Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
20
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
343.62 Кб
Скачать

Приклад розрахунків витрат часу на проведення геофізичних досліджень і робіт в свердловинах

Найменування досліджень, робіт, умови проведення, нормоутворюючі чинники

Оди-ниця виміру

Посилання на норму

Нор-ма на

оди-ницю, заг.зм

Кіль-кість оди-ниць

на 1 свер-дло-вину

Вит-рати часу,

заг.зм.

номер таб-лиці ЗУКН

номер рядка

номер графи

1

2

3

4

5

6

7

8

А. Дослідження і роботи методами каротажу

І розрахункова група 20 свердловин вертикальних глибиною 120 м

1. Основний комплекс дос-

ліджень у масштабі 1:200

при 1 виїзді загону (2 зонди КО,ГК,ГГК, кавернометрія)

1000 м

т. 3.2

1

5

4,960

0,12

0,595

Додаткові методи

у комплексі:

2. ГГКС

1000 м

т. 3.2

1

13

2,210

0,12

0,265

3. СМ (2 записи)

100 м

т.4.22

1

12

0,325

1,20

0,390

Деталізація у масштабі 1:50

без повторного з’єднання

приладів,

сумарний інтервал 25 м:

4. ГГКС і ГГКЩ

1000 м

т. 3.4

21

5

1,99

0,06

0,120

5. СМ (5 записів)

100 м

т.4.24

6

6

0,211

0,30

0,063

6. Разом на 1 свердловину

1,433

7. В с ь о г о на 20 свердловин

28,66

8. Те ж з урахуванням поправочного коефіцієнта 1,21 (1,167х1,036),

1,167 за роботу з джерелами радіоактивного випромінювання і 1,036

за 20% обсягів робіт, які виконуються в ненормалізований період

року (див. п. 8.2)

34,68

Продовження таблиці 8.2

Найменування досліджень, робіт, умови проведення, нормоутворюючі чинники

Оди-ниця виміру

Посилання на норму

Нор-ма на

оди-ницю, заг.зм

Кіль-кість оди-ниць

на 1 свер-дло-вину

Вит-рати часу,

заг.зм.

номер таб-лиці ЗУКН

номер рядка

номер графи

1

2

3

4

5

6

7

8

ІІ розрахункова група 12 свердловин похилих ( 75о ) глибиною 270 м

9. Основний комплекс дос-

ліджень у масштабі 1:200

при 1 виїзді загону (2 зонди КО,ГК,ГГК, кавернометрія)

1000 м

т. 3.2

3

5

2,420

0,27

0,653

Додаткові методи

у комплексі:

10. ГГКС

1000 м

т. 3.2

3

13

1,240

0,27

0,335

11. СМ (5 записів)

100 м

т.4.22

3

14

0,380

2,70

1,026

Деталізація у масштабі 1:50

без повторного з’єднання

приладів,

сумарний інтервал 50 м:

12. ГГКС і ГГКЩ

1000 м

т. 3.4

43

5

2,180

0,10

0,218

13. СМ (5 записів)

100 м

т.4.24

14

6

0,132

0,50

0,066

14. Разом на 1 свердловину

2,298

15. Всього на 12 свердловин

27,576

16. Те ж саме з урахуванням поправочного коефіцієнта 1,33

(1,167х1,10х1,036), за роботу з джерелами радіоактивного випромі-

нювання (1,167), за дослідження у похилих свердловинах (1,10) і

1,036 за 20% обсягів робіт, які виконуються в ненормалізований

період року (див. п. 8.2)

36,68

17. Інклінометрія гіроско-

пічна через 20м при окре-

мому виїзді загону на

1 свердловину

1000 м

т. 3.6

3

6

0,980

0,27

0,265

18. Інклінометрія

на 12 свердловин

3,18

19. Те ж саме з урахуванням поправочного коефіцієнта 1,14 (1,1х1,036),

1,10 за роботу в похилих (75о) свердловинах і 1,036 за 20% обсягів

робіт, які виконуються в ненормалізований період року

3,62

20. Разом на 12 свердловин ІІ розрахункової групи (16 + 19)

40,30

Продовження таблиці 8.2

Найменування досліджень, робіт, умови проведення, нормоутворюючі чинники

Оди-ниця виміру

Посилання на норму

Норма на

оди-ницю, заг. зм.

Кіль-кість оди-ниць

на 1 сверд-ловину

Витрати часу,

заг. зм.

номер таб-лиці ЗУКН

номер рядка

номер графи

1

2

3

4

5

6

7

8

ІІІ розрахункова група 4 свердловини похилих (75о) глибиною 640 м

21.Основний комплекс дос-

ліджень у масштабі 1:200

при двох виїздах (2 зонди КО,ГК,ГГК, кавернометрія)

1000 м

т. 3.2

15

5

2,58

0,64

1,651

Додаткові методи

у комплексі:

22. ГГКС

1000 м

т. 3.2

15

13

1,32

0,64

0,845

23. СМ (5 записів)

100 м

т.4.22

7

14

0,521

6,40

3,334

Деталізація у масштабі 1:50

без повторного з’єднання

приладів, сумарний інтер-

вал 100 м:

24. ГГКС і ГГКЩ

1000 м

т. 3.4

66

5

2,18

0,16

0,349

25. СМ (5 записів)

100 м

т.4.24

24

6

0,123

0,80

0,098

26. Разом на 1 свердловину

6,277

27. Всього на 4 свердловини

25,108

28. Те ж саме з урахуванням поправочного коефіцієнта 1,33

(1,167х1,10х1,036), за роботу з джерелами радіоактивного випромі-

нювання (1,167), за дослідження у похилих свердловинах 1,10 і 1,036

за 20% обсягів робіт, які виконуються в ненормалізований період

року (див. п. 8.2)

33,394

29. Інклінометрія гіроско-

пічна через 20м при двох

окремих виїздах загону

на кожну свердловину

1000 м

т. 3.6

15

6

1,05

0,64

0,672

30. Те ж саме на 4 свердл.

2,688

31. Визначення геотерміч-

ного градієнта при окремо-му виїзді на 1 свердловину

1000 м

т. 3.8

7

7

0,53

0,64

0,339

32. Разом інклінометрія і

визначення геотерміч-

ного градієнта (30+31)

3,027

33. Те ж саме з урахуванням поправочного коефіцієнта 1,14 (1,1х1,036)

за роботу в похилих (75о) свердловинах (1,10) і 1,036 за 20% обся-

гів робіт, які виконуються в ненормалізований період року (див.п.8.2)

3,45

34. Всього на 4 свердловини ІІІ розрахункової групи (28 + 33)

36,84

35. Всього на дослідження і роботи методами каротажу (8 + 20 + 34)

111,82

Продовження таблиці 8.2

Найменування досліджень, робіт, умови проведення, нормоутворюючі чинники

Оди-ниця виміру

Посилання на норму

Нор-ма на

оди-ницю, заг.зм

Кіль-кість оди-ниць

на 1 свер-дло-вину

Вит-рати часу,

заг.зм.

номер таб-лиці ЗУКН

номер рядка

номер графи

1

2

3

4

5

6

7

8

Б. Дослідження методом електричної кореляції (МЕК) з двома

установками в свердловинах ІІ розрахункової групи глибиною 270 м

36. Основні дослідження

МЕК

100 м

т. 4.1

3

7

0,247

2,70

0,667

37. Те ж саме на 12 сверд-

ловин

8,00

38. Те ж саме з урахуванням поправочного коефіцієнта 2,05

(1,8х1,10х1,036), за дослідження другою установкою (1,8) згідно з

п. 8.1.3 “д” за роботи в похилих свердловинах (1,10) і 1,036 за 20%

обсягів робіт, які виконуються в ненормалізованих умовах (див.п.8.2)

16,41

В свердловинах ІІІ розрахункової групи глибиною 640 м

39. Основні дослідження

МЕК

100 м

т. 4.1

4

13

0,546

6,40

3,494

40. Те ж саме на 8 свердло-

вин

27,95

41. Те ж саме з урахуванням поправочного коефіцієнта 2,05

(див. ряд. 38)

57,31

В. Улаштування та ліквідація лінії “нескінченність”:

42. довжиною 2000 м для

6 пар свердловин

ІІ розрахункової групи

1 лінія

т. 4.2

3

4

0,321

6

1,926

43. Те ж саме з урахуванням поправочного коефіцієнта 1,036 за 20% об-

сягів робіт, які виконуються в ненормалізований період року (п.8.2)

2,00

44. довжиною 4000 м для

4 пар свердловин

ІІІ розрахункової групи

1 лінія

т. 4.2

5

4

0,573

4

2,292

45. Те ж саме з урахуванням поправочного коефіцієнта 1,036

( див. ряд. 43)

2,375

46. “В с ь о г о” на дослідження методом електричної кореляції

(38 + 41 + 43 + 45)

78,10

Продовження таблиці 8.2

Найменування досліджень, робіт, умови проведення, нормоутворюючі чинники

Оди-ниця виміру

Посилання на норму

Нор-ма на

оди-ницю, заг.зм

Кіль-кість оди-ниць

на 1 свер-дло-вину

Вит-рати часу,

заг.зм.

номер таб-лиці ЗУКН

номер рядка

номер графи

1

2

3

4

5

6

7

8

Витрати часу бурових бригад при дослідженнях і роботах методами

каротажу і МЕК:

47. Для свердловин І роз-

рахункової групи (8)

верст.

зм.

34,68

48. Для свердловин ІІ роз-

рахункової групи

(20+38+43)

- “ -

58,71

49. Для свердловин ІІІ роз-

рахункової групи

(34+41+45)

- “ -

96,53

Г. Витрати часу на еталонування, градуювання, профілактичний

огляд і перевірку апаратури, приладів та устаткування

50. При проведенні гіроско-

пічної інклінометрії та

визначення геотермічного градієнта окремим виїздом геофізичного загону–1заго-но-зміна на місяць (19+33):

(3,62+3,45)х(1,04-1)

заг.зм.

п. 8.4

“а”

п.2.15

0,28

51. При проведенні дослід-

жень методом електрич-

ної кореляції (МЕК)– дві

загоно-зміни на місяць:

78,10х(1,085-1)

заг.зм.

п. 8.4

“б”

п.2.15

6,64

52. При проведенні дослід-

жень і робіт методами

каротажу з використанням

джерел радіоактивного

випромінювання – три

загоно-зміни на місяць

(8+16+28): (1,134-1) х

(34,68+39,49+33,39)

заг.зм.

п. 8.4

“в”

п.2.15

14,41

53. Разом на еталонування,

градуювання, профілак-

тичний огляд і перевірку

апаратури, приладів та

устаткування

21,33

Таблиця 8.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 10 ГЕОФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОБОТИ В СВЕРДЛОВИНАХ