Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
210.43 Кб
Скачать

Додаток з

Затверджено

підприємство (організація) наказом Міністерства фінансів України

від 29.12.2000р. № 356

ЖУРНАЛ 3, відомості аналітичного обліку за ___________201__ р. (витяг)

по кредиту рахунків:

16 ”Довгострокова дебіторська заборгованість”, 17 ”Відстрочені податкові активи”, 36” Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37” Розрахунки з різними дебіторами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, 64 “Розрахунки за податками й платежами” ,68 “Розрахунки за іншими операціями”, 69 “Доходи майбутніх періодів” тощо

пор.

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Усього

16

34

36

37

38

51

63

:64

68

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

15 “Капітальні інвестиції”

2

20 “Виробничі запаси”

3

22 ”Малоцінні швидкознош. предмети”

4

23 “Виробництво”

5

30 “Каса”

6

31 Рахунки у банках”

7

63 “Розрахунки з постачальниками

8

64 ”Розрахунки за податками й платежами”

9

68 ”Розрахунки за іншими операціями”

10

91 ”Загальновиробничі витрати”

11

93 “Витрати на збут”

12

94 “Інші витрати операційної діяльності”

13

10,11,12,14.16

24,25,26

34,37,38,39

60,65,66,67

70,76

92,95,97,99

14

Усього

Соседние файлы в папке 17 додатки