Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
425.47 Кб
Скачать

Задача 6

За результатами спостереження, що проводилося у 50 малих підприємствах регіону, отримані дані про чисельність працівників. Побудувати інтервальний ряд розподілу з трьома рівними інтервалами, результати представити у вигляді таблиці та за результатами групування побудувати графік. Надати необхідні пояснення та зробити висновки.

10

11

13

21

22

25

32

24

14

31

21

31

16

27

11

14

19

25

12

32

32

14

17

35

31

12

28

28

26

12

13

17

19

29

40

10

38

34

15

33

11

13

11

11

12

14

28

23

16

37

Задача 7

За даними вибіркового обстеження розмір земельної площі у 30 фермерських господарствах одного з регіонів представлена даними таблиці, га.

Побудувати інтервальний ряд розподілу фермерських господарств за розміром земельної площі, утворивши чотири рівних інтервали, результати представити у вигляді таблиці та за результатами групування побудувати графік.

4,0

6,8

6,4

6,0

4,2

7,5

16,0

4,5

7,1

7,4

6,5

14,8

4,4

11.4

6,8

8,0

12,9

13,1

8,5

9,4

10,6

11,5

9,5

7,2

12,7

9,5

10,7

6,5

6,1

11,2

Задача 8

Інформація стосовно стажу роботи робітників підприємства та місячним виробництвом продукції наведена у таблиці.

Побудувати аналітичну таблицю, яка відображала б залежність між стажем роботи та обсягом виробництва продукції, розбивши робітників за стажем роботи на п’ять груп із рівними інтервалами.

№ з/п

Стаж роботи, років

Місячний обсяг виробництва продукції, грн.

№ з/п

Стаж роботи, років

Місячний обсяг виробництва продукції, грн

1

1,0

220

13

10,5

306

2

6,5

310

14

1,0

252

3

9,2

327

15

9,0

290

4

4,5

275

16

5,0

265

5

6,0

280

17

6,0

282

6

2,5

253

18

10,2

288

7

2,7

245

19

5,0

240

8

16,0

340

20

5,4

270

9

13,2

312

21

7,5

278

10

14,0

352

22

8,0

288

11

11,0

325

23

8,5

295

12

12,0

308

24

15,4

350

Задача 9

Дані про розподіл підприємств двох регіонів за чисельністю працівників наведені у таблиці (дані умовні).

Провести перегрупування підприємств за чисельністю працівників, утворивши такі групи: до 30; від 30 до 60; від 60 до 90; від 90 до 120; від 120 до 150.

І регіон

ІІ регіон

Чисельність працюючих

Кількість підприємств

Чисельність працюючих

Кількість підприємств

До 10

12

До 20

17

10 – 20

18

20 – 40

12

20 – 30

16

40 – 50

27

30 – 40

24

50 – 60

32

40 – 50

21

60 – 80

52

50 – 60

18

80 – 100

66

60 – 70

26

100 – 110

58

70 – 80

32

110 – 120

37

80 – 90

40

120 – 140

26

90 – 100

34

140 – 150

33

100 – 110

38

110 – 120

36

120 – 130

29

130 – 140

34

140 – 150

25

Разом:

403

Разом:

360

Соседние файлы в папке Тема 3