?

1) Щоб джерело вхідного сигналу не змінювало режими роботи БТ по постійному струму.

40

Як зміниться коефіцієнт підсилення KU зображеного на рисунку резистивного підсилювача і збільшенням опорів Rк і Rн?

1) Збільшиться.

41

Чи повинен змінитися коефіцієнт підсилення підсилювача постійного струму при зменшенні частоти вхідного сигналу до нуля?

1) Не повинен

42

Що називають резистивним підсилювачем?

1) Радіоелектронний пристрій, що призначений для підсилення потужності електричних сигналів зі зберіганням їх форми.

43

Що називають підсилювачем постійного струму?

1) Радіоелектронний пристрій, що призначений для підсилення електричних коливань, що скільки завгодно повільно змінюються.

44

Що називають диференційним підсилювачем?

1) Радіоелектронний пристрій з двома входами, що реагує на різницю напруг, підведених до його входів.

45

Що називають автогенератором?

1) Радіоелектронний пристрій, що призначений для перетворення енергії джерела постійного струму в енергію коливань амплітуда й частота яких визначаються параметрами самого пристрою й не залежать від початкових умов.

46

Чому дорівнює коефіцієнт вибірковості для резонансного підсилювача?

1) Відношенню смуги заважання до смуги пропускання

47

Чому дорівнює вхідний та вихідний опір для ідеального операційного підсилювача?

1) Вхідний опір дорівнює безкінечності, вихідний нулю.

48

Що зображено на рисунку?

1) Однонапівперіодний випрямляч напруги.

49

Що зображено на рисунку?

1) Двонапівперіодний випрямляч напруги.

50

Як зміниться напруга пульсацій Uп у навантаженні при збільшенні ємності Сф?

1) Зменшиться.

51

Як зміниться напруга пульсацій Uп у навантаженні при зменшенні ємності Сф?

2) Збільшиться.

52

Що зображено на рисунку?

1) Паралельний діодний обмежувач на нульовому рівні знизу.

53

Що зображено на рисунку?

1) Паралельний діодний обмежувач на нульовому рівні зверху.

54

Що зображено на рисунку?

1) Послідовний діодний обмежувач на нульовому рівні знизу.

55

Що зображено на рисунку?

1) Послідовний діодний обмежувач на нульовому рівні зверху.

56

Що зображено на рисунку?

1) Паралельний діодний обмежувач сигналу зверху та знизу.

57

Що зображено на рисунку?

1) Послідовний діодний обмежувач сигналу зверху та знизу.

58

Дайте визначення обмежника рівня?

1) Це пристрій, напруга на виході якого Uвих змінюється пропорційно напрузі на вході Uвх в межах деякого рівня, що називаються порогами обмеження Uобм.

59

Дайте визначення пристрою порівняння (амплітудного компаратора)?

1) Це пристрій для фіксації моменту рівності значень двох напруг, що порівнюються.

60

Чому дорівнює коефіцієнт пульсацій Kп?

1) Відношенню напруги пульсацій у навантаженні до випрямленої напруги

61

Дайте визначення амплітудного селектора?

1) Це пристрій, що дозволяє розподілити імпульси, що різняться по амплітуді.

62

Встановіть взаємозв’язок між назвою параметра та його математичним описом.

1) Коефіцієнт підсилення струму.

2) Коефіцієнт підсилення напруги.

3) Коефіцієнт підсилення потужності.

__

__

__

63

Чому дорівнюватиме частота пульсацій у навантаженні для представленої схеми?

1) .

64

Чому дорівнюватиме частота пульсацій у навантаженні для представленої схеми?

3) .

65

Що представлено на рисунку?

2) Інтегратор на основі ОП.

66

Що представлено на рисунку?

1) Диференціатор на основі ОП.

67

Чи зміниться коефіцієнт підсилення за напругою KU при збільшенні опору R2?

2) KU збільшиться.

68

Як зміниться коефіцієнт підсилення за напругою KU при зменшенні опору R2?

1) KU зменшиться.

69

Які з вказаних видів вхідного кола можуть використовуватись для резистивного підсилювача?

1) Трансформаторне.

2) Резистивно-ємнісне.

Задание #70

Які з вказаних видів вхідного кола можуть використовуватись для підсилювача постійного струму?

3) Гальванічне (коло з безпосереднім зв’язком).

71

Що зображено на рисунку?

5) Параметричний стабілізатор напруги.

72

Що представлено на рисунку?

4) ОП з інвертуванням.

73

Що зображено на рисунку?

1) Компенсаційний стабілізатор напруги.

74

Що представлено на рисунку?

5) ОП без інвертуванням.

75

Для чого застосовують диференціюючі кола?

1) Для формування коротких імпульсів.

4) Для селекції імпульсів за тривалістю.

76

Для чого застосовують інтегруючі кола?

2) Для схем розширення імпульсів.

3) Для формування трикутноподібної напруги.

77

Чому дорівнює коефіцієнт підсилення по напрузі для ОП з інвертуванням?

1) .

78

Чому дорівнює коефіцієнт підсилення по напрузі для неінвертуючого підсилювача на основі ОП?

1) .

79

Дайте визначення трансформатора.

1) Це пристрій за допомогою якого здійснюється перетворення напруг і струмів по величині і узгодження каскадів по опору.

80

Дайте визначення стабілізатора.

3) Це електронний пристрій, призначений для підтримання сталого значення напруги з необхідною точністю в зада­ному діапазоні зміни напруги джерела або опору навантаження.

81

Чи застосовують розділяючі конденсатори в міжкаскадних з єднаннях підсилювачів постійного струму?

1) Ні.

82

Чи можна застосовувати трансформаторний зв’язок в підсилювачах постійного струму?

1) Ні.

83

З якою метою застосовують балансну схему підсилювачів постійного струму?

1) Для усунення дрейфу нуля.

84

Який з вказаних коефіцієнтів у диференційного підсилювача більший?

1) Коефіцієнт різнісного підсилення KP.

85

Вкажіть формулу для визначення коефіцієнта різнісного підсилення диференційного підсилювача.

1) .

86

Вкажіть формулу для визначення коефіцієнта послаблення синфазного сигналу ДП.

1) .

87

Який має бути коефіцієнт послаблення синфазного сигналу для диференційного підсилювача доброї якості?

1) 105.

88

Що таке дрейф нуля диференційного підсилювача?

1) Це відхилення напруги або струму на виході при постійності напруги на вході.

89

Вкажіть формулу для визначення коефіцієнта трансформації трансформатора.

1) .

90

Що таке автотрансформатор?

1) Це трансформатор у якого первинна і вторинна обмотки мають загальну частину.

91

Що таке імпульсний трансформатор?

1) Трансформатор за допомогою якого здійснюється перетворення напруг і струмів по величині широкосмугових сигналів.

92

Чому дорівнює коефіцієнт трансформації трансформатора, якщо амплітуда коливань первинної обмотки рівна Um1 =10 В, а вторинної - Um2 =11 В.

1) .

93

Умова балансу фаз записується як:

1) , де k = 0, 1, 2 ...

94

Умова балансу амплітуд записується як:

1)

95

Що таке параметричний стабілізатор?

1) Стабілізатори у яких використовуються нелінійні елементи і стабілізація напруги (струму) здійснюється за рахунок нелінійності їх вольт-амперних характеристик.

96

Вкажіть формулу для розрахунку коефіцієнта стабілізації по вхідній напрузі.

1) , де ∆Uвх, ∆Uвих - прирости вхідної і вихідної напруги стабілізатора при незмінному струмі навантаження; Uвх, Uвих - номінальні значення вхідної і вихідної напруги стабілізатора.

97

Що зображено на рисунку?

1) Простий діодний перетворювач частоти.

98

Що зображено на рисунку?

2) Балансний перетворювач частоти.

99

Що зображено на рисунку?

3) Кільцевий перетворювач частоти.

100

Що зображено на рисунку?

4) Амплітудний детектор.

101

Що зображено на рисунку?

1) Частотний детектор.

102

Що зображено на рисунку?

5) Фазовий детектор.

103

Що із вказаного необхідно виконати для усунення спотворень в амплітудному детекторі (Тω - період високочастотного коливання, ТΩ - період низькочастотних коливання (інформаційний сигнал)).

1) Виконати умову Тω << τ << ТΩ.

104

Дайте визначення частотного детектора.

1) Це нелінійний радіотехнічний пристрій, призначений для перетворення високочастотних частотно-модульованих сигналів в первинний сигнал по закону якого змінюється їх частота.

105

Дайте визначення амплітудного детектора.

3) Це нелінійний радіотехнічний пристрій, величина напруги на виході якого пропорційна зміні амплітуді вхідного сигналу.

106

На зображеній схемі вказати розподільний конденсатор (позначити курсором на рисунку).

107

На зображеній схемі вказати нелінійний елемент.

108

На зображеній схемі вказати елементи, що служать для виділення із спектру модульованого сигналу складових низької частоти (позначити курсором на рисунку один із елементів).

109

Що називають мультивібратором?

1) Радіоелектронний пристрій, що призначений для отримання послідовностей прямокутних імпульсів.

110

Що зображено на рисунку?

4) Мультивібратор.

111

Який має вигляд АЧХ ідеального підсилювача?

1) Прямої лінії (однакове підсилення на всіх частотах).

112

Коли ККД підсилювача потужності максимальний?

1) Коли добуток коефіцієнтів використання по напрузі і струму максимальний.

113

За рахунок чого в аналогових підсилювачах потужності досягають зменшення коефіцієнта гармонік?

1) Введенням негативного зворотного зв'язку.

114

Як впливає зменшення опору навантаження на коефіцієнт підсилення?

1) Коефіцієнт підсилення зменшується.

115

Як впливає збільшення опору навантаження на коефіцієнт підсилення?

1) Коефіцієнт підсилення збільшується.

116

Що формує на виході пристрій зображений на рисункі?

1) Сигнал пилкоподібної напруги.

117

Що визначається формулою K=Um/E у схемі ГПН?

:

1) Коефіцієнт використання напруги джерела живлення.

118

1) Середня швидкість зміни напруги за час робочого ходу.

119

Що зображено на рисунку?

1) Принципова схема вибіркового підсилювача.

120

Що зображено на рисунку?

1) УГП операційного підсилювача.

121

Що зображено на рисунку?

1) УГП операційного підсилювача.

122

Що зображено на рисункі?

1) Чорним - вхідна напруга, що подається на інтегратор, червоним - вихідна напруга.

123

Що зображено на рисункі?

1) Чорним - вхідна напруга, що подається на диференціатор, червоним - вихідна напруга.

124

При яких значеннях сталої часу τ і тривалості вхідного імпульсу проявляються диференціюючі властивості диференціатора на пасивних RC елементах.

1) τ<<t.

125

При яких значеннях сталої часу τ і тривалості вхідного імпульсу проявляються інтегруючі властивості інтегратора на пасивних RC елементах.

1) τ>>t.

126

Що формує на виході пристрій зображений на рисункі?

1) Прямокутні імпульси.

127

Вказати формулу для визначення коефіцієнта зворотного зв’язку автогенератора.

1) , де Um зз - амплітуда напруги зворотного зв’язку; Um вих - амплітуда змінної напруги на виході генератора.

128. Резистор - елемент радіоелектронної апаратури призначений ...

для перерозподілу і регулювання електричної енергії між елементами схеми.

129. Розташуйте в порядку зростання значення опору:

1.Ом

2. кОм (кіло)

3. МОм (мега)

4. ГОм (гіга)

5. ТОм (тера)

130. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

змінного резистора (потенціометра).

131. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

підстроєчного резистора.

132. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

терморезистора.

133. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

варистора.

134. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

тензорезистора.

135. Варистори – напівпровідникові резистори що змінюють свій опір в залежності від ...

дії напруги.

136. Терморезистори - напівпровідникові резистори, що змінюють свій опір в залежності від ...

дії температури.

137. Фоторезистори - напівпровідникові резистори, що змінюють свій опір в залежності від ...

дії світла.

138. Тензорезистори - напівпровідникові резистори, що змінюють свій опір в залежності від ...

деформації.

139. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

підстроєчного конденсатора.

140. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

змінного конденсатора.

141. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

поляризованого (електролітичного) конденсатора.

142. На рисунку зображене умовне графічне позначення ...

неполярного конденсатора.

143. У колі зі змінною напругою конденсатор ...

умовно проводить електричний струм, оскільки коливання змінного струму викликають циклічну перезарядку конденсатора, а тому і струм у ланцюгу.

144. Конденсатор у колі постійної напруги ...

не проводить струм.

145. Поставте у відповідність значення множників для ємності.

1. мФ (мілі) 10-3

2. мкФ (мікро) 10-6

3. нФ (нано) 10-9

4. пФ (піко) 10-12

145. Котушка індуктивності - пасивний елемент радіоелектронної апаратури призначений ...

для накопичення магнітної енергії на ділянках кола.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]