Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
35
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
386.56 Кб
Скачать

Задача 4

Провести КРА зв’язку між добовою вартістю туристичних путівок в одному з туристичних агентств та тривалістю відпочинку. Обчислити параметри лінійного рівняння регресії. Оцінити щільність зв’язку між ознаками та перевірити його істотність.

Номер путівки

Тривалість відпочинку, х

Добова вартість путівки, у

ху

х2

у2

1

5

78

2

14

55

3

7

95

4

18

30

5

14

53

6

20

26

7

7

85

8

15

50

Разом

100

472

Задача 5

Дані про споживання картоплі в сім’ях робітників та службовців з різним рівнем середньодушового сукупного доходу наведено у таблиці:

Рівень середньодушового сукупного доходу

Кількість сімей

Споживання картоплі в середньому на члена сімї за рік, кг

Низький

10

64 70 79 84 82 69 76 78 75 73

Середній

26

91 96 84 95 98 94 92 88 83 97 93 100 93 79 81 86 94 90 82 85 80 93 87 89 98 92

Високий

14

99 106 108 103 104 107 102 105 98 112 109 110 100 107

Визначити групові дисперсії, середню з групових дисперсій, загальну та міжгрупову дисперсії, показати взаємозв’язок між дисперсіями, оцінити наявність зв’язку між факторною та результативною ознаками за емпіричним кореляційним відношенням. Зробити висновки.

Задача 6

За даними вибіркового обстеження заробітної плати працівників бюджетної сфери одержано показники, наведені у таблиці.

Галузь

Середня заробітна плата, грн.

Чисельність працівників

Дисперсія заробітної плати

Охорона здоров’я

1200

80

4000

Освіта

1800

120

16000

Визначити середню заробітну плату працівників по сукупності галузей; обчислити середню з групових (галузевих) дисперсій; визначити міжгрупову (міжгалузеву) дисперсію; загальну дисперсію, оцінити наявність зв’язку між факторною та результативною ознаками за емпіричним кореляційним відношенням. Зробити висновки.

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012