Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Samostiyna_321_sluzhbi.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
118.78 Кб
Скачать

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

321 Група

Шановні студенти, запропонований вам курс «Спеціалізовані служби в соціальній сфері» має 2 змістові модулі. До першого модуля входять теми, що розкривають організацію надання соціальних послуг у різних сферах суспільного життя. До другого модуля входять теми, що розкривають організаційно-правові принципи функціонування основного суб’єкта надання соціальних послуг сімям, дітям та молоді – центрів соціальних служб для сімї дітей та молоді.

Перший модуль об’єднує теми:

 • Сучасний стан та перспективи розвитку системи державних і спеціалізованих служб в Україні

 • Моделі надання соціальних послуг у сфері соціального захисту

 • Організація соціальної роботи у сфері охорони здоровя і у сфері освіти

 • Традиційні та інноваційні форми державного влаштування дітей, що потребують соціального захисту

У структурі другого модуля теми:

 • Організаційні принципи діяльності соціальних служб для сімї, дітей та молоді

 • Організаційні моделі профілактики соціального сирітства

 • Соціальне обслуговування дітей і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

 • Організація профілактичної роботи в молодіжному середовищі

Є теми, які під час лекцій не розглядаються. Вони вивчаються студентами самостійно і конспектуються..

Навчальні завдання кожного модуля складені таким чином, що дозволяють реалізувати основні компоненти сучасної парадигми освіти: когнітивний дає знання про класичні і сучасні підходи до організації соціальної роботи з клієнтами; діяльно-творчий або поведінковий озброює вміннями та навичками планування та проектування діяльності соціальних служб; аксіологічний або оцінний, вводить студента у світ загальноприйнятих цінностей; особистісний забезпечує самовдосконалення.

На що вам слід звернути увагу у процесі підготовки до кожної окремої теми певного модуля.

Щоб підготувати тему ви маєте прослухати і тезово законспектувати лекцію викладача з теми. Самостійну роботу слід розпочати з відтворення у пам'яті прослуханої лекції, звернувшись до власного конспекту. Наступним кроком є ознайомлення з літературою, рекомендованою викладачем, та у списку літератури до кожної теми. Не слід обмежуватися одним підручником. Викладач, як правило, рекомендує кілька джерел, де тема висвітлена найкраще. Опрацювавши літературу, переходьте до роботи над дидактичними завданнями, які пропонуються до окремих тем. Якщо студент претендує на високу оцінку він виконує завдання двох рівнів.

Усі зазначені види завдань мають бути виконані у письмовому вигляді в зошиті для семінарських занять. Виконані завдання здаються в індивідуальному порядку під час консультацій.

При вивченні даного курсу передбачаються такі види самостійної роботи:

 • Підготовка доповіді на семінарське заняття

 • Виконання дидактичних завдань з 4 тем

 • Виконання індивідуального науково-дослідного завдання: складання карти соціальних служб, розробка соціального проекту

 • Підготовка до модульного і модульно-семестрового екзамену

Карта самостійної роботи студента з дисципліни «Спеціалізовані служби в соціальній сфері»

Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

Термін звіту

1

Сучасний стан та перспективи розвитку системи державних і спеціалізованих служб в Україні

Підготувати дайджест наукових публікацій на тему: мережа спеціалізованих формувань в Україні

Скласти словник основних термінів теми:

Дайджест

Словник

1.10

2

Моделі надання соціальних послуг у сфері соціального захисту

Сучасні моделі надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам та людям з психічними вадами

Конспект

Відповідно теми семінару

Організація соціальної роботи з бездомними

Конспект

Організація надання соціальних послуг у сфері зайнятості

Конспект

3

Організація соціальної роботи у сфері охорони здоровя і у сфері освіти

Організація соціальної роботи у сфері охорони здоровся

Конспект

4

Традиційні та інноваційні форми державного влаштування дітей, що потребують соціального захисту

_

_

_

5

Організаційні принципи діяльності соціальних служб для сімї, дітей та молоді

_

_

_

6

Організаційні моделі профілактики соціального сирітства

Підготувати дайджест наукових публікацій на тему: Спеціалізовані соціальні служби, які працюють з сім’ями і дітьми

Дайджест

19.11

Згідно плану семінарів

Вітчизняний і закордонний досвід організації соціальної роботи з жінками

Конспект

7

Соціальне обслуговування дітей і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

Соціальний випадок: обгрунтувати звернення до соціальних служб

Письмове виконання завдання

10.12

8

Організація профілактичної роботи в молодіжному середовищі

Розробити річний план роботи служби соціально-профілактичної роботи

План роботи

24.12

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]