Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
210.43 Кб
Скачать

Продовження додатка з Відомість 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом за _____________201__ р. (витяг)

з/п

Показник

Сальдо на поч. м-ця

В дебет рах. 64 з к-ту рахунків

Усього по Дт

З кредита рах. 64 в дт рахунків

Усього по Кт

Сальдо на кінець м-ця

Дт

Кт

17 “Відстрочені податкові активи”

31 ”Рахунки у банках”

63 ”Розрахунки з постачальн.

15,36,37,64,65,,68,98

66 ”Розрахунки з оплати праці

91 ”Загальновиробничі витрати,

92 ”Адміністративні витрати”,

93 ”Витрати на збут”

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

1

Розр. по под-ках

1.1

Розрахунки з ПДВ

1.4

Податок на доход

1.5

Комунальний подат.

Усього по с/рах 641

2.

Розрах. за обов’язков. платеж.

2.1

Митний збір

2.2

Плата за воду

Усього за с/ рах. 642

3.

Подат. зобов’я-зання

3.1

По ПДВ

Усього по с/рах 643

4.

Податк. кредит

4.1

По ПДВ

Усього по с/рах. 644

5

Усього по рах 64

“___”_____________ 200__ р. Виконавець

209

Соседние файлы в папке 17 додатки