Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
26
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
425.47 Кб
Скачать

Задачі для розв’язання Задача 1

Дані про розподіл робітників підприємства за рівнем освіти наведені у таблиці (дані умовні):

Освіта

2005 р.

2011 р.

Вища

120

140

Незакінчена вища

96

82

Середня спеціальна

64

68

Середня

80

70

Разом

360

360

Визначити: вид групування за функцією та кількістю ознак; вид статистичної таблиці.

Задача 2

Розподіл студентів регіону (тис. осіб) за місцем проживання та навчання наведений у таблиці (дані умовні).

Місце проживання

Місце навчання

Разом

Університет

Інститут

Академія

Місто

254

835

182

1271

Сільська місцевість

135

367

84

586

Разом

389

1202

266

1857

Визначити: вид групування за функцією та кількістю ознак; вид статистичної таблиці.

Задача 3

Групування робітників цеху за стажем роботи наведено в таблиці (дані умовні). Визначити: вид групування за функцією та кількістю ознак; вид статистичної таблиці.

Розряд робіт-ника

Групи робітників за стажем роботи, роки

Чисельність робітників

Середній стаж роботи, роки

Місячний випуск продукції, грн.

Разом

на 1 робітника

І

1 – 4

7

2,0

1534

219,14

ІІ

4 – 7

10

5,6

2532

253,20

ІІІ

7 – 10

6

8,3

1599

266,50

ІV

10 – 13

4

10,9

1112

278,00

V

13 – 16

3

14,4

914

304,67

Разом

30

6,9

7691

256,37

Завдання 1

Побудувати макет таблиці розподілу населення регіону за статтю, віком та освітою.

Завдання 2

Побудувати макет таблиці, яка б відображала склад населення регіону за працездатністю.

Завдання 3

Побудувати макет таблиці, яка б відображала склад населення регіону за місцем проживання та освітою.

Завдання 4

Наведені дані, що характеризують одиниці сукупності за ознакою Х:

1, 2, 2, 4, 8, 8, 9, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 128, 128, 129, 129, 130, 131, 132, 140, 160, 256, 256, 257, 257, 258, 258, 270, 290, 295, 310, 320, 325, 330, 330.

Визначити кількість інтервалів та побудувати інтервальний варіаційний ряд у табличному та графічному вигляді.

Задача 4

За даними обстеження 50 сімей число дітей в них становить:

2 3 1 1 0 4 2 2 1 1

3 4 0 1 0 1 2 1 2 2

1 0 3 1 2 4 5 2 6 3

2 1 7 4 2 0 1 3 2 1

4 1 2 6 3 5 0 2 1 4

Побудувати дискретний варіаційний ряд розподілу сімей за числом дітей і подати його у виді таблиці та графіка.

Задача 5

Заробітна плата працівників фірми має такі значення:

1660 1780 1833 1623 1537 1548 1676 1766 1806 1941

1905 1658 1919 1809 1923 1914 1752 1690 1708 1843

1825 1725 1826 1918 1620 1775 1824 1938 2032 1938

2023 1830 1906 1949 1873 1898 1990 1912 1927 2074

2482 2058 2003 1970 2058 1953 1864 1940 2100 1881

Здійснити групування працівників фірми за рівнем заробітної плати, утворивши такі групи: до 1640; від 1640 до 1740; від 1740 до 1840; від 1840 до 2040; 2040 і більше. Подати його у виді таблиці та графіка.

Соседние файлы в папке Тема 3