Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Yevropeyska_integratsiya_-_Prezentats_ya_po_Ye__3 (1).ppt
Скачиваний:
1
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
587.26 Кб
Скачать

LOGO

СУДОВА СИСТЕМА ЄС

ГАРАНТІЯ

КОНТРОЛЬ

РОБОТА

ЗАКОННОСТІ

ЗА

ІЗ

 

БЮДЖЕТОМ

СКАРГАМИ

СУД

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ЄВРОПЕЙСЬКИХ

СУД

ОМБУДСМЕН

СПІВТОВАРИСТВ

АУДИТОРІВ

 

11

LOGO

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ЄС

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

БАНК

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ

БАНК

ФІНАНСОВА СИСТЕМА ЄС

12

LOGO

ПИТАННЯ СЕМІНАРУ (5 БАЛІВ)

1

2

3

Наднаціональний

Законодавчі,

Моделі

рівень

виконавчі,

регіонального

європейського

судові

та

управління

органи ЄС

місцевого

 

 

європейського

 

 

управління

13

LOGO

Література

1.Грицяк І.А. «Єврорегіон» як управлінська форма європейської регіональної політики // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.М. Серьогін та ін. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 2 (16). – С. 42-51.

2.Грицяк І.А. Деякі особливості європейського управління // Зб. Наук. пр. НАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 25-34.

3.Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О.Ю. Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

4.Зіллер, Жак. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В.Хохунова. – К.: Основи, 1996. – 420 с.

5.Лазарев Б.М. Компетенция органов управления.

М., 1972. – С. 130.

14

LOGO

САМОСТІЙНА РОБОТА (3 БАЛА)

ДОПОВІДЬ

ВІДЕО

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ЕССЕ

15

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!