Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
56.32 Кб
Скачать

додатОК К

Затверджено

Підприємство (організація) наказом Міністерства фінансів України від 29.12.200_р. №356

ЖУРНАЛ 4 за ______________201__ р. (витяг)

По кредиту рахунків10 “Основні засоби”

,13 “Знос необоротних активів”,

15 “Капітальні інвестиції” тощо

I. З кредиту рахунків 10,13

з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Усього

10 ”Основ.

засоби”

11 ”Інші не обор..матер.

активи”

12 “Немат.

. активи”

13 “Знос

необор.

активів”

19 “Від'.

гудвіл”

1

2

3

4

5

6

7

8

23 “Виробництво”

спідниці

х

х

х

х

брюки

92 “Адмін. витрати”

х

х

х

х

91 “Загальновир. витрати” (змінні)

х

х

х

х

93 "Витрати на збут"

х

х

х

х

13 “Знос необоротних активів”

Усього

II. З кредита рахунків 14,15,18, 35 в дебет рахунків

пор.

Дебет
рахунків

Кредит рахунків

Усього

14 “Довгостро-

кові фінансові

інвестиції”

15 ”Капітальні інвестиції”

18 “Інші необоротні активи”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

1

2

3

4

5

6

7

1

10 “Основні

засоби”

3

30 “Каса”

4

31 “Рахунки

у банках”

Усього

Журнал закінчено “____”________________ 201__ р

Виконавець _____________________

209

Соседние файлы в папке 17 додатки