Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці в галузі / Охорона праці в галузі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
864.26 Кб
Скачать

Перелік питань до заліку з дисципліни « Основи охорони праці в галузі»

 1. Стан безпеки праці в світі.

 2. Основні принципи та впровадження соціальної відповідальності.

 3. Законодавство Євросоюзу з охорони праці.

 4. Міжнародна Організація Праці (МОП).

 5. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці

 6. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

 7. Безпека праці в Україні.

 8. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці.

 9. Політика в галузі охорони праці.

 10. Ефективність функціональної структури СУОП.

 11. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій.

 12. Функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства.

 13. Оцінка стану безпеки праці в організації.

 14. Стимулювання за досягнуті результати.

 15. Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці.

 16. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

 17. Підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

 18. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

 19. Система менеджменту охорони праці та промислової безпеки.

 20. Розробка системи управління охороною праці (СУОП).

 21. Системи управління охороною праці на підприємствах.

 22. Визначення причин нещасного випадку.

 23. Методи дослідження виробничого травматизму

 24. Профілактика нещасних випадків.

 25. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві.

 26. Шляхи попередження травматизму

 27. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік

 28. Розслідування та облік нещасних випадків

 29. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

 30. Нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони

 31. Організація безпечної роботи електроустановок

 32. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах

 33. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень

 34. Утримання території підприємств

 35. Особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

 36. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря

 37. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці

 38. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил

 39. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук.

 40. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

 41. Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

 42. Проведення медичних оглядів працівників певних категорій.

 43. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці.

 44. Наукова база охорони праці.

 45. Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності.

 46. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму.

 47. Державний пожежний нагляд

 48. Первинні засоби гасіння пожеж.

 49. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння.

 50. Система пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку

 51. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.

 52. Загальні вимоги пожежної безпеки.

 53. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості

 54. Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок.

 55. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду

 56. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.

 57. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду.

 58. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків.

 59. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника

 60. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

 61. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

 62. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці

 63. Перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях

 64. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.