Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Розділ 1.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
333.31 Кб
Скачать

Для внесення пропозиції щодо обсягу фінансового потенціалу в умовах самозбереження підприємства характеристика самозбереження підприємства подана у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Характеристика самозбереження

Рівень само- збереження

Діапазон значень, %

Висновки або коментарі

1

2

3

1

[–1000] … [–100]

Це загроза ліквідації підприємства

2

[–40] … [–10]

Необхідно:

 1. здійснити перегляд циклів підйому і спадів;

 2. прийняти рішення про реорганізацію;

 3. підключити нові джерела утримання потенціалу підприємства

3

0

Звичайна боротьба за виживання

4

[+10] … [+20]

Нормальна ситуація в ринковій економіці

5

[+100] …[+300]

Сприятлива ситуація в ринковій економіці

, (8)

де УР – рівень самозбереження підприємства;

П – потенціал підприємства (спроможність підприємства; комплексний показник, який охоплює всі види потенціалу), тис. грн.;

ФП – фінансовий потенціал (потенціал, який є «силою утримання» або «силою руйнування» потенціалу. Поняття «сили утримання» не є величиною однозначною. Чим вищий (+) рівень збереження, тим більш необхідним є впровадження додаткових заходів, які дозволяють ефективно використовувати потенціал), тис. грн.

Вихідні дані для виконання розділу №1 частини курсової роботи:

Таблиця 1.2

Вихідні дані для розрахунку виробничого потенціалу підприємства

Рік

Найменування показників та одиниці виміру

Середньо-річна вартість основних фондів, тис. грн.

Середні залишки оборотних засобів, тис. грн.

Середньо-облікова чисельність персоналу, осіб

Середньоріч-на заробітна плата одного працівника, тис.грн./особу

Фонд оплати праці без нарахувань, тис. грн.

Аморти-зація основних засобів, тис. грн.

1

2840

1975

105

8,31

938

185

2

3280

2150

115

9,1

985

195

3

3900

2350

120

9,5

998

205

Таблиця 1.3

Вихідні дані для розрахунку науково-технічного потенціалу підприємства та фінансового стану

Найменування показників та одиниці виміру

Амортизація нового обладнання

Амнов.обл, тис. грн.

Вартість нового обладнання Внов.обл.

тис. грн.

Вартість монтажу нового обладнання, в % від Внов.обл

Вартість мето­дики впрова­д­ження нової технології Сметод., тис. грн.

Середня фондорентабельність Фр, грн./грн.;

Рівні самозбереження, у %

[-1000] – [-100]

[-40] – [-10]

10 – 20

100 – 300

33

852

15

24

0,45

-950

-35

12

145

43

984

16

0,5

47

1170

17

0,55

Вартість нового обладнання становить 30% від вартості основних фондів.

Застосовуючи методику розрахунку вартості потенціалу, викладену в даних методичних вказівках, визначаємо вартість кожної складової потенціалу.

1. Виробничий потенціал:

 • використовуючи дані таблиці 1.2, визначаємо коефіцієнт еквівалентності кожного періоду:

Кекв.1 = (8,31 × 938 : 185) = 42,134 (грн. /грн.);

Кекв.2 = (9,1 × 985 : 195) = 45,967 (грн. /грн.);

Кекв.3 = (9,5 × 998 : 205) = 46, 249 (грн. /грн.);

 • використовуючи дані таблиці 1.2, маємо такі значення вартості основних фондів за роками розрахункового періоду:

  1=

  2840

  (тис. грн.;)

  2=

  3280

  (тис. грн.);

  3=

  3900

  (тис. грн.);

 • використовуючи дані таблиці 1.2, значення вартості оборотних засобів за роками розрахункового періоду:

  1=

  1975

  (тис. грн.);

  2=

  2150

  (тис. грн.);

  3=

  2350

  (тис. грн.);

 • використовуючи дані таблиці 1.2, маємо такі значення середньоспискової чисельності персоналу за роками розрахункового періоду:

  1=

  105

  (осіб);

  2=

  115

  (осіб);

  3=

  120

  (осіб);

 • визначаємо вартість трудового потенціалу:

ТП1 = 42,134 × 105 = 4424,07 (тис. грн.);

ТП2 = 45,967 × 115 = 5286,21 (тис. грн.);

ТП3 = 46,249 × 120 = 5549, 88 (тис. грн.);

 • визначаємо вартість виробничого потенціалу:

ВП1 = 2840 + 1975 + 4424,07 = 9239,07 (тис. грн.);

ВП2 = 3280 + 2150 + 5286,21 = 10716,21 (тис. грн.);

ВП3 = 3900 + 2350 + 5549,88 = 11799,88 (тис. грн.).

Здійснимо аналіз структури виробничого потенціалу та динаміку її зміни в табличній формі (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Аналіз структури і динаміки зміни структури виробничого потенціалу

Період

Виробничий потенціал, тис. грн.

У тому числі, тис. грн.

%

Структура

потенціалу, %

Темпи зміни структури

ТП

ТП

ТП

1-й рік

9239,07

2840,00

1975,00

4424,07

100

30,7

21,4

47,9

-

-

-

2-й рік

10716,21

3280,00

2150,00

5286,21

100

30,6

20,1

49,3

-0,1

-1,3

1,4

3-й рік

11799,88

3900,00

2350,00

5549,88

100

33,1

19,9

47,0

2,5

-0,2

-2,3

Представимо динаміку зміни структури виробничого потенціалу за допомогою графіка (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структура виробничого потенціалу

Висновок. Зі здійсненого розрахунку виробничого потенціалу за роки розрахункового періоду спостерігаємо, що порівняно з першим періодом вартість основних фондів не залишилась сталою величиною. Протягом першого року їх частка зменшилась на 0,1%, але вже протягом наступного року збільшилась на 2,6%. Також змін зазнала вартість обігових засобів: протягом першого року їх частка зменшилась на 1,3%, але вже протягом наступного року збільшилася на 1,1%. Основу структури виробничого потенціалу становить трудовий потенціал (від 47% до 49,3%). Найменша частина виробничого потенціалу припадає на обігові засоби: від 19,9% до 21,4%. Проведені розрахунки свідчать, що структура виробничого потенціалу даного підприємства є достатньо постійною.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]