Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці в галузі / Охорона праці в галузі Заоч. 2013.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
864.26 Кб
Скачать

Питання для самоконтролю

1. Назвіть принципи та види страхування?

2. Що означають поняття «об’єкт» та «суб’єкт» страхування?

3. Які основні функції фонду соціального страхування?

4. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження?

5. Проаналізуйте джерела фінансування Фонду соціального страхування?

Завдання до самостійної роботи Завдання 1

Монтажник Урусов неодноразово порушував вимоги інструкції з охорони праці. 10 березня начальник будуправління, побачивши, що Урусов під час розбирання лісів на третьому поверсі будинку не користується монтажним поясом, оголосив йому догану. Тим же наказом була оголошена догана начальнику дільниці, де працював Урусов, за те, що не забезпечує виконання правил з охорони праці.

Чи правомірні дії начальника будуправління?

Завдання 2

Хімік-аналітик Сажина без поважних причин відмовлялася пройти інструктаж з правил роботи із новими реактивами, що надійшли до лабораторії. Адміністрація оголосила їй догану. Наступного дня при змішуванні реактивів у Сажиної в руках вибухнула колба, вона отримала великі опіки.

Назвіть і проаналізуйте склад правопорушень за цим випадком.

Чи несе власник відповідальність за нещасний випадок? А Сажина?

Про який вид відповідальності йдеться?

У чому полягає матеріальна відповідальність?

Завдання 3

Родіна, яка потребує за медичним висновком переведення на більш легку роботу, подала заяву начальнику цеху. Останній відмовив у переведенні, посилаючись на відсутність такої роботи, і запропонував Родіній піти у відпустку без збереження заробітної плати.

Як слід вчинити Родіній?

Завдання 4

Токареві Іванову була оголошена догана за роботу на верстаті без захисних окулярів, а слюсарю Петрову - за відмову від проходження медичного огляду. Через три дні Іванов знову отримав зауваження за роботу без окулярів, а слюсар Петров відмовився пройти медичний огляд.

Директор заводу, отримавши згоду профкому, звільнив їх за п. З ст. 40 КЗпП.

Чи правомірні дії директора?

Рекомендована література

Основна література [1/, /2/,/7/, /8/,/9/]

Додаткова література [7/, /10/]

3. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Модуль І. Основи охорони праці в галузі

Змістовий модуль 1. Основи охорони праці в галузі

Практичне заняття № 1

Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

План заняття

3.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці.

3.2. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

3.3. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

Навчальні цілі:

поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:

  • поглиблення, узагальнення та систематизація знань про нормативно-правові акти з охорони праці;

  • формування здатності визначати пріоритетні напрямки реалізації конституційного права громадян на їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності;

  • формування навичок управління охороною праці на нормативно –правовому підгрунті.

Розрахункові завдання

Завдання 1

Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності

Характеристика негативних факторів: ймовірність появи, якість, потенціал тощо. Гранично допустимий рівень фактора (ГДР). Класифікація факторів за характером дії на людину: активні, активно-пасивні та пасивні фактори. Група активних факторів: механічні, хімічні, термічні, електричні, електромагнітні, біологічні, психофізіологічні.

Негативні фактори активної групи та способи захисту від них

Механічні фактори (шум, вібрація) та способи попередження їх негативної дії.

Термічні фактори (високі і низькі перепади температур, аномальні параметри мікроклімату) та спеціальні засоби попередження і захисту.

Негативні електричні, електромагнітні фактори та іонізуючі випромінювання (в повному обсязі розглядаються на окремих заняттях).

Хімічні фактори, їх класифікація за фізіологічною дією на організм людини та ступенем небезпеки. Найбільш небезпечні речовини, що застосовуються в побуті та на виробництві. Гранично допустима концентрація (ГДК). Комплексний вплив різних хімічних речовин, посилення чи послаблення впливу.

Методика розрахунку можливості допуску до роботи працівників при наявності у повітрі кількох хімічних речовин.

При одночасному вмісті в повітрі робочої зони кількох шкідливих речовин однонаправленої дії сума відношень фактичних концентрацій шкідливих речовин (С1 С2, С3....Сп) в повітрі робочої зони до їх ГДК (ГДК1, ГДК2, ГДК3….ГДКn) не повинна перевищувати.

Розрахунок поводять за формулою:

С1

+

С2

+

С3.

+

……

Сп

1

ГДК1

ГДК2

ГДК3

ГДКn

Біологічні фактори: епідеміологічна небезпека, стрімке зростання кількості окремих груп макроорганізмів. Генетичні перетворення у природі під дією антропогенних факторів. Психофізіологічні фактори: втомд, стрес.

Приклад розв’язання задач на розрахунок небезпечного вмісту хімічних речовин

С1

+

С2

+

С3.

+

……

Сп

1

ГДК1

ГДК2

ГДК3

ГДКn

Розрахунок безпеки впливу кількох хімічних речовин на організм людини здійснюється за формулою

де, С — фактична концентрація токсичної речовини, (Сь С2, Сз....Сп) фактичні концентрації першої, другої речовин і т.д.) ГДК — гранично допустима концентрація токсичної речовини, ця величина закріплена нормативними документами. Таку методику розрахунку можна застосовувати не тільки при наявності токсичних речовин в атмосфері, але й в продуктах харчування, воді.

Особливістю розрахунку є те, що до уваги беруться тільки речовини однонаправленої дії, тобто, якщо з трьох речовин дві мають загальнотоксичну дію, а одна канцерогенну, то формулу застосовують тільки для двох речовин, вважаючи, що дія третьої не посилюється дією двох перших. Звичайно на практиці необхідно враховувати значно більше характеристик хімічних речовин, зокрема можливість вступати в хімічні реакції між собою, крім того при поєднанні дії деяких речовин спостерігається різке посилення негативного ефекту, (речовини підсилюють одна одну), а в деяких випадках послаблення.

Приклад

Визначити чи можна безпечно перебувати в приміщенні, якщо у повітрі є хімічні речовини А,Б,В у таких концентраціях:

Речовина

Фактична концентрація

мг/м3

ГДК

мг/м3

Фізіологічна дія на організм людини

А

0,5

1,0

Загальнотоксична, мутагенна.

Б

0,2

0,8

Подразнююча, загальнотоксична.

В

0,7

0,6

Канцерогенна

Розв'язок.

В першу чергу визначають, чи немає перевищення фактичної концентрації певної речовини над її ГДК. В даній задачі фактична концентрація речовини В (С) перевищує її ГДК — 0,7 мг/м3>0,6 мг/м3. Отже перебувати в приміщенні небезпечно. Використовувати для визначення небезпеки формулу в даному випадку непотрібно.

При вирішенні задачі обирається відповідь — "небезпечно за дією тільки однієї речовини".